Zväčšenie pečene (hepatomegália)

26.03.2024

Hepatomegália je objektívne dokázateľné zväčšenie pečene nad normálnu veľkosť. Veľkosť dokážeme vyšetriť pohmatom, poklopom a následne pomocou zobrazovacích vyšetrení, ako je ultrasonografia, natívna snímka brucha (RTG), CT a MRI vyšetrením alebo scintigrafiou. Veľkosť pečene je samozrejme individuálna ale za normálne veľkosti sa považujú:

 • šírka – 21 – 22,5cm.

 • výška – 15,17,5 cm.

 • hĺbka – 10 – 12,5 cm. 

Myslieť treba aj na to, že v niektorých situáciách môže dochádzať k takzvanej pseudohepatomegálií, kedy nejde o skutočne zväčšenú pečeň, ale situáciu, ktorá tento stav pripomína. Ide napríklad o:

 • Odlišný vrodený tvar pečene – zväčšený jeden lalok pečene napríklad.
 • Nižšie uložená pečeň. 
 • Iná telesná konštitúcia vyšetrovanej osoby.
 • Pri prepadnutom bruchu – takzvané brucho pod niveau.

Existujú situácie, kedy pečeň nie je možné dobre vyhmatať, ide o stavy ako: 

 • Meteorizmus.
 • Centrálna obezita.
 • Tehotenstvo.
 • Vnútrobrušné tumory.
 • Prítomná tekutina v brušnej dutine. 
 • Nepriechodnosť čreva. 

Pečeň je nebolestivá, preto býva hepatomegália často asymptomatická. Bolestivosť nastáva až v takom prípade, keď dochádza k dráždeniu puzdra pečene (napríklad pri pravostrannom srdcovom zlyhávaní). Zväčšenie pečene je často spojené aj so zväčšením sleziny a spolu takýto stav označujeme ako hepatosplenomegália. 

Príčiny 

 • Akútna a chronická hepatitída rôznej príčiny. 
 • Nešpecifická reakcia na ochorenie, ktoré sa netýka priamo pečene. 
 • Toxické a liekové poškodenie pečene (alkohol).
 • Abscesy pečene. 
 • Parazitárne infekcie. 
 • Tumory pečene – malígne a benígne. 
 • Metastázy v pečeni z iných nádorových ochorení.
 • Gastrointestinálne neuroendokrinné nádory – tumory charakteristické produkciou hormonálne aktívnych látok.
 • Cirhóza pečene.
 • Steatóza pečene.
 • Vyvinuté pečeňové cysty.
 • Ochorenia pečeňových žíl.
 • Srdcové zlyhanie – pravostranné. 
 • Nádorové ochorenia krvotvorného systému – leukémie, lymfómy.
 • Hemochromatóza – abnormálne vychytávanie železa tenkým črevom a jeho následné zhromažďovanie. 
 • Amyloidóza – dochádza k ukladaniu amyloidu v orgánoch.
 • Metabolické ochorenia – glykogenózy (von Gierkeho, Pompeho choroba), poruchy metabolizmu cukrov (galaktosémia), poruchy metabolizmu lipidov (Gaucherova choroba, Niemann-Pickova choroba).

Terapia 

Liečba závisí od primárneho ochorenia, ktoré hepatomegáliu spôsobuje. Nie je možné liečiť zväčšenú pečeň bez správnej diagnostiky.