Chorea (mimovoľné pohyby tela)

28.03.2024

Chorea je neurologická porucha charakterizovaná mimovoľnými, nekontrolovateľnými pohybmi tela, ktoré sú často rytmické, nepravidelné a nepredvídateľné. Medzi takéto pohyby patria krčenie, kývanie, mávanie, nepokojné pohyby končatín a ďalšie podobné prejavy. Chorea je príznakom dysfunkcie mozgu, najmä v oblasti bazálnych ganglií a v častiach mozgu regulujúcich pohyb. Mimovoľné pohyby tela bývajú prítomné pri rôznych ochoreniach, ako napríklad Huntingtonova choroba.

Diferenciálna diagnostika chorey:

  • Huntingtonova choroba: Je genetické ochorenie spôsobené mutáciou génu pre huntingtín, ktoré vedie k postupnému zhoršovaniu mozgových funkcií, vrátane pohybových porúch.
  • Sydenhamova chorea (reumatická chorea): Tento stav sa objavuje ako následok streptokokovej infekcie, obvykle po streptokokovej infekcii hrdla. Postihuje najmä deti a prejavuje sa pohybovými poruchami, vrátane chorey.
  • Benígna familiárna chorea:  Prejavuje sa nekoordinovanými, mimovoľnými pohybmi, ale zvyčajne nemá vážne zdravotné dôsledky.
  • Wilsonova choroba:  Ide o genetické ochorenie charakterizované abnormálnym hromadením medi v tele, čo vedie k rôznym neurologickým prejavom, vrátane chorey.
  • Systémový lupus erythematosus (SLE): Je autoimunitné ochorenie ovplyvňujúce rôzne časti tela, vrátane mozgu, pri ktorom niektorí pacienti vykazujú neurologické poruchy.
  • Cievne ochorenia mozgu: Ochorenia ciev v mozgu, ako sú cievne malformácie, cievna mozgová príhoda alebo vaskulitída sú ďalšími potencionálnymi príčinami chorey.

Diagnostika:

Diagnostika chorey začína lekárskym vyšetrením a rozhovorom s pacientom. Lekár zhromažďuje informácie o príznakoch, ich trvaní a vývoji. Ďalej nasleduje neurologické vyšetrenie na posúdenie pohybových porúch a iných príznakov súvisiacich s mozgovými funkciami. Na potvrdenie diagnózy a identifikáciu príčiny chorey môžu byť potrebné ďalšie vyšetrenia, napríklad magnetická rezonancia mozgu, krvné testy, genetické testy alebo iné zobrazovacie a laboratórne vyšetrenia.

Terapia:

Liečba chorey závisí od identifikovanej príčiny. Ak je chorea súčasťou základného ochorenia, ako je Huntingtonova choroba, liečba sa zameriava na zmiernenie symptómov a spomalenie progresie ochorenia pomocou liekov a iných terapeutických metód. Pri infekčných príčinách, ako je Sydenhamova chorea, môže byť potrebná liečba antibiotikami na liečbu základnej infekcie. Okrem spomínaných metód sa v terapeutickom procese využíva fyzioterapia a ergoterapia, ktoré zlepšujú kontrolu pohybu a kvalitu života pacientov.