Žihľavka (Urtikária)

23.05.2023

Urtikária, ľudovo známa ako žihľavka, patrí medzi kožné ochorenia s vysokou prevalenciou v detskom aj dospelom veku. Typicky sa vyskytuje kožná eflorescencia - urtika - charakteristické plošným vyvýšením červenej farby, s belavou centrálnou časťou, migrujúcim charakterom a výrazným svrbením. Odhaduje sa, že približne 15 - 25 % ľudí prekonalo urtikáriu počas svojho života minimálne raz. 

Pri urtikárii dochádza k aktivácii kožných mastocytov a uvoľnení mediátorov, ako je histamín, serotonín, bradykinín a proteolytické enzýmy do okolia, ktoré spôsobujú svrbivú reakciu.  

Typické prejavy pre urtikáriu:

 • edematózna (opuchnutá) červená kožná eflorescencia
 • rýchly ústup prejavov (24 - 36 hodín)
 • asymetrická distribúcia
 • kompletné hojenie bez sekundárnych prejavov
 • nikdy nie sú prítomné škriabance
 • prítomné svrbenie

Rozdelenie podľa trvania: 

 • akútna urtikária - ochorenie ustúpi najneskôr do 6 týždňov, väčšinou za 1 - 2 týždne.
 • chronická intermitentná - v čase viac ako 6 týždňov dochádza k pravidelnému objavovaniu sa epizód akútnej urtikárie a bezpríznakového stavu.
 • chronická urtikária - ochorenie pretrváva dlhšie ako 6 týždňov a k výsevu dochádza každy deň, alebo je medzi nimi len krátke bezpríznakové okno.

Akútna urtikária 

Ide o najčastejšiu formu, kedy prejavy ochorenia netrvajú dlhšie ako 6 týždňov. Spravidla nastupuje ako včasná reakcia anafylaktoidného typu, vo forme jedného, viac alebo menej intenzívneho ataku urtiky. V niektorých prípadoch môže u senzibilizovaných pacientov vyústiť aj do anafylaktického šoku, pri ktorom hrozí riziko udusenia. Akútna urtikária je najčastejšia v detskom veku, symptómy často ustupujú v priebehu pár hodín. Medzi časté vyvolávatele zaraďujeme:

 • Potraviny - ryby, jahody, orechy, citrusové plody, mušle, plesňové syry a mnohé iné.
 • Infekčné antigény - vírusové, bakteriálne, mykotické alebo parazitárne ochorenia.
 • Inhalačné alergény - pele, prach, výpary.
 • Antigény hmyzu - včelí a osí jed.
 • Lieky - kyselina salicylová, vakcíny, vitamín B1 a B2, antibiotiká, chemoterapeutiká, lokálne anestetiká, hormóny a iné.

Chronická urtikária 

Chronická forma ochorenia postihuje prevažne dospelých, pretrvávať môže aj mesiace a roky a negatívne vplýva aj na psychický stav pacienta. Čím dlhšie ochorenie trvá, tým nižšia je šanca na vyliečenie. Takmer u 30 - 50 % pacientov nemožno ani po primeraných vyšetreniach prísť na príčinu ochorenia. V takom prípade ide o idiopatickú urtikáriu.

Manažment ochorenia a liečba

Manažment pozostáva z edukácie pacienta, eliminácie provokujúcich faktorov a farmakoterapie. V rámci edukácie je dôležité poučenie o riziku vzniku anafylaktickej reakcie, pri ktorej je nutné použiť andrenalín v autoinjekcii (EpiPen). Eliminácia alergénu je možná iba v takom prípade, ak je známy provokujúci faktor. U všetkých pacientov treba vynecha’t farmaká, ako je kyselina salicylová, beta blokátory a ACE inhibítory (lieky proti vysokému krvnému tlaku). Ak ani po vysadení všetkých možných príčin neustupujú prejavy ochorenia, nutné je prejsť na takzvanú Mníchovskú schému, ktorá pozostáva zo 14 dňovej diéty, pri ktorej je dovolené jesť len varené zemiaky, varenú ryžu a piť vodu z vodovodu. 

Pri stále pretrvávajúcich prejavov je následne nutné pacienta preliečiť antibiotikami, antimykotikami, kortikoseroidmi. Týmito liekmi sa snažíme zasiahnuť potencionálne skryté ložisko infekcie, ktoré môže vyvolávať urtiku. 

Medzi lieky, ktoré sa pri žihľavke používajú, zaraďujeme antihistaminiká, inhibítory leukotriénov, kortikosteroidy a imunosupresíva, ktoré sa používajú pri najťažších stavoch. 

Anafylaktická reakcia 

Je to život ohrozujúca alergická reakcia, ktorá sa môže vyskytnúť v priebehu niekoľkých sekúnd až minút. Dochádza k nadmernému uvoľneniu histamínu. Anafylaktický šok nastane v takom prípade, ak dôjde zároveň aj k prudkému poklesu krvného tlaku a dýchacie cesty sa zúžia, čo vedie k problémom s dýchaním. 

PRVÁ POMOC PRI ANAFYLAKTICKOM ŠOKU

 • Zavolajte na 155 alebo 112.

 • Ak je k dispozícii, použite automatickú injekciu EpiPen, stlačením do stehna.

 • Pacienta uložte do polohy so zdvihnutými dolnými končatinami.

 • Skontrolujte dýchanie, ak nedýcha, začnite kardiopulmonálnu resuscitáciu - pomer stlačení a dýchania je 30:2.