Bronchiolitída

16.06.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Bronchiolitída je ťažké akútne obštrukčné respiračné ochorenie charakterizované opuchom sliznice malých dýchacích ciest a zvýšenou produkciou hlienu spôsobené vírusovou infekciou. Postihuje najmä deti v prvých dvoch až troch rokoch života. Častejšie bývajú postihnutí chlapci - až 2× častejšie. Najvyššia frekvencia výskytu je v období od októbra po začiatok apríla, s maximom počas decembra a januára. 

Najčastejším pôvodcom je RSV (respiratory syncytial virus). Ochorenie najčastejšie postihuje dojčatá v prvom polroku. Dôvodom vysokej incidencie u dojčiat je skutočnosť, že vytvorené protilátky alebo protilátky od matky nechránia deti v tomto období proti RSV. 

Rizikové skupiny: predčasne narodené deti, vek do 6 týždňov, bronchopulmonálna dysplázia, cystická fibróza, imunodeficity - ťažké poruchy imunitného systému, vrodené srdcové chyby, systémové ochorenia. Závažnosť priebehu sa zhoršuje u detí s inými kardiopulmonálnymi (srdcovo- pľúcnymi) chorobami, u imunodeficitných a pri vrodených metabolických poruchách. 

Príčiny 

Najčastejší pôvodcovia sú - RSV (85 % prípadov), vírus influenzy, vírus parainfluenzy, adenovírusy, rinovírusy, Mycoplasma pneumoniae a metapneumovirus. Výnimočne sa uplatňujú baktérie ako Bordetella pertussis, parapertussis, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa

Prejavy 

  1. fáza – ľahké akútne respiračné ochorenie (nádcha, kašeľ, teplota 37-40 °C), trvá po dobu 1-7 dní – ide o takzvané prodromálne obdobie. 
  2. fáza – zhoršenie celkového stavu – dýchavičnosť, zrýchlené dýchanie (tachypnoe), zrýchlený pulz (tachykardia), sťažené dýchanie - dyspnoe (zaťahovanie jugula a rebrá), predĺžený výdych, kašeľ, cyanóza (alebo bledosť). 

Diagnostika 

Pre diagnostiku sú dôležité súčasti vyšetrenia, ako sú:

  • Anamnéza -  všímame si vek pacienta, dĺžku trvania príznakov, opakovanie stavu, výskyt ochorenia v rodine.
  • Klinický obraz – typicky vyskytujúce sa príznaky ochorenia. 
  • Posluchový nález – ide o fyzikálne vyšetrenie dýchania pomocou fonendoskopu, kedy si lekár všíma vedľajšie dychové fenomény počas nádychu a výdychu. 
  • RTG pľúc a hrudníka – nemá typickú podobu (môže sa urobiť, ale nemusí) 
  • Dôkaz RSV a adenovírusov po laváži hltana (preukaz RSV na tkanivových kultúrach a vzostup fluorescenčných protilátok). RSV vírus nie je súčasťou štandartných setov na testovanie, vykonáva sa pri závažných stavoch. 
  • Pilokarpínový test - potný test na vylúčenie cystickej fibrózy.
  • Vyšetrenie krvi preukáže necharakteristické zápalové zmeny.  

Liečba 

Nevyhnutný je prívod kyslíka, nutná je dostatočná hydratácia a pri respiračnej nedostatočnosti, kedy nie je možné bez pomoci zabezpečiť dostatočný prívod kyslíka je indikovaná mechanická ventilácia. Ďalej sa odporúčajú bronchodilatanciá (β-mimetika) a kortikosteroidy, kontroverzné je podávanie ribavirínu (antivirotikum). 

K dispozícii máme imunoprofylaxiu proti RSV vírusu monoklonálnou protilátkou, ktorá je indikovaná pre špecifické skupiny rizikových pacientov. Podáva sa v mesiacoch, kedy je výskyt ochorenia najčastejší (október až marec) a podáva sa 1x za mesiac. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".