Hyposenzitivita (znížená citlivosť)

02.04.2024

Hyposenzitivita je stav zníženej citlivosti, reaktivity na podnety z vnútorného a vonkajšieho prostredia. Tento termín sa často používa v kontexte senzorických porúch, ako je napríklad hyposenzitivita pri autizme alebo v súvislosti s poruchami senzorického spracovania. Ľudia trpiaci hyposenzitivitou majú menšiu schopnosť vnímať podnety z prostredia, ako sú zvuky, dotyky, vône alebo chuťové vnemy, a preto registrujú len silnejšie, intenzívnejšie podnety. Hyposenzitivita vplýva na rôzne oblasti života, vrátane sociálneho správania, vzdelávania a každodenných aktivít.

Etiológia:

  • autizmus: Hyposenzitivita je jedným z charakteristických znakov autizmu. Ľudia s autizmom môžu mať zníženú citlivosť voči senzorickým podnetom, ako sú zvuky, dotyky, vône a svetlo.
  • Aspergerov syndróm
  • porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
  • Touretteov syndróm: Je neurologická porucha, ktorá ovplyvňuje senzorické vnímanie a reakcie na podnety.
  • Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD): Hyposenzitivita môže byť spojená aj s poruchami spôsobenými pôsobením alkoholu na plod v prenatálnom období vývoja.
  • posttraumatická stresová porucha (PTSD): Ľudia s PTSD majú často zníženú citlivosť na vonkajšie podnety a emócie, ako mechanizmus obrany voči spomienkam na traumatické udalosti.
  • detská cerebrálna paralýza
  • ťažká depresia
  • schizofrénia
  • disociatívne poruchy

Terapia:

Liečba hyposenzitivity závisí od príčiny a individuálnych potrieb každého jednotlivca. Všeobecne sa liečba zameriava na zlepšenie senzorického spracovania a zvýšenie citlivosti na podnety. Terapia môže zahŕňať senzorickú integráciu, čo je terapeutický prístup zameraný na zlepšenie schopnosti mozgu spracovať senzorické informácie. Ďalšie metódy liečby zahŕňajú behaviorálnu terapiu, ergoterapiu a terapeutické prístupy zamerané na zlepšenie adaptácie a funkčnosti v každodennom živote.