Haranta Martin MSc.

31/05/2020 – CO-FOUNDER A CEO PERBIOTIX - MICROBIOME SOLUTIONS (Kysucké Nové Mesto, Slovensko)

Vývoj a implementácia stratégie spolonosti. Dohad nad hlavnými obchodnými innosami. Vyjednávanie s kovými partnermi. Dohad nad finanným plánovaním a realizáciou. Dohad nad výskumom a vývojom. Celkové riadenie inností.

30/09/2019 – FOUNDER A CEO IPV INNOVATION (Žilina, Slovensko)

Konzultácie pre akademickú obec a firmy na témy otvorených inovácií, výskumu a vývoja, inovaného manažmentu, vývoja produktov a inovanej stratégie. Rozvoj inovaných workshopov s využitím biznis model canvas, strategickej volitenej analýzy vývoja, analýzy inovaných schopností a spolutvorby.

01/2022 – HODNOTITEĽ VÝKSUMNÝCH PROJEKTOV THE CYPRUS RESEARCH AND INNOVATION FOUNDATION (Nicosia, Cyprus)

Hodnotenie návrhov projektov zameraných na výskum a inovácie v rámci pracovného programu Výskum, technologický vývoj a inovácie.

Haranta Martin MSc.

VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

 • 2014 – 2021 Spojené kráovstvo

MASTER OF SCIENCE The Open University

 • 2008 – 2014 Česko

BAKALÁR Masarykova Univerzita - Študijný odbor Hospodárska politika

 • 04/09/2022 – 15/09/2022 Izrael

PODNIKATESKÝ EKOSYSTÉM V IZRAELI: OD MYŠLIENKY PO PODNIKANIE The Golda Meir Mashav-Carmel International Training Center

 • 2019 – 2019 Spojené štáty

ODBORNÍK V OBLASTI SOCIÁLNO-TECHNOLOGICKEJ INTEGRÁCIE University of Arizona

PROJEKTY
 • 2013 – 2017
FP7 – ODIN Potravinové riešenia pre optimálnu výživu a zdravie príjmom vitamínu D poas celého života. Úloha v projekte: vedúci pracovného balíka pre komunikáciu, transfer technológií a vedomostí.
 • 2012 – 2016
FP7 – BACCHUS Efekt polyfenolov a bioaktívnych peptidov na kardiovaskulárne zdravie. Úloha v projektevedúci pracovného balíka pre komunikáciu, transfer technológií a vedomostí.
 • 2016 – 2021
INTERREG Europe – ELISE Európsky ekosystém biologických vied – zlepšenie politík na podporu inovaných ekosystémov a klastrov. Úloha v projekte: Vedúci tímu pre rozvoj klastra výskumu a inovácií v biologických vedách.
 • 2016 – 2019
INTERREG Danube – D-STIR Zalenenie zodpovedného výskumu a inovácií do inovaného procesu s cieom zvýšiť inovaný potenciál prírodných a technických vied. Úloha v projekte: Vedúci práce na pilotných štúdiách v 8 krajinách pri aplikácii novej metodológie.
 • 2015 – 2019
Horizon 2020 – SKIN Znalostná a inovaná sieť krátkeho dodávateského reazca v potravinárskom priemysle. Úloha v projekte: Líder pre rozvoj vedomostných centier na Slovensku.
 • 2019 – 2022
INTERREG Danube - TalentMagnet TalentMagnet sa zaoberal hlavnými spoloenskými výzvami spôsobenými emigráciou vysoko vzdelaných mladých udí, predovšetkým z malých a stredne vekých miest v podunajskej oblasti (únik mozgov). Úloha v projekte: tvorba metodík pre celé konzorcium a implementácia v meste Žilina.
 • 2016 – 2019
INTERREG Danube – CityWalk Posilnenie úlohy udržatenejších foriem mobility v mixe mestskej dopravy. Úloha v projekte: Zodpovedá za rozpoet, reporting a projektový manažment.
 • 2013 – 2016
Erasmus+ - FoodWARD Zhodnocovanie potravín a znižovanie odpadu. Úloha v projekte: Zodpovednosť za financie, kvalitu práce a reporting.