Avaskulárna kostná nekróza

18.06.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Avaskulárna kostná nekróza (aseptická nekróza kosti) je termín popisujúci nekrózu kosti iného ako infekčného pôvodu, preto sa označuje ako  aseptická. Sprevádzaná je ischémiou kosti, preto ide o avaskulárnu nekrózu. V samotnom vzniku stavu sa spolupodieľa porucha mikrocirkulácie kostnej drene a kosti. Samotná príčina poruchy mikrocirkulácie nemusí byť známa. 

Príčiny 

Medzi známe príčiny zaraďujeme:

  • Fraktúra kosti – zlomenina – mechanická kompresia ciev. 
  • Dekompresná choroba – známa ako choroba potápačov. Dochádza k uzáveru ciev bublinkami. 

Pravdepodobné príčiny: 

  • Metabolické ochorenia a  ochorenia zvyšujúce krvnú zrážanlivosť – kosáčikovitá anémia (uzáver ciev rigidnými erytrocytmi), diabetes mellitus, poruchy metabolizmu lipidov, pankreatitída, nádory, dna. 
  • Systémový lupus erythematosus (SLE). 
  • Iatrogénne – vzniká v dôsledku zdravotníckej intervencii, napríklad ako komplikácia podávania kortikoidov, násilnej repozície zlomenín a luxácií, alebo hemodialýza. 
  • Alkoholizmus.
  • Fajčenie.

Prejavy 

Avaskulárna nekróza kosti býva najprv nenápadná a postihnutý človek nemusí pociťovať žiadne problémy. Postupne sa však v danom mieste objavuje bolestivosť, ktorá narastá. Ak je postihnutá oblasť kosti v tesnej blízkosti niektorého kĺbu, objavuje sa bolesť s narušením hybnosti v danom kĺbe. 

Diagnostika 

Väčšina klasických foriem avaskulárnej nekrózy je dobre viditeľná na zobrazovacích metódach, ako je klasický röntgen kosti. V prípade neistoty môže pomôcť magnetická rezonancia alebo kostná scintigrafia. Ochorením sa vo väčšine venuje ortopéd alebo chirurg. 

Liečba 

Farmakologická liečba môže byť cielená na liečbu bolesti a okrem toho je snaha riešiť príčinu avaskulárnej nekrózy, ak je známa. Dôležité sú operačné ortopedické metódy liečby, ich použitie závisí na lokalizácii a rozsahu nekrózy. V prípade poškodenia kĺbu je možné zvážiť náhradu umelým kĺbom (typicky v oblasti bedra), ďalej sa môžu operačne odstrániť časti narušenej kosti s cieľom zlepšiť lokálne prekrvenie a novotvorbu krvných ciev, alebo odstránené kostné tkanivo nahradiť zdravým kostným tkanivom z inej časti pacientovho tela (tzv. kostný štep). Terapia (či už konzervatívna, alebo operačná) by mala byť sprevádzaná opatrnou rehabilitáciou.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".