Mastalgia

21.03.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Mastalgia alebo aj mastodýnia označuje bolesť alebo zvýšenú citlivosť prsníka. Bolesť môže mať rôzny charakter. Môže byť pulzujúca, ostrá, bodavá, palivá alebo pociťovaná ako zvýšené napätie v prsníku. Spektrum príčin je široké a zahrňuje fyziologické príčiny, ako aj množstvo príčin patologických, a to ako benígnych, tak aj malígnych. 

Prejavy

Výskyt symptómov je závislý od vyvolávajúcej príčiny a môže sa odlišovať.

 • Bolesť prsníka.
 • Pocit napätia v prsníkoch. 
 • Prítomná hmatná rezistencia v prsníku.
 • Abnormálny sekrét z bradavky. 
 • Začervenaná, opuchnutá, zapálená pokožka.
 • Vzhľad pokožky prsníka pripomínajúci pomarančovú kôru.

Delenie

Vzhľadom na menštruačný cyklus možno mastalgiu rozdeliť na:

 • Cyklickú – je obvykle súčasťou vystupňovaného predmenštruačného syndrómu (PMS) a je spojená s napätím v prsníkoch a ich zvýšenou citlivosťou. Opakuje sa pravidelne v určitom období menštruačného cyklu, najčastejšie v predmenštruačnom období a následne spontánne ustupuje. Obvykle postihuje oba prsníky symetricky.   
 • Necycklickú – vzniká nezávisle od menštruačného cyklu a môže sa objaviť kedykoľvek počas neho. 

Podľa vyvolávajúcej príčiny možno mastalgiu rozdeliť na:

 • Organickú – v prsníku je detekovateľná lézia, patologický proces, ktorý možno identifikovať ako vyvolávajúcu príčinu.
 • Bez organickej príčiny – v prsníku nie je možné detegovať zjavný patologický proces.

Príčiny 

Cyklická mastalgia 

 • Zmena hladiny hormónov v priebehu menštruačného cyklu – napríklad ako súčasť predmenstruačného syndrómu (PMS).
 • Užívanie postmenopauzálnej substitučnej hormonálnej terapie.
 • Užívanie hormonálnych kontraceptív.

Necyklická mastalgia

 • Zápalové príčiny – mastitídy (zápaly prsníka), abscesy prsníka, duktektázie.
 • Nadbytok mlieka počas dojčenia.
 • Cysty.
 • Benígne nádory, ako sú fibrodenómy, intraduktálny papilóm a iné.
 • Malígne nádory

Extramamárne príčiny mastalgie sú také, keď bolesť prsníka nevzniká ako následok postihnutia samotného tkaniva prsníka, ale okolitých štruktúr. Medzi takéto príčiny patrí:

 • Kostochondritída – zápalové ochorenie chrupiek spájajúcich rebrá a hrudnú kosť.
 • Traumatické poškodenie hrudnej steny.
 • Postihnutie priľahlých orgánov – srdce, pažerák, pľúca.

Diagnostika

Pre stanovenie diagnózy je veľmi dôležitá anamnéza. V anamnéze lekára zaujíma vzťah bolesti prsníka vzhľadom na fázu cyklu, pretože obvykle sú príčiny, ktoré vyvolávajú tento typ mastalgie benígne. Cenné sú informácie aj o charaktere bolesti, o lokalite bolesti, o vyžarovaní bolesti, o tom či reaguje na analgetiká a podobne. Okrem toho sa treba zamerať aj na sprievodné symptómy, ktoré pozoruje sama pacientka alebo lekár v rámci fyzikálneho vyšetrenia. Patrí medzi ne hmatateľná rezistencia, popraskaná bradavka, abnormálny výtok z bradavky, zvýšená teplota, začervenanie, zmena tvaru prsníka, asymetria tvaru a veľkosti vzhľadom na druhý prsník. Ak bola zachytená hmatateľná rezistencia alebo iná známka možnej prítomnosti patologického útvaru v prsníku, je potrebné využiť zobrazovacie vyšetrenie. Vzhľadom na dostupnosť, jednoduchosť, neinvazivitu je prvým vyšetrením obvykle ultrasonografia prsníkov. Podrobnejšie zobrazenie umožní mamografia. Ak aj naďalej pretrváva diagnostická neistota, či ide o malígny alebo benígny proces, tak je nutná biopsia, ktorá umožní stanoviť definitívnu diagnózu. Biopsia sa vykonáva pomocou špeciálnych, pomerne tenkých, bioptických ihiel.

Terapia 

Vzhľadom na odlišné príčiny mastalgie sa líši aj jej terapia. Najjednoduchšie prípady možno liečiť chladením, užívaním lokálnych alebo perorálnych nesteroidných antiflogistík až do odznenia bolestí. Ak je príčinou užívanie hormonálnych kontraceptív alebo postmenopauzálnej substitučnej hormonálnej terapie, tak je vhodné, aby lekár zvážil režim, ale aj typ užívaného lieku. Liečba mastalgie z nadbytku mlieka počas dojčenia spočíva v chladení prsníkov, prípadne odstriekavaní mlieka. Zápalové príčiny je nutné liečiť v závislosti od vyvolávajúcej príčiny antibioticky, ak ide o absces, potom je nutné zvážiť jeho drenáž vzhľadom na veľkosť a závažnosť ťažkostí. Benígne nádory a cysty možno liečiť symptomaticky analgetikami, alebo chirurgicky podľa rizika malígneho zvrhnutia a závažnosti ťažkostí. Terapia malígnych nádorov je pomerne široká problematika a kombinuje chirurgický zákrok, rádioterapiu, chemoterapiu, prípadne aj biologickú liečbu. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".