Tanorexia

24.06.2024

Garant MUDr.  Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Tanorexia je psychická porucha charakteristická obsesívnou túžbou po opálení kože a nezdravým nadmerným vystavovaním sa slnečnému žiareniu alebo soláriám. Osoby trpiace tanorexiou sa fixujú na dosiahnutie tmavej opálenej pleti a často ignorujú riziká spojené s nadmerným slnením, ako sú popáleniny, vysušená koža, vrásky a zvýšené riziko rakoviny kože. Tanorexia sa považuje za formu telesnej dysmorfickej poruchy a môže viesť k rôznych zdravotným komplikáciám.

Tanorexia

Etiológia:

Príčiny vzniku tanorexie sú komplexné a zahŕňajú kombináciu genetických, psychologických a environmentálnych faktorov. Existujú teórie naznačujúce genetickú zraniteľnosť pre rozvoj telesnej dysmorfickej poruchy a s ňou spojených porúch správania. Nadmerná túžba po opálení môže byť tiež spôsobená snahou riešiť emocionálne ťažkosti, ako sú stres a úzkosť.

Príznaky:

  • trvalá nadmerná túžba po dosiahnutí tmavšej pleti
  • časté návštevy solárií
  • odmietanie opaľovacích krémov a iných opatrení na ochranu pleti pred slnečným žiarením
  • pretrvávajúca obava, že pleť nie je dostatočne tmavá
  • úzkosť, stres a depresia pri strate opálenia
  • opuchy, popáleniny a iné zdravotné komplikácie
  • odmietanie aktivít, ktoré by mohli poškodiť opálenie

Diagnostika:

Diagnostika tanorexie je založená na pozorovaní a vyhodnotení správania a symptómov pacienta. Lekár zhromažďuje podrobné informácie o správaní pacienta, jeho postoji k opáleniu, frekvencie návštev solárií, používaní opaľovacích krémov a podobne. Skúma, či pacient prejavuje známky fixácie na opálenie a vyhodnocuje možné zdravotné komplikácie. 

Terapia:

Liečba sa zameriava na psychoterapiu, najčastejšie kognitívno-behaviorálnu terapiu, ktorá pomáha pacientom identifikovať a zmeniť ich túžbu po opálení. Edukácia o zdravotných rizikách slnečného žiarenia a podpora zo strany rodiny sú tiež dôležité. V niektorých prípadoch sa používa aj farmakoterapia na riadenie úzkostných alebo depresívnych symptómov. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".