Silikóza

22.03.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Silikóza je poškodenie pľúc – väčšinou spojené s profesiou – spôsobené inhaláciou anorganických materiálov, ako sú častice oxidu kremičitého SiO2 alebo prachových častíc počas dlhšej doby. Vyskytuje sa v piesku, horninách alebo v kremeni. Vdychujú ho hlavne ľudia, ktorí pracujú s kameňom, betónom, sklom alebo inými horninami. Oxid kremičitý býva označovaný za karcinogén, čo znamená, že zvyšuje riziko rozvoja nádorového ochorenia, hlavne pľúc. 

Profesionálna expozícia 

K profesionálnej expozícii dochádza všade tam, kde dochádza k rozpojovaniu a opracovávaniu hornín s kremeňom (žula, pieskovec, bridlica), hlavne:

 • Tunelári, lámači kameňa a baníci.
 • V zlievárňach – pieskovači, zlievači, tryskači kremenného piesku, kamenári (mramor a vápenec nespôsobujú silikózu).
 • Bieli murári (šamotové tehly), 
 • Pracovníci v keramickom priemysle.
 • Zubní technici v malom množstve pri opracovávaní keramiky, sklokeramiky a zirkónu a tiež pri pieskovaní zliatin kovov a zirkónu.
 • Pracovníci vo výrobe asfaltu.  

Príčina a mechanizmus vzniku 

Mechanizmus vzniku ochorenia nie je úplne objasnený. Respiračné častice SiO2 (veľkosti 0,6–5,0 µm), ktoré sa dostanú do pľúcneho interstícia a lymfatických uzlín (väčšina ich je vykašľaná alebo prehltnutá), aktivujú pľúcne makrofágy, imunitné bunky, ktoré začnú produkovať zápalové cytokíny. 

Silikóza sa môže kombinovať so zaprášením sadzami (antrakosilikóza = uhlokopská choroba) alebo časticami železa (siderosilikóza), predtým sa často kombinovala s tuberkulózou (tuberkulosilikóza).  

Príznaky 

Ochorenie je charakterizované progresívnym priebehom, takže sa postupne zhoršuje. Príznaky môžu zahŕňať:

 • Intenzívny kašeľ.
 • Dýchavičnosť a slabosť.
 • Bolesť na hrudníku.
 • Nočné potenie. 
 • Úbytok na hmotnosti. 
 • Respiračné zlyhanie. 
 • Zvýšené riziko infekcií dýchacích ciest a tuberkulózy. 

Diagnostika 

 • RTG hrudníka – malé uzlíky do 10 mm sú typické pre jednoduchú nodulárnu silikózu, väčšie fibrotické ložiská pre komplikovanú silikózu, ďalej sa posudzuje zväčšenie lymfatických uzlín, u akútnych stavov môže nález pripomínať tuberkulózu. 
 • HRCT – High – resolution CT- detailnejšie vyšetrenie hrudníka pomocou CT vyšetrenia. 
 • Vyšetrenie pľúcnych funkcií (spirometria) – pri jednoduchej silikóze sú obvykle hodnoty v norme, primárne sa ale budú objavovať obštrukčné poruchy, prípadne poruchy kombinované, RTG nález nemusí korelovať so spirometriou a so subjektívnym popisom ťažkostí
 • Bronchoalveolárna laváž – ide o diagnostické bronchoskopické vyšetrenie, počas ktorého sa pacientovi aplikuje a potom aspiruje 150 – 300 ml fyziologického roztoku. Cieľom je získanie vzorky bronchoalveolárneh tekutiny a obsah vyšetriť. 

Liečba 

Kauzálna liečba neexistuje, obmedzujeme sa na symptomatické liečenie a terapiu komplikácií. Využíva sa oxygenoterapia, antibiotiká pri liečbe infekčných komplikácií. V najzávažnejších prípadov je indikovaná transplantácia pľúc. Cez všetky opatrenia je silikóza nezadržateľne progredujúce ochorenie.