Syndróm kaudy (syndróm caudae equinae)

27.02.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Syndróm kaudy je komplexný neurologický syndróm zapríčinený kompresiou alebo poškodením lumbálnych a sakrálnych miechových koreňov. Tieto nervové korene kontrolujú pohyb a citlivosť v dolných častiach tela, ako sú nohy, panvové orgány a sedacia oblasť. V klinickom obraze dominujú bolesti driekovej chrbtice s vyžarovaním do dolných končatín, porucha citlivosti v oblasti jazdeckých nohavíc, tzn. v oblasti genitálu, konečníka, stehien a dolných končatín a porucha funkcie zvieračov. Najčastejšou príčinou syndrómu cauda equina je akútna mediálna herniácia disku. Tento stav si vyžaduje akútnu chirurgickú dekompresiu, ktorá je terapeutickou metódou voľby.

Etiológia:

 • herniácia disku: Najčastejšou príčinou syndrómu kaudy je akútna mediálna herniácia disku. Herniácia disku je stav narušenia vonkajšej vrstvy medzistavcovej platničky (prstenca). Lamely prstenca sa roztrhnú a vnútorné jadro disku preniká cez vzniknutú trhlinu.  Platnička utláča miechové korene, čo spôsobuje radikulárne dráždenie.
 • degeneratívna stenóza chrbticového kanála
 • spondylolistéza (instabilita stavcov)
 • epidurálny absces
 • spondylodiscitída (zápal stavca a disku)
 • úraz a zlomenina chrbtice
 • pooperačný stav, po zákroku na chrbtici
 • epidurálny hematóm (krvný výron v oblasti pod obalom kaudy)
 • reumatické ochorenie
 • nádor chrbtice
 • porucha cirkulácie a prekrvenia 

Klinický obraz:

Príznaky syndrómu kauda equina môžu byť rôznorodé a závažnosť závisí od príčiny tohto stavu. Pozorujú sa neurologické ťažkosti, ktoré sa nachádzajú v oblasti pripomínajúcej jazdecké nohavice, čo zahŕňa oblasť genitálu, konečníka a dolných končatín. Medzi hlavné príznaky patria:

 • náhle vzniknutá bolesť v driekovej oblasti s vyžarovaním do oblasti pohlavných orgánov, konečníka a dolných končatín
 • oslabená citlivosť (hypestézia) až necitlivosť (anestézia) na horných vnútorných dvoch tretinách stehien, okolo pohlavných orgánov a konečníka
 • porucha funkcie sfinkterov, inkontinencia alebo retencia moču a stolice
 • porucha sexuálnej funkcie (erektilná dysfunkcia)
 • motorické oslabenie svalstva (paréza) dolných končatín až úplné ochrnutie (plégia)
 • oslabené šlachovo-okosticové reflexy

Diagnostika:

Diagnóza syndrómu kaudy sa zvyčajne stanoví na základe dôkladného lekárskeho vyšetrenia a vykonania rôznych diagnostických testov. 

 • Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie: Na začiatku diagnostického procesu sa zhromaždí podrobná anamnéza, vrátane informácií o príznakoch, možných zraneniach alebo predchádzajúcich ochoreniach. Potom sa vykoná fyzikálne vyšetrenie, počas ktorého sa testujú reflexy, svalová sila, citlivosť v oblasti jazdeckých nohavíc a funkcia močového mechúra a konečníka.
 • Magnetická rezonancia (MRI): Je najčastejšie používané zobrazovacie vyšetrenie, ktoré poskytuje detailné obrazy miechy a nervových štruktúr, zobrazí aj prípadné stlačenie alebo poškodenie nervových koreňov.
 • Počítačová tomografia (CT): CT skenovanie je užitočné na zobrazenie kostí a detekciu prípadných kostných abnormalít alebo nádorov, ktoré by mohli spôsobiť kompresiu miechy alebo nervových koreňov.
 • Laboratórne testy: Krvné testy môžu byť vykonané na posúdenie možných príčin príznakov, ako sú zápalové ochorenia alebo infekcie.
 • Elektrofyziologické testy: Elektromyografia (EMG) a nervové kondukčné štúdie (NCS) sa používajú na vyhodnotenie funkcie nervových koreňov a svalov. 

