Nyktúria

18.03.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Nyktúria označuje prebudenie sa v noci kvôli pocitu nútenia na močenie. Za nyktúriu sa nepovažuje situácia, keď sa človek budí z inej príčiny, alebo nespí a ide na toaletu. Príčinou nyktúrie môže byť prostý nadmerný príjem tekutín, ale aj ochorenia močového mechúra, prostaty a iné.

Prejavy 

Za normálnych okolností by mal človek byť schopný viesť neprerušovaný spánok šesť až osem hodín počas noci bez toho, aby bol nútený zobudiť sa kvôli močeniu. Ľudia s nyktúriou sa budia viac ako raz kvôli tomu, aby sa vymočili. Opakované nočné budenie narúša spánkový cyklus, čo vedie k nadmernej únave počas dňa.

Symptómy nyktúrie môžu zahŕňať:

 • Nočné budenie dva a viackrát pre potrebu močiť.
 • Močenie väčšieho objemu, ak je súčasne prítomná aj polyúria. Polyúria označuje stav, keď dochádza k zvýšeniu celkového objemu moču v mililitroch počas dňa, avšak nemusí byť nevyhnutne zvýšená aj frekvencia močenia. 
 • Únava a ospalosť počas dňa. 

Príčiny

 • Pitie príliš veľkého množstva tekutín pred spaním – alkoholické nápoje a nápoje s obsahom kofeínu môžu tento problém ešte prehlbovať.
 • Užívanie diuretík – diuretiká sú skupina liečiv, ktoré sa používajú na zvýšenie močenia, s cieľom znížiť objem celkových tekutín v tele. Využívame ich napríklad v liečbe srdcového zlyhávania, hypertenzie alebo opuchov.
 • Znížená kapacita močového mechúra
 • Zvyk alebo rutina – niekedy môže dôjsť k neúmyselnému „vytrénovaniu“ močového mechúra, ktoré vedie k zobudenie a vymočeniu, a to aj v situáciách, keď  človek nepotrebuje skutočne ísť močiť. Inokedy môže ísť o zobudenie sa z iného dôvodu, kedy si človek mylne myslí, že sa zobudil, lebo potrebuje ísť močiť. 
 • Diabetes mellitus.
 • Hypertenzia.
 • Benígna hyperplázia prostaty.
 • Zlyhávanie srdca.
 • Obštrukčné spánkové apnoe alebo iné poruchy spánku.
 • Prolaps panvových orgánov.

Diagnostika

Anamnéza týkajúca sa močenia býva často nepresná, alebo sa k nej pacient nevie vôbec vyjadriť. Z týchto dôvodov sa využívajú takzvané mikčné denníky (mikcia – močenie). Zaznamenáva sa do nich množstvo prijatých tekutín, nutkanie na močenie, počet močení, vymočené množstvo, časový údaj o močení a ďalšie. Tieto údaje umožňujú doktorovi objektivizovať stav pacienta a uľahčiť stanovenie diagnózy. Počas celého diagnostického procesu sa postupuje systematicky, pretože je nutné vylúčiť všetky možné príčiny. Všímame si celkový stav pacient, či netrpí opuchmi, ktoré by mohli naznačovať srdcové zlyhávanie, ale aj porušenú funkciu obličiek. Pacientovi opakovane meriame tlak, pretože nyktúria môže byť prejavom hypertenzie. U postmenopauzálnych žien treba vždy myslieť na možný prolaps panvových orgánov. V diagnostike prolapsu sa využíva gynekologické vyšetrenie pomocou gynekologických zrkadiel. U starších mužov treba zase myslieť na benígnu hyperpláziu prostaty, ktorá môže byť zachytená pri palpačnom vyšetrení per rectum (vyhmatanie prostaty prstom cez konečník) alebo ultrasonograficky. V laboratórnom vyšetrení je možné vyšetriť širokú škálu parametrov, ktoré nám pomáhajú odhaliť stavy, ako je srdcové zlyhávanie, ochorenia obličiek alebo diabetes mellitus. Pri diagnostických nejasnostiach sa využívajú špeciálne urologické vyšetrenia, ako sú cytoskopia, ktorá umožní zobrazenie močového mechúra alebo uroflowmetria, ktorá meria parametre prietoku moču. 

Terapia 

Nyktúriu možno ovplyvniť režimovými opatreniami, medzi ktoré patrí: obmedzenie príjmu tekutín pred spánkom, opakované vymočenie sa pred spánkom, obmedzenie kofeínových a alkoholických nápojov. Symptomaticky možno nyktúriu ovplyvniť užívaním anticholinergík, čo sú lieky, ktoré znižujú reaktivitu steny močového mechúra. V dôsledku toho močový mechúr nereaguje už pri malých množstvách moču nutkaním na močenie. Kauzálna liečba závisí od vyvolávajúcej príčiny a spočíva v kompenzácii základného ochorenia. V týchto prípadoch ide o liečbu diabetu, srdcového zlyhávania, hypertenzie a podobne. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".