Otrava oxidom uhoľnatým

16.06.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Oxid uhoľnatý (chemický vzorec CO) je bezfarebný a vysoko toxický plyn bez zápachu. Vzniká pri neúplnom spaľovaní uhlíka a uhlikatých látok, napríklad v motoroch automobilov, peciach, griloch, krboch alebo pri požiaroch. Keď sa oxid uhoľnatý dostane do krvného obehu, viaže sa na hemoglobín v červených krvinkách, čím bráni kyslíku, aby sa dostal do tkanív a orgánov, čo môže viesť k otrave.

Najčastejšie príčiny otravy oxidom uhoľnatým:

 • neúplné spaľovanie paliva
 • vozidlá so spaľovacím motorom
 • používanie plynových spotrebičov v uzavretých priestoroch
 • požiare
 • rozbité plynové spotrebiče 

Príznaky:

 • bolesť hlavy
 • závraty
 • slabosť a únava
 • nevoľnosť a zvracanie
 • bolesť na hrudi
 • zmätenosť a dezorientácia
 • sťažené dýchanie
 • rozmazané videnie
 • strata vedomia 

Diagnostika:

Diagnostika prebieha na základe klinických príznakov a potvrdenia prítomnosti oxidu uhoľnatého v krvi pacienta. Lekár najprv zhodnotí príznaky, ako sú bolesť hlavy, závraty, slabosť, nevoľnosť. V prípade podozrenia na otravu CO sa vykonáva meranie hladiny karboxyhemoglobínu v krvi, čo je zlúčenina vznikajúca väzbou CO na hemoglobín. Tento test sa realizuje pomocou krvného testu alebo pulznej CO-oxymetrie, ktorá neinvazívne meria hladiny karboxyhemoglobínu. Vysoká hladina karboxyhemoglobínu potvrdzuje otravu oxidom uhoľnatým.

Terapia:

Otrava oxidom uhoľnatým sa lieči podávaním kyslíka, aby sa zvýšila eliminácia CO z krvi. Pacientovi sa čo najskôr podáva 100% kyslík cez masku alebo v hyperbarickej komore, ktorá poskytuje kyslík pod vysokým tlakom. Tento postup urýchľuje nahradenie karboxyhemoglobínu normálnym hemoglobínom, čím sa obnovuje schopnosť krvi prenášať kyslík do tkanív. V závažných prípadoch a pri poruche vedomia pacienta je potrebná hospitalizácia, monitorovanie a intenzívna liečba.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".