Sotosov syndróm

18.04.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Sotosov syndróm, tiež známy ako cerebrálny gigantizmus, je zriedkavé genetické ochorenie charakterizované nadmerným rastom počas detstva, nezvyčajnými tvárovými rysmi a oneskoreným vývojom. Výskyt živonarodených detí so Sotosovým syndrómom je asi 1:10 000.

Etiológia:

Príčina Sotosovho syndrómu spočíva v mutáciách génu NSD1, ktorý sa nachádza na chromozóme 5. Tento gén je zodpovedný za reguláciu rastu a vývoja, takže mutácie v géne vedú k nadmernému rastu a iným charakteristickým rysom syndrómu.

Klinický obraz:

 • nadmerný rast v detstve
 • nezvyčajné tvárové rysy: disproporčne veľká lebka, vyčnievajúce a vysoké čelo, červené líčka, úzka tvár, malá a špicatá brada
 • hypertelorizmus (očné štrbiny sú viac vzdialené od seba)
 • makrocefália (väčší obvod hlavy)
 • oneskorený psychomotorický vývoj
 • ľahká porucha intelektu
 • problémy s koordináciou pohybov
 • poruchy spánku
 • poruchy správania: ADHD, fóbie, impulzívne správanie, záchvaty hnevu, agresivita
 • problémy s rečou, s intonáciou, monotónna reč kvôli chybám hlasivkovej štrbiny
 • defekty srdca, obličiek, skolióza, poruchy sluchu a zraku, kŕče

Terapia:

Keďže je Sotosov syndróm genetické ochorenie, nie je možné ho úplne vyliečiť. Liečba je symptomatická, zameriava sa predovšetkým na zvládanie symptómov a komplikácií, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu života jednotlivca s týmto syndrómom. Terapia Sotosovho syndrómu zahŕňa:

 • fyzioterapiu: Na podporu vývoja motorických schopností a koordinácie pohybov.

 • logopédiu: Na podporu vývoja reči a komunikácie.

 • špeciálne vzdelávanie: Na zabezpečenie prispôsobeného vzdelávania a podpory pre jednotlivca so Sotosovým syndrómom.

 • kontrolu správania: Rôzne terapeutické metódy, ako je behaviorálna terapia, pomáhajú pri zvládaní problémov s chovaním a emocionálnymi prejavmi.

 • podporu rodiny

 • lekársku starostlivosť: Pravidelné lekárske kontroly a starostlivosť s cieľom monitorovať zdravotný stav a identifikovať možné komplikácie.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".