PharmDr. Zajac Leila

Tvorí projekt „Všetko o menopauze“ s cieľom edukovať širokú laickú aj odbornú verejnosť, zvyšovať povedomie o období (peri)menopauzy a jej vplyve na zdravie a zabezpečiť informácie a služby na podporu zdravého starnutia.
PharmDr. Zajac Leila

Má 19 ročnú skúsenosť v oblasti farmácie – v lekárni, Štátnom ústave pre kontrolu liečiv a medzinárodnej farmaceutickej firme, kde sa venovala registráciám liekov v krajinách strednej a východnej Európy.

Je študentkou PhD. na Lekárskej fakulte UK, s témou dizertačnej práce: “Vplyv intervencie na kvalitu života žien v perimenopauze”

Je členkou Medzinárodnej menopauzálnej asociácie (IMS).

Absolvovala mnohé odborné školenia v oblasti (ženského) zdravia, o.i.:

  • Profesionálny edukačný program integrovanej a funkčnej medicíny v US so zameraním na špecifické ochorenia žien (2021-2022)
  • Kurzy zamerané na manažment menopauzy od Medzinárodnej menopauzálnej spoločnosti (IMS) a Britskej Newson Health menopauzálnej spoločnosti 
  • Ročný kurz aplikovanej ekonomiky zdravia na South Wales univerzite (2019-2020)

V auguste 2022 zorganizovala v spolupráci s agentúrou 2muse kvantitatívny exploračný prieskum na tému – “Povedomie žien o menopauze na Slovensku” (vzorka 1.007 žien, nad 35 rokov).