Myelodysplastický syndróm

13.05.2024

Garant MUDr. Linda Štefánek MUDr. Linda Štefánek

Myelodysplastický syndróm je ochorenie kostnej drene a kmeňových krvotvorných buniek. V kostnej dreni sa za fyziologických podmienok nachádzajú kmeňové bunky, z ktorých sa vytvárajú zrelé červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky. Pri myelodysplastickom syndróme je táto krvotvorba porušená. Ide o predispozíciu k vzniku akútnej myeloidnej leukémie. Najčastejšie ňou trpí staršia populácia ľudí, v priemere  okolo 70 rokov. 

Príčina 

Príčina nie je úplne zrejmá, pravdepodobne ide o súhrn faktorov. Vyššiu pravdepodobnosť majú osoby po predošlej liečbe chemoterapiou alebo rádioterapiou. Ďalej treba spomenúť pôsobenie vonkajšieho prostredia, vírusov, chemických látok, pesticídov, herbicídov, ineskticídov,...

Klinické príznaky

Príznaky sú variabilné, jedinec môže byť aj bezpríznakový a diagnóza sa stanoví náhodne pri vyšetrení krvného obrazu. Zvyčajne sa ochorenie prejavuje anemickým syndrómom, čiže únavou, nechutenstvom, malátnosťou, slabosťou, búšením srdca, hučaním v ušiach, bledosťou,  dýchavičnosťou. Následkom poklesu koncentrácie bielych krviniek môže byť zvýšený výskyt infekcií, alebo pri poklese krvných doštičiek vyššia náchylnosť ku krvácavým prejavom, k tvorbe modrín, krvácanie z nosa atď.

Diagnostika

V laboratórnych parametroch sa vyšetruje krvný obraz, krvný náter kde sa ukáže cytopénia alebo nízka hladina buniek krvotvorby, stanovuje sa počet blastov, alebo nádorových buniek v periférnej krvi.  Základom je následné vyšetrenie bunečnosti kostnej drene. Realizuje sa to odberom vzorky z lopaty bedrovej kosti, alebo punkciou z oblasti hrudnej kosti. 

 

Liečba

 

Liečba záleží od mnoho faktorov ako vek, príznaky, štádium ochorenia, pridružené choroby.  K dispozícii je podporná liečba, chemoterapia nízkodávková alebo vysokodávková. Za podpornú liečbu pokladáme zmiernenie symptómov, opakované podávanie krvných transfúzií, podávanie rastových faktorov na stimuláciu krvotvorby, ochrana pred infekciami.  V niektorých prípadoch sa pristupuje k transplantácii kostnej drene, pre vysokú rizikovosť danej liečba musí byť indikácia prísne zvážená a individualizovaná. 

 

 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".