Silikóza

22.03.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Silikóza je poškodenie pľúc – väčšinou spojené s profesiou – spôsobené inhaláciou anorganických materiálov, ako sú častice oxidu kremičitého SiO2 alebo prachových častíc počas dlhšej doby. Vyskytuje sa v piesku, horninách alebo v kremeni. Vdychujú ho hlavne ľudia, ktorí pracujú s kameňom, betónom, sklom alebo inými horninami. Oxid kremičitý býva označovaný za karcinogén, čo znamená, že zvyšuje riziko rozvoja nádorového ochorenia, hlavne pľúc. 

Profesionálna expozícia 

K profesionálnej expozícii dochádza všade tam, kde dochádza k rozpojovaniu a opracovávaniu hornín s kremeňom (žula, pieskovec, bridlica), hlavne:

 • Tunelári, lámači kameňa a baníci.
 • V zlievárňach – pieskovači, zlievači, tryskači kremenného piesku, kamenári (mramor a vápenec nespôsobujú silikózu).
 • Bieli murári (šamotové tehly), 
 • Pracovníci v keramickom priemysle.
 • Zubní technici v malom množstve pri opracovávaní keramiky, sklokeramiky a zirkónu a tiež pri pieskovaní zliatin kovov a zirkónu.
 • Pracovníci vo výrobe asfaltu.  

Príčina a mechanizmus vzniku 

Mechanizmus vzniku ochorenia nie je úplne objasnený. Respiračné častice SiO2 (veľkosti 0,6–5,0 µm), ktoré sa dostanú do pľúcneho interstícia a lymfatických uzlín (väčšina ich je vykašľaná alebo prehltnutá), aktivujú pľúcne makrofágy, imunitné bunky, ktoré začnú produkovať zápalové cytokíny. 

Silikóza sa môže kombinovať so zaprášením sadzami (antrakosilikóza = uhlokopská choroba) alebo časticami železa (siderosilikóza), predtým sa často kombinovala s tuberkulózou (tuberkulosilikóza).  

Príznaky 

Ochorenie je charakterizované progresívnym priebehom, takže sa postupne zhoršuje. Príznaky môžu zahŕňať:

 • Intenzívny kašeľ.
 • Dýchavičnosť a slabosť.
 • Bolesť na hrudníku.
 • Nočné potenie. 
 • Úbytok na hmotnosti. 
 • Respiračné zlyhanie. 
 • Zvýšené riziko infekcií dýchacích ciest a tuberkulózy. 

Diagnostika 

 • RTG hrudníka – malé uzlíky do 10 mm sú typické pre jednoduchú nodulárnu silikózu, väčšie fibrotické ložiská pre komplikovanú silikózu, ďalej sa posudzuje zväčšenie lymfatických uzlín, u akútnych stavov môže nález pripomínať tuberkulózu. 
 • HRCT – High – resolution CT- detailnejšie vyšetrenie hrudníka pomocou CT vyšetrenia. 
 • Vyšetrenie pľúcnych funkcií (spirometria) – pri jednoduchej silikóze sú obvykle hodnoty v norme, primárne sa ale budú objavovať obštrukčné poruchy, prípadne poruchy kombinované, RTG nález nemusí korelovať so spirometriou a so subjektívnym popisom ťažkostí
 • Bronchoalveolárna laváž – ide o diagnostické bronchoskopické vyšetrenie, počas ktorého sa pacientovi aplikuje a potom aspiruje 150 – 300 ml fyziologického roztoku. Cieľom je získanie vzorky bronchoalveolárneh tekutiny a obsah vyšetriť. 

Liečba 

Kauzálna liečba neexistuje, obmedzujeme sa na symptomatické liečenie a terapiu komplikácií. Využíva sa oxygenoterapia, antibiotiká pri liečbe infekčných komplikácií. V najzávažnejších prípadov je indikovaná transplantácia pľúc. Cez všetky opatrenia je silikóza nezadržateľne progredujúce ochorenie. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".