Šeroslepota (nyctalopia)

03.04.2024

Šeroslepota, odborne nazývaná nyctalopia, je stav, pri ktorom má jedinec obmedzenú schopnosť videnia v noci alebo za slabého osvetlenia. Osoba trpiaca šeroslepotou má problém s adaptáciou očí na tmavé prostredie. Prítomné sú tiež ťažkosti s rozlíšením detailov a s orientáciou v priestore počas šera. Príčinou šeroslepoty je zhoršená funkcia zrakových tyčiniek nachádzajúcich sa v sietnici oka. Kým zdravé oko sa počas zhoršenej viditeľnosti dokáže prispôsobiť relatívne rýchlo a aj v úplnej tme dokáže rozoznať aspoň obrysy postáv či predmetov, pre pacienta so šeroslepotou je za šera náročné až nebezpečné vykonávanie aj bežných činností.

Príčiny:

  • Nedostatok vitamínu A: nedostatok vitamínu A je častou príčinou šeroslepoty, pretože vitamín A je nevyhnutný pre normálne fungovanie fotoreceptorov v oku.

  • Retinitis pigmentosa: Je genetické ochorenie, ktoré postihuje fotoreceptory v sietnici. Postupne sa pri ňom stráca periférne videnie a schopnosť vidieť v tme.

  • Glaukóm: V pokročilých štádiách glaukómu môže dôjsť k poškodeniu zrakového nervu, čo vedie k zhoršeniu periférneho videnia a k šeroslepote.

  • Katarakta: Pokročilá katarakta spôsobuje zhoršenie videnia v noci kvôli zmene farebného vnímania a zhoršeniu schopnosti oka adaptovať sa na nízke svetelné podmienky.

  • Diabetická retinopatia: U pacientov s diabetom môže dôjsť k poškodeniu krvných ciev v sietnici, čo spôsobuje zhoršené videnie v noci a iné zrakové problémy.

  • Makulárna degenerácia: Toto ochorenie postihuje centrálnu časť sietnice, čo zhoršuje centrálne videnie a rozlišovanie detailov v tme.

  • Korneálna dystrofia: Poruchy na povrchu oka, ako je korneálna dystrofia, ovplyvňujú kvalitu zorného poľa a vedú k šeroslepote.

  • Trauma alebo poškodenie oka 

  • Starnutie oka: S vekom sa zhoršuje schopnosť oka adaptovať sa na nízke svetelné podmienky.