Transvestizmus

24.06.2024

Garant MUDr.  Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Transvestizmus je sexuálna porucha, pri ktorej jedinec prejavuje opakujúcu sa silnú túžbu nosiť oblečenie typické pre opačné pohlavie, s cieľom zažiť dočasnú identitu tohto pohlavia. Toto správanie môže spôsobiť značnú psychickú a emocionálnu záťaž a je dôležité ho odlíšiť od kultúrne akceptovanejšieho cross-dressingu, kde ľudia nosia oblečenie opačného pohlavia bez súvisiaceho sexuálneho uspokojenia. 

Transvestizmus

Etiológia:

Príčiny vzniku transvestizmu nie sú úplne presne známe. Existuje mnoho teórií o tom, ako genetika a biologické faktory ovplyvňujú vývin sexuálneho správania. Kultúrne normy, rodinné prostredie a osobné skúsenosti tiež formujú sexuálnu identitu jedinca. Je dôležité si uvedomiť, že transvestizmus nie je vždy spojený so sexuálnou orientáciou alebo genderovou identitou. Pre niektorých ľudí  je to spôsob, ako prežívať vlastnú identitu.

Príznaky:

  • opakovaná a intenzívna túžba nosiť oblečenie typické pre opačné pohlavie
  • pocit sexuálneho vzrušenia alebo psychického ukojenia pri nosení oblečenia opačného pohlavia
  • stres a úzkosť v súvislosti s túžbou nosiť takýto odev
  • potreba utajovať svoje transvestitné správanie pred inými ľuďmi kvôli obavám z odsúdenia alebo odmietnutia

Diagnostika:

Diagnostika transvestizmu zahŕňa klinický rozhovor medzi jedincom a odborníkom na duševné zdravie. Tento rozhovor sa zameriava na pochopenie opakovaných a intenzívnych túžob pacienta nosiť odevy typické pre opačné pohlavie a prípadné súvisiace emocionálne reakcie. Diagnostický proces tiež zahŕňa hodnotenie, či túžby a správanie spôsobujú významné ťažkosti v živote jedinca.

Terapia:

Základom liečby je psychoterapia, najčastejšie kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá pomáha jedincom porozumieť ich túžbam a správaniu. Cieľom je zmierniť emocionálne ťažkosti spojené s transvestitnými tendenciami a pomôcť pacientom zvládať ich potreby a identitu bez negatívneho vplyvu na ich život. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".