Polymyalgia rheumatica

25.03.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Polymyalgia rheumatica je klinický syndróm charakterizovaný bolesťou a stuhnutosťou svalov ramenného pletenca, panvového pletenca a svalov šije. Ochorenie sa vyskytuje u ľudí starších ako 50 rokov, častejšie sú postihnuté ženy. V 10 – 20 % sa súčasne vyskytuje obrovskobunková arteriitída (vaskulitída). 

Príčiny 

Presná príčina stavu nie je úplne objasnená, predpokladá sa súvis so stúpajúcim vekom a genetická predispozícia. U pacientov sa dokázalo veľké množstvo cirkulujúcich buniek imunitného systému (monocyty) a ich zápalových produktov (interleukín 6). 

Prejavy 

Ochorenie väčšinou vzniká náhle. Prejaví sa stuhnutosťou a bolesťou svalov ramenného pletenca, panvového pletenca a svalov šije. Prejavy sa zvyčajne vyskytujú symetricky, na oboch stranách. Bolesť je najintenzívnejšia ráno. Bolesť obmedzuje rozsah aktívnych pohybov. Medzi celkové príznaky patrí únava, horúčka, strata na váhe, nevoľnosť, schvátenosť. Pacienti môžu pôsobiť dojmom ťažko chorých ľudí. Postupne ľudia trpiaci týmto ochorením môžu mať problém s každodennými činnosťami, ako je obliekanie sa, hygiena, vstávaním z postele alebo s vystupovaním z auta. Prítomné môžu byť aj iné pridružené reumatologické ochorenia.

Diagnostika 

Ochorením sa zaoberá reumatológ. Diagnóza ochorenia je väčšinou per exclusionom, to znamená, že sa musia vylúčiť všetky iné možné príčiny, ktoré by príznaky mohli spôsobovať, aby sme mohli takýto stav diagnostikovať. Je to hlavne kvôli tomu, že nie je k dispozícii žiadny špecifický test ani vyšetrenie pre potvrdenie diagnózy. Medzi diagnostické vyšetrenia, ktoré využívame, sú:

  • Laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie krvného obrazu, biochemické vyšetrenie krvi, kde nachádzame zvýšenú sedimentáciu erytrocytov, zvýšené CRP a interleukín 6.
  • Zobrazovacie vyšetrenia – pri podozrení na obrovskobunkovú arteriitídu je vhodné využiť PET/CT vyšetrenie na vylúčenie stavu.  

Liečba 

Pre ochorenie je typická dobrá odpoveď na liečbu glukokortikoidmi. Dávku kortikoidov znižujeme postupne po dosiahnutí odpovede. U niektorých pacientov je nutné podávať kortikosteroidy dlhšie ako dva roky. Pri dlhodobom podávaní glukokortikoidov treba myslieť na prevenciu osteoporózy. Všetkým pacientom by mal byť predpísaný vitamín D, kalcium, prípadne bisfosfonáty.