MUDr. Mládek Daniel PhD., MPH

Absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil promóciou v roku 1995. Následne absolvoval špecializačnú atestáciu v odbore plastická chirurgia v roku 2004. Špecialista na zákrok zväčšenie prsníkov a korekcie nosa.

MUDr. Mládek Daniel PhD., MPH

Prax:
Vyše 25 rokov praxe.
5 rokov primár plastickej chirurgie FN Nitra.
10 rokov na Avelane clinic.

Viac ako 6 000 operácií.
Od roku 2005 do 2012 Krajský odborník pre plastickú chirurgiu.

Odborné stáže a študijne pobyty:
Pôsobením na klinike sv. Anny v Brne sa však zďaleka nevyčerpáva zoznam zahraničných kliník, na ktorých MUDr. Mládek absolvoval študijné pobyty, či odborné stáže. Keďže plastická chirurgia bola už počas štúdia jeho srdcovou záležitosťou, snažil sa načerpať čo najviac informácií a skúseností už v tomto období. Už v roku 1993 tak absolvoval svoj prvý študijný pobyt na Chirurgickom oddelení v Kirchdorfe (Rakúsko), neskôr v roku 1995 na chirurgickej klinike UKH Eppendorf v Hamburgu (Nemecko). Počas atestačného štúdia absolvoval ďalšie stáže na klinike plastickej chirurgie Motol a privátnej klinike plastickej chirurgie Esthé v Prahe (Česká republika) v roku 2002, neskôr v roku 2004 na privátnej klinike estetickej chirurgie Braunschweig (Nemecko) a na klinike plastickej chirurgie AKH Viedeň (Rakúsko). V roku 2006 zahraničné pobyty MUDr. Mládeka pokračovali pôsobením na klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Hospital Saint- Roche v Nice (Francúzsko) a na klinike plastickej chirurgie Univerzity Janov v Taliansku.

Práve pobyty na zahraničných klinikách inšpirovali MUDr. Mládeka k myšlienke vytvorenia súkromnej kliniky plastickej chirurgie na Slovensku, ktorú začal postupne rozvíjať od roku 2005. Jej cieľom bolo vytvoriť priestor, kde by mohol na jednej strane zúročiť poznatky a skúsenosti, ktoré načerpal počas svojich zahraničných ciest, a na strane druhej, kde by mohol priniesť kvalitu a starostlivosť o pacientov, akú poznal práve zo svojich zahraničných pobytov.

Účasť na medzinárodných kongresoch: 
Vzdelávanie predstavuje mimoriadne dôležitú súčasť praxe každého lekára, obzvlášť pokiaľ chce ponúknuť svojim pacientom a pacientkám to najlepšie, čo moderná medicína ponúka. Aj preto sa MUDr. Mládek pravidelne zúčastňuje najvýznamnejších podujatí v oblasti plastickej a estetickej chirurgie po celom svete, ako napr.: Kongres ESPRAS Rím (2001), Kongres plastickej chirurgie Budapešť (2004), Becker workshop Viedeň (2004), Kongres ESPRAS Viedeň (2005), Kurz rhinoplastiky a vlasovej transplantácie Nice (2006), kongres ISAPS Rio de Janeiro (2006), kongres ISAPS New York (2007), ISAPS Melbourne (2008), kongres ASAPS Las Vegas (2009) a IQUAM Bratislava (2010).

Členstvo v odborných spoločnostiach:
MUDr. Mládek je aj členom viacerých slovenských a medzinárodných odborných spoločností, ako Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie, Slovenská spoločnosť chirurgie ruky, Európskej spoločnosti pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), Medzinárodnú spoločnosť estetickej plastickej chirurgie ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) a je medzinárodným kandidátom Americkej spoločnosti pre estetickú plastickú chirurgiu ASAPS (American Society for Aesthetic Plastic Surgery).