Otras mozgu

16.06.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Otras mozgu alebo komócia mozgová (lat. commotio cerebri) je náhla krátkodobá reverzibilná úrazová porucha činnosti centrálnej nervovej sústavy. Nemá žiadne trvalé následky. Objektívny neurologický nález je bez ložiskových zmien. 

Prejavy 

Pri otrase mozgu dochádza k strate vedomia na päť minút, maximálne na tridsať minút. 

Po prebratí z bezvedomia môže byť prítomná retrográdna alebo anterográdna amnézia (trvá menej ako 1 hodinu) a zmätenosť.  Tiež sú prítomné nevoľnosť, vracanie, difúzne bolesti hlavy, závraty, neistota v priestore pri prudkých pohyboch, pohľade nahor, pri chôdzi po schodoch. Ďalej býva prítomná ortostatická tachykardia, teda zrýchlenie pulzu po postavení sa a nízky krvný tlak, poruchy koncentrácie, pamäte, potenie, búšenie srdca, poruchy spánku.

U 50 % postihnutých tieto príznaky perzistujú ako tzv. postkomočný syndróm, niekedy sa rozvinú aj niekoľko dní po prepustení z nemocnice. Tento stav môže trvať aj niekoľko mesiacov. 

Klasifikácia otrasu mozgu 

  • Komócie I. stupňa – zmätenosť kratšia ako 15 minút, rekonvalescencia niekoľko dní.
  • Komócie II. stupňa – obyčajná zmätenosť, kvalitatívna porucha vedomia, rekonvalescencia niekoľko dní.
  • Komócie III. stupňa – bezvedomie akejkoľvek dĺžky, krátke bezvedomie, amnézia < 1 hodina → 6–12 týždňov rekonvalescencie. 

Postkomočný syndróm 

Postkomočný syndróm je neskorý následok komócie. Tento stav môže pretrvávať niekoľko dní až tri mesiace. Prejavuje sa množstvom nešpecifických, ale preukázateľných príznakov, ku ktorým patria: 

  • Pretrvávajúca bolesť hlavy.
  • Poruchy pozornosti, sústredenia a pamäte.
  • Únavnosť.
  • Podráždenie, intolerancia, frustrácia.
  • Tinnitus (hučanie v ušiach).
  • Anxieta (úzkosť).
  • Poruchy spánku. 

Liečba 

V rámci terapie sa využíva hospitalizácia na chirurgickom oddelení, nutný je pokoj na lôžku a pozorovanie na aspoň 3 – 5 dní. Liečba je symptomatická, teda zmierňujú sa prítomné ťažkosti, ako je napríklad pocit na vracanie, točenie hlavy alebo poruchy spánku. Vo väčšine prípadov býva pracovná neschopnosť po dobu 7 až 14 dní, eventuálne 3 týždne. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".