Hemoragická choroba novorodenca

14.04.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Hemoragická choroba novorodenca je definovaná ako neočakávané krvácanie novorodenca, ktoré je spôsobené nedostatkom vitamínu K. Jeho koncentrácia je u novorodencov fyziologický nízka, čo vedie následne k nízkej koncentrácii faktorov zrážania krvi, ktoré sú závislé od vitamínu K. Práve z toho dôvodu je veľmi dôležitá prevencia vo forme podania vitamínu K po narodení. 

Prejavy 

Mierna forma deficitu vitamínu K sa prejaví izolovaným predĺženým času krvácania. Rozlišujeme tri formy ochorenia:

  1. Včasná forma – prejavuje sa v priebehu prvých 24 hodín života. Môže ísť o krvácanie pod periost (okostica) lebečných kostí, s následným vznikom kefalhematómu, ale aj závažné krvácanie do mozgu, hrudníka, do brucha alebo krvácanie z pupočníkového pahýľa. Častou príčinou včasného krvácania je medikácia matky, ktorá užíva lieky proti zrážaniu krvi, často na kumarínovom podklade, alebo niektoré antituberkulotiká. 
  2. Klasická forma – prejavuje sa v intervale 2 – 7 dní. Zvyčajne postihuje deti, ktoré po narodení nedostali vitamín K. Najčastejším prejavom je krvácanie do gastrointestinálneho traktu, do kože, nadobličiek, krvácanie z nosa (epistaxa), ale môže ísť aj o krvácanie do mozgu.
  3. Neskorá forma – prejavuje sa vo veku 2 až 12 týždňov života. Postihuje deti, ktoré sú výlučne dojčené a nedostali žiadnu alebo len jednu dávku vitamínu K. Často ide o pacientov s iným ochorením, ktoré znižuje vstrebávanie vitamínu K z čreva, ako napríklad malabsobrcia, cystická fibróza alebo cholestatická žltačka. Často pri tejto forme ide o vnútro mozgové krvácania, môže sa ale vyskytnúť aj krvácanie do kože alebo do gastrointestinálneho traktu. 

Diagnostika 

Pre hemoragickú chorobu je charakteristické predĺženie PT intervalu na viac 4 násobok normy, normálny počet krvných doštičiek, normálna koncentrácia fibrinogénu a chýbanie fibrín degradačných produktov. Všetky spomenuté parametre sú prejavom zrážania krvi a vyšetrujú sa po odobratí vzorky žilovej krvi. Po podaní vitamínu K sa parametre normalizujú do 20 až 30 minút.  

Liečba 

U dieťaťa s menej závažným krvácaním je potrebné podať vitamín K. Odporúča sa pomalá infúzia. Pri závažnom život ohrozujúcom krvácaní je indikované podanie čerstvej zmrazenej plazmy ako transfúzia krvi. 

Prevencia 

Podľa odporúčaní Európskej spoločnosti pre gastroenterológiu a výživu (ESPG-HAN) z roku 2016 sa uvádza nasledovný postup: 

Všetci novorodenci majú preventívne dostať vitamín K. 

Spôsob podania je nutné uviesť do zdravotnej dokumentácie, rovnako je nutné udať aj prípadný nesúhlas rodiča s profylaxiou. 

Zdravý novorodenec narodený v termíne má dostať :

  • 1mg vitamínu K do svalu alebo 3x2 mg vitamínu K cez ústa v nasledujúcich intervaloch. 

Za najlepší spôsob profylaxie sa považuje jednorazová injekcia vitamínu K do svalu po narodení, ktoré je dostatočné a nie je nutné to opakovať. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".