Otras mozgu

13.02.2023

Traumatické poranenie mozgu, ktoré môže mať vážne následky. Tento stav zapríčiňuje sila, ktorá prinúti mozog k náhlemu a rýchlemu pohybu vpred a vzad. Otras mozgu je často zaraďovaný ako stredné poškodenie, ktoré nie je život ohrozujúce, no napriek tomu a ide o závažnú a nebezpečnú interakciu. Príznaky sa líšia u jednotlivých ľudí a výskyt je častý najmä u športovcov.

Príznaky

  • Bolesť hlavy
  • Zmätenosť
  • Závraty
  • Únava
  • Vracanie
  • Strata pamäti
  • Nejasné videnie
  • Zvýšená citlivosť voči zvukom a svetlu
  • Pozor treba dať pri deťoch, ktoré dobre nedokážu opísať čo ich trápi

Príčiny

Otrasy vyplývajú z nadmernej mechanickej záťaže vyvolanej voči hlave. Výskyt je častý pri kontaktných alebo bojových športoch, pri nehodách alebo iných úrazoch. Pri incidente sa mozog, chránený lebkou, dostane do kontaktu z jej stenami a môže viesť k jeho poškodeniu.

Diagnostika

Lekár pri diagnostike posudzuje klinický obraz pacienta ale aj priebeh akcie , ktorá viedla k zraneniu. Posudok lekára je podporovaný aj diagnostickými metódami ako CT a magnetická rezonancia. Zobrazovacie metódy pomáhajú určiť mieru poškodenia mozgu.

Priebeh

Priebeh sa odlišuje na základe pôsobiacej sily ale aj fyzickej a psychickej výbave jedinca. Najčastejšie po úraze nastáva krátka strata vedomia. Príčinou tohto výpadku je narušená funkcia nervových spojení. Po prebudení môže byť jedinec dezorientovaný, nepokojný až agresívny. Typické sú preňho neurčité a zmätené pohyby s možnou stratou pamäte. Nebezpečnou komplikáciou je krvácanie do mozgu alebo jeho okolia.

Liečba

Prvotne sa pristupuje k symptomatickej liečbe na zníženie bolesti (hlavne hlavy). V miernych prípadoch otrasu mozgu sa odporúča odpočinok a zaviesť správnu životosprávu s obmedzením alkoholu. Ťažšie prípady si vyžadujú chirurgický zákrok. V rozmedzí niekoľkých dní po úraze sa ešte môže objavovať postotrasový syndróm.