Parestézie (mravčenie, brnenie)

03.04.2024

Parestézia je medicínsky termín, ktorý sa používa na popis pocitu mravčenia, brnenia, tŕpnutia alebo pálenia v určitej časti tela. Krátkodobé parestézie sú bežne prítomné aj u zdravého človeka, napríklad pri priľahnutí si končatiny počas spánku či pri mechanicky nesprávnom sedení. Pretrvávajúce mravčenie a brnenie, ktoré prerástlo do chronického stavu, môže signalizovať viaceré závažné ochorenia.

Príčiny:

  • Diabetická neuropatia: Pri diabetickej neuropatii sú postihované vegetatívne a motorické nervy s typickým rozvojom parestézií.
  • Skleróza multiplex:  Je autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje nervový systém a vyvoláva rôzne neurologické príznaky.
  • Guillain-Barrého syndróm
  • Migréna
  • Cievna mozgová príhoda: Mozgová príhoda ovplyvňuje krvný prítok do mozgu a môže viesť k parestéziám alebo necitlivosti v rôznych častiach tela.
  • Radikulopatia: Je stav charakterizovaný poškodením alebo stlačením nervov v oblasti ich výstupu z miechy.
  • Neuropatie pri chronickej konzumácii alkoholu: Chronická konzumácia alkoholu alebo expozícia iným toxínom môže poškodiť nervy a spôsobiť parestézie a iné neurologické problémy.
  • Cervikálna spondylóza: Je degeneratívne ochorenie chrbtice vedúce ku stláčaniu nervov v krčnej chrbtici, čo je príčinou parestézií najmä v oblasti horných končatín. 

Diagnostika:

V diagnostickom procese majú kľúčovú úlohu elektromyografia  a magnetická rezonancia. Elektromyografia sa realizuje najčastejšie pri podozrení na polyneuropatiu, pri ktorej sú poškodené viaceré nervy súčasne. MRI (magnetická rezonancia) alebo CT (počítačová tomografia) sú zobrazovacie metódy používané na vizualizáciu štruktúr nervového systému a identifikáciu možných základných príčin parestézií, ako je hernia disku, nádory mozgu, cievne mozgové príhody alebo anatomické abnormality.