Methemoglobinémia

09.05.2024

Garant MUDr. Linda Štefánek MUDr. Linda Štefánek

Hemoglobín je červené farbivo, ktoré je súčasťou červených krviniek a má za úlohu naviazanie a prenos kyslíka z pľúc do orgánov. Za normálnych okolností sa v hemoglobíne nachádza dvojmocné železo Fe2+, jeho oxidáciou vzniká hemoglobín s trojmocným železo Fe3+. Takýto hemoglobín alebo methemoglobín nedokáže naviazať kyslík a tým pádom dochádza k neokysličeniu organizmu. V zdravom organizme sa nachádza asi 2-4% methemoglobínu z celkového množstva hemoglobínu.

Príčiny

Príčina môže byť vrodená alebo získaná. Vrodená je spôsobená genetickou mutáciou, získaná je zapríčinená otravou či už náhodnou alebo cielenou, užitím niektorých liekov (antimalarika) alebo zvýšeným obsahom dusičnanov a dusitanov v potravinách najmä listovej zeleniny a kontaminovanej pitnej vody. Methemoglobinémiu spôsobujú látky ako nitrobenzén, anilín, ktoré sú obsiahnuté v niektorých farbivách.

Príznaky 

Na methemoglobinémiu sú náchylné najmä deti v dojčenskom veku, ktoré ešte nemajú dobre vyvinuté enzymatické mechanizmy na redukciu trojmocného železa. Príznaky závisia od percentuálneho zastúpenia methemoglobínu v krvi. Prejavuje sa cyanózou čiže omodraním kože, ktoré sa nelepší po nasadení oxygenoterapie. Ďalej sú prítomné príznaky ako sťažené dýchanie, bolesti hlavy, závrate, búšenie srdca, hnedo sfarbená krv pozorovaná pri odberoch,  v najťažších prípadoch končí otrava poruchou vedomia a smrťou jedinca.

Diagnostika

Methemoglobín sa ľahko stanoví pri vyšetrení krvných plynov z odberu krvi.

Liečba 

Liečba spočíva v podávaní redukčných činidiel ako metylénová modrá alebo kyselina askorbová (vitamín C) vo vysokých dávkach. Akútna otrava vyžaduje hospitalizáciu a urgentnú liečbu. V modernej dobe sa s otravou dusitanmi stretávame menej často pre dôkladné testovanie pitnej vody na dusitany a dusičnany, no treba na ňu myslieť najmä po požití neupravenej studničnej vody.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".