Hebefrénia

21.05.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Hebefrénia, tiež označovaná ako hebefrenická schizofrénia, je podtyp schizofrénie charakterizovaný dezorganizovaným myslením, správaním a emocionálnymi reakciami. Tento typ schizofrénie je spojený s výraznými poruchami reči a správania, pričom postihnutí jedinci majú problémy s plánovaním, organizáciou myšlienok a činností. Hebefrénia sa zvyčajne prejavuje v období dospievania alebo mladšej dospelosti.

Etiológia:

Príčina vzniku hebefrénie, podobne ako u iných typov schizofrénie, nie je úplne objasnená. Ide o komplexné duševné ochorenie, ktoré je výsledkom kombinácie pôsobenia genetických, biologických, environmentálnych a psychologických faktorov. 

Príznaky:

 • halucinácie: Najčastejšie sluchové, pri ktorých pacient počuje neexistujúce hlasy.
 • bludy: Falošné presvedčenia, ktoré nie sú založené na realite.
 • avolícia: Nedostatok motivácie k účasti na každodenných aktivitách.
 • anhedónia: Strata schopnosti prežívať radosť z príjemných aktivít.
 • sociálna izolácia
 • dezorganizovaná reč: Ťažkosti s usporiadaním myšlienok do logického a zrozumiteľného prejavu.
 • dezorganizované správanie: Nepredvídateľné, bizarné alebo nevhodné správanie.
 • nevhodný afekt: Emocionálne reakcie, ktoré nesúvisia s aktuálnou situáciou, napríklad smiech v tragických situáciách.
 • poruchy pozornosti
 • poruchy pamäte
 • problémy s plánovaním a organizáciou

Terapia: 

Hebefrénia sa lieči kombináciou farmakoterapie, psychoterapie a sociálnej podpory. Hlavným pilierom liečby je užívanie antipsychotík, ktoré pomáhajú zmierniť príznaky, ako sú halucinácie a bludy. Psychoterapia, najmä kognitívno-behaviorálna terapia, zlepšuje u pacientov zvládanie negatívnych myšlienok a sociálnych zručností. Sociálna podpora zahŕňa podporované bývanie, pomoc pri zamestnaní a rehabilitačné programy, ktoré zlepšujú schopnosť pacienta fungovať v každodennom živote. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".