Prechodná amnézia (strata pamäti)

26.03.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Prechodná amnézia je porucha pamäti, ktorá sa prejavuje dočasnou stratou schopnosti spomínať si na určité udalosti, informácie alebo skúsenosti, pričom ostatné mentálne funkcie sú zachované. Amnézia môže byť sprevádzaná ďalšími príznakmi, ako je zmätenosť, dezorientácia a porucha koncentrácie. Prechodná strata pamäti zvyčajne trvá len krátky čas, niekoľko minút až hodín, ale niekedy trvá aj dlhšie. Najčastejšie sa vyskytuje po traumatickom zážitku, ako je úraz hlavy alebo počas stresujúcich situácií. Vo väčšine prípadov sa pamäť postupne obnovuje a stav sa spontánne zlepší.

Príčiny:

 • traumy hlavy: Úrazy hlavy, ako napríklad úder do hlavy počas nehody, pádu alebo športového úrazu, môžu spôsobiť dočasné poruchy pamäti.
 • hypoxia: Krátkodobá hypoxia mozgu (nedostatok kyslíka), ktorý nastáva napríklad pri dusení sa alebo pri panickom ataku, spôsobuje dočasné problémy s pamäťou.
 • intoxikácia: Nadmerná konzumácia alkoholu alebo užívanie narkotík tiež vedie k dočasnej amnézii.
 • stres: Vysoká úroveň stresu a emocionálny šok môžu mať za následok dočasnú stratu pamäti.
 • nádory mozgu
 • elektrokonvulzívna terapia (ECT): Používa sa v psychiatrii na liečbu niektorých ochorení, ale môže spôsobiť aj dočasné problémy s pamäťou.
 • niektoré lieky, ako sú benzodiazepíny alebo iné lieky so sedatívnym účinkom

Klinický obraz:

 • strata pamäti: Dočasná strata pamäti na určité udalosti, informácie alebo skúsenosti, ktorá sa môže týkať udalostí pred alebo počas incidentu vyvolávajúceho amnéziu.
 • dezorientácia
 • zmätenosť
 • neschopnosť vytvoriť nové spomienky: Okrem straty pamäti sa môže objaviť aj neschopnosť vytvárať nové spomienky počas trvania prechodnej amnézie.
 • problémy s koncentráciou
 • neschopnosť vykonávať bežné úlohy

Diagnostika:

Amnézia sa diagnostikuje pomocou podrobného lekárskeho vyšetrenia, ktoré zahŕňa zhromažďovanie anamnézy, fyzikálne vyšetrenie a vykonávanie rôznych testov pamäti a kognitívnych funkcií. Testy pamäti, ako sú sériové testy slov, opakované reprodukcie príbehov a kognitívne testy sa používajú na vyhodnotenie stavu pamäti a kognitívnych funkcií pacienta. Ďalej sa využívajú zobrazovacie techniky, ako je CT alebo MRI mozgu, ktoré pomáhajú identifikovať možné patologické zmeny v mozgu. Na základe výsledkov testov je stanovená diagnóza a vhodný liečebný plán.

Terapia:

Liečba prechodnej amnézie závisí od príčiny a závažnosti stavu. V mnohých prípadoch sa pamäť postupne obnovuje bez potreby medikamentóznej liečby alebo intervencií. Primárnym cieľom liečby je zistiť a riešiť základnú príčinu amnézie a poskytnúť podporu pacientovi počas obdobia zotavovania sa. Ak je prechodná amnézia spôsobená traumou hlavy, môže lekár odporučiť odpočinok a monitorovanie pacienta. V niektorých prípadoch je potrebná rehabilitácia, aby sa obnovila plná funkcia pamäti a iných kognitívnych schopností. Pri amnézii spôsobenej inými faktormi, ako je hypoxia alebo intoxikácia, je dôležité poskytnúť primeranú lekársku starostlivosť a sledovať pacienta za účelom minimalizovania rozvoja komplikácií. Psychologická podpora je prospešná, najmä ak je prechodná amnézia spôsobená emocionálnou traumou alebo stresom. V každom prípade je dôležité sledovať pokrok pacienta a upravovať liečbu podľa potreby.