Capgrasov syndróm

22.05.2024

Garant MUDr.  Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Capgrasov syndróm je psychická porucha, ktorá patrí do skupiny delúznych porúch. Jedinec trpiaci Capgrasovým syndrómom je presvedčený, že osoba, ktorú dobre pozná, napríklad člen rodiny alebo blízky priateľ, bola nahradená identickým dvojníkom. Tento blud môže byť veľmi pevný a trvalý, aj napriek dôkazom o opaku. Porucha často súvisí s neurologickými alebo psychiatrickými ochoreniami, ako je schizofrénia, demencia a traumatické poškodenie mozgu.

Etiológia:

Príčina vzniku Capgrasovho syndrómu sa často vysvetľuje teóriou narušenia spojenia medzi dvomi dôležitými oblasťami mozgu, emocionálnym a rozpoznávacím centrom. Gyrus fusiforme je oblasť mozgu zodpovedná za rozpoznávanie tvárí a amygdala zodpovedná za emocionálne reakcie. Keď toto prepojenie nefunguje správne, osoba môže vizuálne rozpoznať tvár známej osoby, ale necíti voči nej žiadne emocionálne puto, čo vedie k presvedčeniu, že ide o podvodníka.

Príznaky:

  • blud nahradenia osoby: Pacient je pevne presvedčený, že niekto z jeho blízkeho okolia, napríklad rodinný príslušník, partner alebo blízky priateľ, bol nahradený identickým podvodníkom.
  • absencia emocionálnej reakcie: Aj keď pacient vizuálne rozpozná osobu, necíti voči nej žiadne emocionálne spojenie. 
  • správanie zamerané na odhalenie podvodníka
  • úzkosť
  • strach a zmätenosť
  • narušenie medziľudských vzťahov

Terapia:

Capgrasov syndróm sa lieči kombináciou farmakoterapie a psychoterapeutickej intervencie. Farmakologická liečba zahŕňa antipsychotiká, ktoré pomáhajú zmierniť príznaky psychózy. V niektorých prípadoch sa používajú aj antidepresíva alebo anxiolytiká, ak sú prítomné pridružené depresívne a úzkostné symptómy. Psychoterapeutická liečba je zameraná na kognitívno-behaviorálne techniky, ktoré pomáhajú pacientovi rozpoznať a korigovať mylné predstavy. Dôležitou súčasťou liečby je aj podpora rodiny, ktorá pomáha pri vytváraní bezpečného prostredia pre pacienta.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".