Apotemnofília

21.05.2024

Garant MUDr.  Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Apotemnofília je psychická porucha charakterizovaná silnou a pretrvávajúcou túžbou po amputácii jednej alebo viacerých končatín, či pocitom nekompletnosti s prítomnosťou všetkých svojich končatín. Tento stav môže byť spojený s poruchou telesnej integrity, pri ktorej jedinci pociťujú, že určité časti ich tela k nim nepatria a cítia sa kompletní až po ich odstránení.

Príznaky:

  • intenzívna túžba po amputácii vlastnej končatiny alebo končatín
  • pocit, že určitá časť tela je cudzia
  • pocit nekompletnosti, neúplnosti
  • vyhľadávanie informácií o možnostiach amputácie
  • pokus o samoamputáciu
  • úzkosť a depresia

Diagnostika:

Diagnostika apotemnofílie je zložitá a vyžaduje si podrobné psychologické vyšetrenie odborníkom na duševné zdravie.

  • klinický rozhovor: Detailný rozhovor o histórii pacienta, jeho myšlienkach a pocitoch týkajúcich sa amputácie.
  • psychologické testy: Použitie rôznych psychologických testov a dotazníkov na posúdenie duševného zdravia a identifikáciu prípadných psychických porúch.
  • pozorovanie: Dlhodobé sledovanie správania a psychického stavu pacienta. 

Terapia:

Kľúčovou súčasťou liečby apotemnofílie  je psychoterapia, najmä kognitívno-behaviorálna terapia (KBT), ktorá pomáha pacientom identifikovať a zmeniť negatívne myšlienky a správanie spojené s túžbou po amputácii. Ďalšou možnosťou je dialektická behaviorálna terapia (DBT) na zvládanie intenzívnych emócií a psychodynamická terapia, ktorá skúma podvedomé príčiny túžby po amputácii. Z medikamentóznej liečby sa využívajú antidepresíva na liečbu sprievodných symptómov depresie, anxiolytiká na zníženie úzkosti a antipsychotiká, ak sú prítomné psychotické symptómy. Podporné skupiny sú dôležité pre emocionálnu podporu a zdieľanie skúseností. Edukácia pacientov a ich rodín zvyšuje povedomie o apotemnofílii a pomáha zmierniť stigmu.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".