Hypoventilačné syndrómy

02.04.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Hypoventilačné syndrómy predstavujú skupinu porúch dýchania, pri ktorých dýchanie nie je dostatočné na udržanie normálnej hladiny kyslíka a oxidu uhličitého v krvi. Dýchanie je pri týchto poruchách buď príliš plytké, príliš pomalé alebo nie je dostatočne účinné na odstránenie oxidu uhličitého z tela. Výsledkom hypoventilácie sú rôzne stavy a komplikácie, vrátane hypoxie, hyperkapnie a respiračného acidózy.

Rizikové faktory:

 • respiračné ochorenia: Osoby so závažnými respiračnými ochoreniami, ako  je chronická obštrukčná choroba pľúc, astma bronchiale alebo syndróm spánkového apnoe, majú vyššie riziko hypoventilačných porúch.
 • neurologické poruchy: Pacienti s neurologickými poruchami, napríklad ochoreniami mozgu, miechy alebo neuromuskulárnymi ochoreniami (ako je svalová dystrofia), sú rizikovejší pre rozvoj hypoventilačných syndrómov.
 • užívanie niektorých liekov: Niektoré lieky, napríklad opioidy, sedatíva alebo hypnotiká, tlmia dýchací systém a vedú k hypoventilácii.
 • obezita
 • poranenia hrudníka
 • nadmerné užívanie alkoholu 
 • vyšší vek
 • iné ochorenia: Kardiovaskulárne ochorenia, endokrinné a metabolické poruchy, môžu zvyšovať výskyt hypoventilačných porúch.

Klinický obraz:

Klinický obraz hypoventilačných syndrómov závisí od základnej príčiny, závažnosti a dĺžky trvania. Najčastejšie príznaky zahŕňajú:

 • dyspnoe (dýchavičnosť)
 • únava a ospalosť
 • znížená tolerancia námahy
 • závraty
 • svalová slabosť
 • poruchy vedomia
 • cyanóza (modré sfarbenie kože)

Dôsledky a komplikácie:

 • hypoxia: Nedostatočný prísun kyslíka do tkanív a orgánov v dôsledku nedostatočného dýchania vedie k hypoxii.
 • respiračná acidóza: Zvýšenie hladiny oxidu uhličitého v krvi v dôsledku nedostatočného odstránenia z tela spôsobuje respiračnú acidózu, ktorá vedie k poklesu pH krvi a má negatívny vplyv na funkciu orgánov.
 • hyperkapnia: Zvýšená hladina oxidu uhličitého v krvi, ktorá sa vyskytuje pri hypoventilácii, môže spôsobiť ospalosť, závraty, svalovú slabosť a poruchy vedomia.
 • zhoršenie základných ochorení: U ľudí so základnými ochoreniami, ako sú chronická obštrukčná choroba pľúc, kardiovaskulárne alebo neurologické ochorenia, môže hypoventilácia zhoršiť existujúce symptómy a vyvolať ďalšie komplikácie.
 • zvýšené riziko komplikácií počas chirurgických zákrokov: Pacienti s hypoventilačnými syndrómami majú vyššie riziko komplikácií počas chirurgických zákrokov, najmä počas anestézie.

Diagnostika:

 • anamnéza a fyzikálne vyšetrenie: Lekár zhromažďuje podrobnú anamnézu pacienta a vykonáva fyzikálne vyšetrenie, aby identifikoval príznaky a rizikové faktory, ktoré by mohli súvisieť s hypoventilačnými syndrómami.
 • dýchacie testy: Medzi dýchacie testy patrí spirometria a pľúcne funkčné testy, ktoré poskytujú informácie o objeme a kapacite pľúc, ako aj o toku vzduchu pri dýchaní. Tieto testy pomáhajú identifikovať obštrukcie dýchacích ciest a zníženie pľúcnej funkcie, ktoré by mohli prispieť k hypoventilácii.
 • pulzoxymetria: Táto neinvazívna metóda meria saturáciu kyslíka v krvi pomocou snímača umiestneného na prste. Poskytuje informácie o úrovni kyslíka v krvi a pomáha detekovať hypoxiu.
 • kapnografia: Je metóda používaná na monitorovanie hladiny oxidu uhličitého v krvi a na detekciu hyperkapnie, čo je zvýšená hladina oxidu uhličitého v krvi.
 • polysomnografia: Tento test monitoruje rôzne telesné funkcie, vrátane dýchania, počas spánku.
 • arteriálna krvná plynová analýza: Meria hladinu kyslíka a oxidu uhličitého v arteriálnej krvi, čo poskytuje presnejšie informácie o výmene plynov v pľúcach a  o stave dýchania.

Terapia:

Liečba hypoventilačných syndrómov závisí od ich príčiny a závažnosti. V niektorých prípadoch môžu byť predpísané lieky na podporu dýchania alebo na zmiernenie symptómov. Mechanická ventilácia je potrebná pre pacientov s vážnou hypoventiláciou. Ďalšie terapie zahŕňajú fyzioterapiu na posilnenie dýchacích svalov a zlepšenie funkcie pľúc, zmeny životného štýlu, ako je úprava stravy a cvičenie. U niektorých pacientov sú potrebné aj chirurgické zákroky, najmä ak je príčina poruchy mechanická. Liečba by mala byť individualizovaná a upravovaná podľa potrieb daného pacienta.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".