Azbestóza

22.03.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Azbestóza je intersticiálna pľúcna fibróza, ktorá vzniká na podklade dlhodobej expozície prachu obsahujúceho azbest. Vdychovanie azbestových vlákien môže aj po desaťročiach viesť k ochoreniu pľúc a dýchacích ciest, napríklad k azbestóze (zjazveniu spojivového tkaniva v pľúcach), ale aj k zhubným nádorom pľúc, pohrudnice alebo hrtana. Azbestóza sa radí medzi pneumokoniózy.

Pľúca tak „stuhnú“, sťaží sa dýchanie a v dôsledku toho sa zníži množstvo kyslíka v krvi. S postupujúcim ochorením je dýchanie čím ďalej tým ťažšie a obsah kyslíka v krvi postihnutého človeka sa tak stále znižuje.

Azbestózou trpia najmä ľudia, ktorí pracovali vo výrobe, spracovaní a odstraňovaní či likvidácii materiálov obsahujúcich azbest. Azbestové vlákna, ktoré títo pracovníci vdychujú, sa môžu dostať do pľúc a do pleurálnej dutiny a pohrudnice, kde vedú k vzniku tzv. pleurálnych plakov. Zmeny sa môžu objaviť aj v brušnej dutine a na bránici. Medzi príznaky patria problémy s dýchaním – spočiatku pri námahe, neskôr aj v pokoji. 

Príčiny a prevencia

Používanie a výroba azbestu je od roku 2005 v celej Európskej únii zakázaná. Napriek tomu sa azbest vyskytuje na strešných a fasádnych paneloch, na podlahových krytinách, tesneniach, potrubí alebo na kotloch. Ohrozenou skupinou sú aj baníci a ich rodinní príbuzní. 

Preventívne opatrenia sú zásadné, pretože akonáhle k rozvoju azbestózy dôjde, jej progresiu už nemožno ovplyvniť. Pre zamestnancov, ktorí s azbestom pracujú, je povinné používanie vhodných ochranných pomôcok a ďalšie opatrenia, rovnako ako pravidelné lekárske prehliadky. Ľudia, ktorí sú (alebo aj predtým boli) vystavení azbestu a navyše fajčia (alebo v minulosti fajčili), majú obzvlášť vysoké riziko rozvoja nádorového ochorenia pľúc a pohrudnice (mezotelióm). 

Prejavy 

Medzi príznaky ochorenia zaraďujeme: 

  • Dýchavičnosť a extrémna únava.
  • Pretrvávajúci kašeľ a sipot. 
  • Bolesť na hrudníku alebo v oblasti ramena. 
  • Opuch a vykrivenie špičiek prstov. 

Diagnostika 

Ohrozená skupina ľudí by mala častejšie navštevovať všeobecného lekára, pre častejšie vykonávanie preventívnych prehliadok. Pri podozrení na azbestózu sa vykonáva natívna snímka hrudníka (RTG), prípadne HRCT, teda CT vyšetrenie s vysokým rozlíšením. Rovnako je nutné vykonať vyšetrenia na zistenie funkcie pľúc, ako je spirometria alebo bodypletysmografia alebo spiroergometria. Na odobratie vzorky tkaniva sa využíva bronchoskopia alebo bronchoalveolárna laváž. Pred domácou kyslíkovou terapiou sa vykonáva kyslíkový test. Ochorenie sa diagnostikuje a lieči u pneumológa, teda pľúcneho lekára alebo na oddelení pracovného lekárstva. 

Liečba 

Azbestóza je ochorenie, ktoré, akonáhle vznikne, nezadržateľne postupuje. Zmeny pľúcneho tkaniva (fibrózu) zatiaľ nemožno liečbou zastaviť. Zásadná je preto prevencia, teda vyhýbanie sa kontaktu s azbestovými vláknami. V priebehu ochorenia môže byť pre uľahčenie pacientovho dýchania nutná (dlhodobá) kyslíková terapia. Domáca kyslíková terapia nie je poisťovňou preplácaná fajčiarom.