Testikulárne nádory (Nádory semenníka)

20.05.2024

Garant MUDr. Linda Štefánek MUDr. Linda Štefánek

Nádory semenníka sú najčastejším onkologickým ochorením u mužov medzi 15 a 35 rokom života. Patria medzi najúspešnejšie liečiteľné tumory. Ich výskyt zo zatiaľ nevysvetliteľných dôvodov za posledné roky výrazne stúpa. 95% z nich tvoria germinatívne nádory čiže nádory z kmeňových buniek. Tie sa ďalej delia na dve hlavné kategórie a to seminómy a non-seminómy, ktoré sa navzájom líšia liečbou a rádiosenzitivitou. 

Rizikové faktory 

  • Kryptorchizmus (nezostúpený semenník)
  • Vrodené urogenitálne anomálie (hypospádia močovej trubice)
  • Rodinná anamnéza testikulárneho nádoru
  • Genetické syndrómy (Klineferterov syndróm, Downov syndróm,...)
  • Marihuana
  • Hormonálne pôsobenie estrogénov počas intrauterinného vývoja

Klinické príznaky 

Ochorenie sa zvyčajne prejaví nahmataním nebolestivej hmoty v semenníku alebo opuchom semenníka. Niektorí pacienti pociťujú dyskomfrot v oblasti mieška alebo spodnom brušku, v menšine prípadov vzniká akútna bolesť v oblasti mieška. V pokročilých prípadoch sa ochorenie môže prejaviť metastázami, pacient si nahmatá zväčšené lymfatické uzliny v oblasti krku, kašeľ alebo sťažené dýchanie môžu byť prítomné v prípade pľúcnych metastáz, ďalej nechutenstvo, chudnutie, vracanie bolesť v oblasti krížov, bolesť kostí, zväčšenie prsníkov, atď.

Diagnostika

Prvým vyšetrením je manuálne vyšetrenie semenníka, následne sa realizuje ultrasonografia semenníka, odber krvi na vyšetrene nádorových markerov. Dopĺňajú sa zobrazovacie vyšetrenia ako CT alebo MR v hrudníka, brucha a malej panvy na detekciu možných metastatických ložísk. Následne sa realizuje orchiektómia s odstránením semenníka a histologizáciou nádoru. Biopsia nádoru sa neodporúča pre možnosť rozsevu nádorových buniek a šírenia do lymfatických uzlín. Na mieste je kryoprezervácia alebo zamrazenie spermií pred nasadením liečby. 

Liečba

Liečba je závislá od typizácie tumoru a štádia ochorenia. Seminómy sú rádiosenzitívne tumory tzn. že dobre reagujú na rádioterapiu. V závislosti od štádia ochorenia sa indikuje aj chemoterapia, event chirurgické odstránenie metastatických ložísk. Neseminómové nádory sú rádiorezistentné a preto sa liečia prevažne chemoterapiou. Prognóza je dobrá, 5 ročné prežívanie má vyše 95 % pacientov.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".