Tinnitus

27.02.2024

Garant MUDr. Linda Štefánek MUDr. Linda Štefánek

Tinnitus je sluchový vnem vznikajúci v oblasti ucha, ktorý počuje len daný jedinec. Môže mať rôzny charakter ako šumenie, pískanie, hučanie, ale treba ho odlišovať od komplexných sluchových halucinácií. Býva pociťovaný jednostranne ale aj obojstranne, môže byť prerušovaný alebo kontinuálny. Výskyt tinnitu je približne 20 %, zvyčajne ním trpí staršia populácia, no môžu sa s ním stretnúť aj mladí ľudia. Klasifikuje sa na subjektívny a objektívny. Objektívny je taký, ktorý sa dá zobjektivizovať vyšetrujúcim personálom prostredníctvom mikrofónu alebo fonendoskopu. Tento zvuk je pôvodu cievneho alebo svalového, má pulzujúci charakter a je málo častý, častejší je výskyt subjektívnych tinnitov. Tieto vnemy sú počuteľné len pacientom, pochádzajú  z nervového systému sluchového orgánu alebo neuronálneho spojenia centrálneho nervového systému. Liečba tinnitu je dôležitá, keďže môže viesť aj k ďalším život obmedzujúcim komplikáciám ako insomnia alebo nespavosť, depresie, úzkosť a obmedzovať pacienta v každodenných aktivitách. 

Príčiny

Najčastejšou príčinou tinnitu je porucha na úrovni vnútorného ucha a sluchovej dráhy, čiže skupiny neurónov smerujúceho z vnútorného ucha do mozgovej kôry. Presný mechanizmus vzniku tinnitu však nie je známy. Hlavné príčiny sú:

 • Cievne ochorenia v oblasti hlavy a krku, pre ktoré je typický je pulzujúci charakter tinnitu. Príkladom sú cievne výdute, arteriovenózne skraty, aterosklerotické pláty tepien, nádory cievnych štruktúr,...
 • Neurologické ochorenia – sklerosis multipex kedy dochádza k spazmom stredoušných svalov
 • Porucha funkcie Eustachovej trubice
 • Dysfunkcia čeľustného kĺbu
 • Úrazy krčnej chrbtice
 • Úraz v oblasti sluchového aparátu
 • Ochorenia sluchového ústrojenstva
 • Liekmi navodený tinitus, sem patria aminoglykosidové antibiotika, nesteroidné antiflogistika, analgetika, chemoterapeutika,...
 • Tumory nervovej sústavy – napr. vestibulárny schwanom
 • Infekcie
 • Presbyopia- starecká strata sluchu
 • Ušný maz
 • Menierova choroba
 • Stres
 • Hlučné prostredie

Diagnóza

Základom diagnózy je poctivo odobraná anamnéza, dotazy na charakter a trvanie tinitu, údaj o užívaní liekov, iné sprevádzajúce symptómy a ochorenia. Ďalej sa realizuje fyzikálne vyšetrenie hlavy a krku vrátane neurologického vyšetrenia, vyšetrenia vestibulárneho rovnovážneho systému, audiometrické vyšetrenie a otoskopické vyšetrenie. V prípade potreby sa dopĺňajú zobrazovacie vyšetrenia v oblasti mozgu a vyšetrenie evokovaných potenciálov na vylúčenie nádorových procesov alebo iných závažných ochorení v oblasti hlavy a krku. Pri podozrení na cievne ochorenie sa dopĺňa ultrasonografické event. angiografické vyšetrenia. 

Liečba

Terapia sa sústreďuje na odstránenie vyvolávajúcej príčiny. Pri cievnych príčinách sa pristupuje k cievnym zákrokom, pri užívaní ototoxických liekov sa tieto vysadzujú a nahrádzajú alternatívnou liečbou, u pacientov s poruchou sluchového orgánu môžu pomôcť kochleárne implantáty. Po vylúčení závažných ochorení sa liečba opiera o zmiernenie symptómov. Z medikamentóznej liečby sa môžu vyskúšať vazoaktívne lieky, ktoré rozširujú cievy a tým pádom zlepšujú prietok krvi v oblasti vnútorného ucha. Ďalšou možnosťou liečby sú lieky aplikované do oblasti vnútorného ucha ako kortikoidy, ktoré zmierňujú príznaky. Ďalej prichádzajú do úvahy lieky s tlmivým účinkom ako sú antidepresíva a anxiolytika. Posledné štúdie však neukazujú významný efekt medikamentóznej liečby a preto pri neúspechu by sa v nich nemalo pokračovať. Rehabilitačné cvičenia zamerané na oblasť krku môžu byť nápomocné. Overená je tzv. retréningová liečba kedy za pomoci generátoru príjemného šumu si pacient navodí toleranciu nepríjemného tinnitu. Osvedčenou liečbou je tak isto kognitívna behaviorálna terapia, ktorá používa relaxačné psychoterapeutické techniky. 

Režimové opatrenia

Prvým krokom pri liečbe tinnitu sú režimové opatrenia ako zmena životného štýlu, vyhýbať sa nadmernému hluku, eliminovať stres, obmedziť príjem alkoholu a kofeínových prípravkov, možné je vyskúšať efekt prírodnej liečby Ginko bilobou a vitaminoterapiu. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".