Mallory-Weissov syndróm

18.06.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Mallory-Weissov syndróm je jednou z bežných príčin akútneho krvácania z horného gastrointestinálneho traktu. Vyznačuje sa prítomnosťou pozdĺžnych povrchových trhlín sliznice. Tieto trhliny sú často spôsobené silným vracaním zvyčajne v súvislosti s nadmernou konzumáciou alkoholu. Ezofagogastroduodenoskopia sa používa ako na diagnostiku Mallory-Weissovho syndrómu, tak aj jeho liečbu. Ak ezofagogastroduodenoskopia nie je úspešná, môže sa zvážiť angiografia, chirurgický zákrok je potrebný zriedkakedy. Farmakologická liečba, ako je antiemetická terapia, supresia sekrécie žalúdočnej kyseliny, by sa mala začať u všetkých pacientov s Mallory-Weissovým syndrómom.

Prejavy

 • Môže prebiehať asymptomaticky.
 • Bolesť v oblasti nadbruška, niekedy vyžarujúca do chrbta. 
 • Hemateméza (zvracanie čerstvej krvi).
 • Možný rozvoj šoku pri masívnom krvácaní.

Príčiny

Náhly nárast tlaku v dutine pažeráku spôsobí roztrhnutie sliznice pažeráka s následným vznikom krvácania.

 • Silné vracanie.
 • Tupé poranenie brucha.
 • Namáhavá defekácia.

Rizikové faktory 

 • Porucha užívania alkoholu.
 • Bulímia nervosa.
 • Hiátová hernia.
 • Gastroezofageálna refluxná choroba (GERD).

Diagnostika

Anamnestické údaje o opakovanom vracaní, hemateméza, epigastrická bolesť vzbudzujú podozrenie na možnú prítomnosť Mallory-Weissovho syndrómu.  Predisponujúce faktory ako nadmerná konzumácia alkoholu nám tiež pomáhajú smerovať ďalšiu diagnostiku. Zlatým štandardom na potvrdenie, alebo prípadné vylúčenie diagnózy je ezofageálnagastroduodenoskopia. Umožní zobraziť prítomnosť slizničných trhlín a zhodnotiť závažnosť krvácania. Súčasne poskytuje aj možnosť vykonať terapeutické zákroky na zastavenie krvácania. Inou zobrazovacou metódou na lokalizáciu zdroja krvácania je angiografia.

Terapia

Súčasťou liečby Mallory-Weissovho syndrómu je stabilizácia pacienta a hemodynamická podpora. Farmakologická liečba spočíva v podaní inhibítorov protónovej pumpy a antiemetík s cieľom zastaviť ďalšie dráždenie sliznice pažeráka. Definitívnu liečbu možno realizovať endoskopicky. V prípadne zlyhania endoskopických metód je metódou druhej voľby angiografická embolizácia krvácajúcich ciev. Chirurgický výkon je nutný zriedkakedy.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".