Po získaní výsledkov testov a dôkladnom vyhodnotení príznakov lekár môže potvrdiť diagnózu syndrómu kauda equina a určiť najvhodnejšiu liečbu. Je dôležité, aby sa syndróm kauda equina diagnostikoval a liečil čo najskôr, pretože oneskorená liečba vedie k trvalým neurologickým problémom.

Liečba:

 • Chirurgický zákrok: Ak je syndróm cauda equina spôsobený stlačením miechy alebo nervových koreňov v dôsledku herniovaného disku, nádoru alebo iného mechanického faktora, nevyhnutná je akútna chirurgická dekompresia, ktorá je terapeutickou metódou voľby.
 • Liečba bolesti: Bolesť spojená so syndrómom kaudy sa reguluje pomocou liekov proti bolesti, ako sú nesteroidné protizápalové lieky, opioidné analgetiká alebo antidepresíva. Liečba bolesti je dôležitá na zmiernenie nepríjemných príznakov a zlepšenie kvality života.
 • Fyzioterapia: Fyzioterapeutické cvičenia sú užitočné na posilnenie svalov, zlepšenie flexibility a podporu správnej postavy. Prispievajú k zmierneniu bolesti a zlepšeniu funkcie pohybového aparátu.
 • Rehabilitácia sfinkterov: V prípade problémov s močením a defekáciou môže byť potrebná rehabilitácia a tréning na obnovu kontroly týchto funkcií.
 • Psychologická podpora: Syndróm cauda equina vplýva na psychické zdravie pacientov, preto je dôležité poskytnúť im podpornú psychologickú starostlivosť a poradenstvo.

Je dôležité, aby liečba prebiehala pod dohľadom skúseného lekárskeho tímu, pretože komplikácie tohto stavu sú vážne a vyžadujú individuálny prístup k liečbe. Okrem toho je často u pacientov potrebná dlhodobá rehabilitácia a sledovanie stavu, aby sa minimalizovali riziká recidívy a trvalých neurologických postihnutí.

Prevencia:

Hoci je syndróm kaudy často spôsobený faktormi, ktoré nie je možné úplne ovplyvniť, ako sú herniácie diskov alebo nádory, existujú niektoré preventívne opatrenia prispievajúce  k znižovaniu rizika vzniku tohto stavu.

 • Udržiavanie zdravej chrbtice: Pravidelné cvičenie na posilnenie svalov chrbta, ako aj zachovanie správnej postavy a ergonomických návykov pri sedení, státí a zdvíhaní ťažkých predmetov, pomáha minimalizovať tlak na miechu a nervové korene.

 • Vyhnúť sa zdvíhaniu ťažkých predmetov: Ak je to možné, je dôležité vyhnúť sa zdvíhaniu ťažkých predmetov, najmä s nesprávnou technikou zdvíhania, ktorá môže spôsobiť nadmerný tlak na chrbticu a spodnú časť chrbta.

 • Pravidelná fyzická aktivita: Aktívny životný štýl udržiava zdravie chrbtice a podporuje správnu funkciu nervového systému. Pravidelné cvičenie, ako je chôdza, plávanie alebo jóga, zlepšuje svalovú silu, flexibilitu a znižuje riziko neurologických problémov.

 • Dodržiavanie správnej techniky sedenia a spánku: Správna ergonómia pri sedení a počas spánku minimalizuje tlak na chrbticu a spinálne nervy. Používanie ergonomického nábytku a vankúšov, ako aj udržiavanie dobrej polohy tela počas dlhých období sedenia alebo spánku, pôsobí prospešne.

 • Obmedzenie nadváhy, obezity: Udržiavanie zdravej hmotnosti znižuje zaťaženie chrbtice a nervových štruktúr, čo pomáha minimalizovať riziko vzniku syndrómu kauda equina.

 • Zdravá strava:  Vhodná je racionálna výživa s dostatočným obsahom minerálov, vitamínov C, E a skupiny B.  Pozitívne tiež pôsobí obmedzenie fajčenia a nadmernej konzumácii alkoholu.