Hypospádia

18.03.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Hypospadias je vrodená vývojová chyba, pri ktorej je ústie močovej rúry (uretry) na spodnej strane penisu namiesto vrcholu žaluďa (glans penis). Ide o častú chybu, ktorá sa vyskytuje u 1 z 250 živo narodených detí. Tento stav môže spôsobiť problémy s močením a neskôr sexuálnymi funkciami penisu. Obvykle sa diagnostikuje v detskom veku a lieči sa chirurgicky.

Prejavy

Hypospádia sa prejavuje posunom ústia močovej rúry mimo vrchol žaluďa penisu. Takto posunuté ústie močovej rúry je lokalizované na spodnej strane penisu. Môže byť lokalizované na spodnej strane žaluďa, tela penisu, bázy penisu, prípadne v oblasti hrádze. Rázštep predkožky a angulácia (ohnutie) penisu môžu byť sprievodnými prejavmi. Neliečená hypsopádia sprevádzaná anguláciou môže tvoriť prekážku v erekcii v neskoršom veku.   

Príčiny 

Presná príčina vzniku hypospádie nie je objasnená, avšak predpokladá sa úloha genetickej predispozície, hormonálnych vplyvov a vonkajšieho prostredia. 

Rizikové faktory

Hoci príčina hypospádie je zvyčajne neznáma, tieto faktory môžu byť spojené s jej vznikom:

  • Pozitívna rodinná anamnéza – hypospádia je častejšia u chlapcov s pozitívnou rodinnou anamnézou hypospádie.
  • Genetika – určité genetické variácie môžu ovplyvňovať tvorbu mužských pohlavných orgánov.
  • Vek matky nad 35 rokov.
  • Expozícia toxickým látkam počas tehotenstva – existujú predpoklady, že expozícia látkam, ako sú pesticídy alebo priemyselné chemikálie, môžu prispievať k vzniku hypospádie.

Diagnostika 

Diagnostika hypospádie je pomerne jednoduchá, posun ústia močovej rúry je zjavný pohľadom pri fyzikálnom vyšetrení pediatrom. Rovnako tak si môžu hypospádiu všimnúť rodičia pri prebaľovaní, hygiene a podobne. Pri stanovaní diagnózy je nutné myslieť aj na iné pridružené vrodené vývojové  chyby a vylúčiť ich prítomnosť. To môže zahŕňať ultrasonografické vyšetrenie urogenitálneho traktu, kedy sa detegujú chyby v oblasti močového mechúra, močovodov či obličiek. Podozrenie na iné sprievodné urologické ochorenie môže vyžadovať uroflowmetriu, cytoskopiu a ďalšiu podrobnú diagnositku.

Terapia 

Ľahšie formy hypospádie si nemusia vyžadovať terapiu. Inak sa lieči hypospádia chirurgickým zákrokom, ktorý ma štyri základné ciele: vyrovnať zakrivenie penisu, zrekonštruovať močovú rúru, upraviť polohu vyústenia močovej rúry a rekonštruovať predkožku penisu. Chirurgický zákrok sa väčšinou vykonáva medzi 6. – 12. mesiacom života, aby sa zabezpečil  fyziologický priebeh ďalšieho vývoja. Komplikovanejšie prípady sa môžu operovať na etapy, vo viacerých krokoch. Takýto postup zabezpečuje lepšie hojenie, ale aj nižšiu záťaž pre dieťa.