Tras rúk

20.03.2024

Tras alebo tremor rúk je v populácii pomerne častý a jeho výskyt sa zvyšuje s narastajúcim vekom. Ide o príznak, ktorý môže byť benígny aj keď život obmedzujúci, no môže byť prejavom aj niektorých závažných ochorení. 

Príčiny

Dôvodov trasu rúk môže byť niekoľko od bežných fyziologických javov až po závažné neurologické ochorenia: 

  • Esenciálny tremor je najčastejšou príčinou tremoru. Tras býva počas pohybu, najmä pri vykonávaní jemnej činnosti rúk, prejavuje sa aj na iných častiach tela ako hlava, krk, hlas a iné. Mizne v kľude. Výskyt pribúda s vekom a dedí sa geneticky. 
  • Tyreotoxikóza alebo nadprodukcia hormónov štítnej žľazy
  • Parkinsonova choroba, pre ktorý je typický tras rúk v kľude, mizne pri cielenom pohybe.
  • Liekmi navodený tremor ako anitemetika alebo lieky užívané na vracanie, ďalej antihistaminika, niektoré antipsychotika ako haloperidol,...
  • Poškodenie mozočku a mozočkových dráh zodpovedných za koordináciu pohybov z dôvodu úrazu hlavy, krvácania do mozgu, cievnej mozgovej príhody, sklerózy multiplex či nádoru. Typický je tzv. intenčný tremor tzn. pri zameranom cielenom pohybe rukou. Zároveň sú prítomné aj iné tzv. mozočkové symptómy
  • Nikotín, Kofeín, Stres
  • Hypoglykémia alebo nízka koncentrácia cukru v krvi
  • Abstinenčné príznaky
  • Otrava ortuťou
  • Wilsonova choroba

Diagnostika

Je založená na dôkladnom neurologickom vyšetrení. Zameriava sa na frekvenciu trasu, charakter, vyvolávajúci faktor, rodinnú anamnézu, liekovú anamnézu, vek, prítomnosť ďalších neurologických príznakov. Na mieste je vyšetrenie laboratórnych parametrov ako pečeňové testy, hormóny štítnej žľazy, a ďalších. V prípade podozrenia na ochorenia mozgu sa pristupuje k zobrazovacej metóde CT alebo MR mozgu.

Liečba

Vždy sa snažíme vyliečiť vyvolávajúcu príčinu. Pri Parkinsonovej chorobe sa nasadzuje medikamentózna liečba, je nutné vynechať alebo nahradiť lieky, ktoré tras rúk môžu vyvolávať, tak isto obmedzenie kofeínu, nikotínu, eliminácia stresu. V niektorých prípadoch napr. pri esenciálnom tremore je nápomocná liečba propanolom tak isto sa používajú lieky nazývané antiepileptika. V najťažších prípadoch sa môže indikovať chirurgická liečba v oblasti mozgu.