Cervikobrachiálny syndróm (CB syndróm)

23.02.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Cervikobrachiálny syndróm je stav charakterizovaný intenzívnou bolesťou, slabosťou a obmedzením pohyblivosti, ktoré vychádzajú z oblasti krku, cez ramená až do rúk. Tento syndróm je spôsobený kompresiou alebo dráždením nervových štruktúr v oblasti krčnej chrbtice a ramenného pletenca. CB syndróm ovplyvňuje každodenné aktivity a kvalitu života pacientov.

Etiológia:

CB syndróm je spôsobený kompresiou alebo podráždením nervových štruktúr v oblasti krčnej chrbtice a ramenného pletenca. Existuje niekoľko faktorov, ktoré prispievajú k vzniku tohto syndrómu:

 • Stláčanie nervov v krčnej chrbtici: Častou príčinou je stláčanie nervových koreňov v krčnej chrbtici kvôli degeneratívnym zmenám, ako sú hernie medzistavcových platničiek, výrastky kostí (osteofyty), spondylóza alebo iné poruchy chrbtice.
 • Zranenia: Úrazy krčnej chrbtice spôsobené nehodami, pádmi alebo športovými aktivitami prispievajú  k rozvoju CB syndrómu.
 • Nesprávne držanie tela: Dlhodobé zlé držanie tela pri sedení alebo státí, či nevhodné polohy pri spánku môžu vyvolať nadmerný tlak a stres na krčnú chrbticu a nervové štruktúry.
 • Opakované pohyby: Opakované pohyby, ako sú zdvíhanie ťažkých predmetov, opakované gestá v práci alebo pri športe spôsobujú nadmerné opotrebenie a podráždenie nervových štruktúr v krčnej chrbtici a ramennom pletenci.
 • Svalové dysbalancie: Nerovnováha svalov krčnej chrbtice a ramenného pletenca vedie k nadmernému ťahu a tlaku na nervové štruktúry.

Priebeh CB syndrómu:

Rozoznávame dve hlavné štádiá CB syndrómu na základe priebehu a intenzity:

 • Akútne štádium: Akútny stav nastane náhle, vplyvom nevhodného alebo prudkého pohybu, či ako dôsledok nevhodnej polohy hlavy. V  tomto štádiu je prítomná akútna, silná bolesť v oblasti krčnej chrbtice, ramien s vyžarovaním do rúk a prstov. Prítomné môže byť aj brnenie, necitlivosť alebo spazmy, ktoré danú oblasť chránia pred ďalším poškodením, zároveň však obmedzujú prietok krvi.  Akútne príznaky sa zhoršujú pri pohybe.
 • Chronické štádium: Ak cervikobrachiálny syndróm pretrváva dlhšiu dobu alebo sa neadekvátne lieči, môže prejsť do chronického štádia. V tomto štádiu sa symptómy stávajú menej intenzívnymi, ale sú často trvalé a majú významný vplyv na kvalitu života pacienta. Chronický CB syndróm si vyžaduje dlhodobú lekársku starostlivosť a riadenie príznakov prostredníctvom rôznych metód, vrátane liekov, fyzioterapie a cvičení na posilnenie svalov a zlepšenie flexibility. 

Klinický obraz:

 • Bolesť ramena a ruky: Hlavným prejavom CB syndrómu je bolesť vystreľujúca z krčnej oblasti do ramena a ruky.
 • Tŕpnutie ruky: Od lokalizácie blokády krčných stavcov závisí miesto tŕpnutia, keďže z krčnej chrbtice vedú nervy do pleca, celej paže až k prstom na ruke. Tŕpnutie je jedným z neurologických prejavov útlaku nervu. V prípade stavca C4 sa bolesť prejaví hlavne v šiji, C5 zasiahne oblasť pleca a ramena, C6 sa prejaví ako tŕpnutie palca, C7 tŕpnutie ukazováka a prostredníka, C7 a Th1 tŕpnutie malíčka. 
 • Slabosť svalov v rukách: Prejavuje sa ťažkosťami pri uchopovaní predmetov, slabosťou v rukách alebo stratou kontroly nad pohybom.
 • Brnenie a mravčenie: Pacienti môžu pociťovať brnenie alebo mravčenie v oblasti krku, ramien a rúk.
 • Bolesť pri pohybe krčnej chrbtice: Bolesť sa zhoršuje pri otáčaní, nakláňaní hlavy alebo iných pohyboch krčnej chrbtice. Pacienti zväčša bolesť kompenzujú naklonením hlavy na stranu, prípadne držia jedno rameno vyššie ako druhé.
 • Obmedzený rozsah pohybu: Pacienti majú obmedzený rozsah pohybu v krku, ramenách a rukách kvôli bolesti a slabosti.

Prevencia:

Prevencia CB syndrómu spočíva v pravidelnom rôznorodom pohybe, ktorý bude zameraný na mobilizáciu krčnej a hrudnej chrbtice, ramien a takisto posilnenie hornej časti tela.  Medzi hlavné preventívne postupy patria:

 • Dodržiavanie správnej techniky cvikov v súlade s biomechanikou ľudského tela. 
 • Správne vyvážený tréning: Silové ale aj kompenzačné, uvoľňovacie  a strečingové prvky.   
 • Vhodné postavenie hlavy: Pri predsune hlavy smerom dopredu sa posúvajú dopredu aj plecia, čo vedie k zvýšenému napätiu trapézových a kosoštvorcových svalov. Vhodnejšie je sedieť so vzpriamenou chrbticou tak, aby bola chrbtica v neutrálnej polohe a hlava priamo nad hrudníkom a panvou. 
 • Pravidelné zaraďovanie cvikov zameraných na šiju, hrudník, chrbtové svalstvo a horné trapézy.

Diagnostika:

Diagnostika cervikobrachiálneho syndrómu je komplexný proces, ktorý zahŕňa nasledujúce diagnostické postupy:

 • Lekárska anamnéza: Lekár sa pýta pacienta na jeho symptómy, zdravotnú históriu, predchádzajúce zranenia, stav krčnej chrbtice a iné relevantné informácie, ktoré by mohli súvisieť s CB syndrómom.
 • Fyzikálne vyšetrenie: Lekár vykonáva fyzikálne vyšetrenie, ktoré zahŕňa testovanie rozsahu pohybu krku, ramien a rúk, vyhodnotenie svalovej sily a citlivosti, ako aj vyhodnotenie príznakov.
 • Zobrazovacie metódy: Zvyčajne sú doplnené zobrazovacie metódy, napríklad röntgenové snímky (RTG), magnetická rezonancia (MRI) alebo počítačová tomografia (CT) krčnej chrbtice, aby sa zhodnotili štruktúry chrbtice, stav medzistavcových platničiek a prítomnosť iných patologických zmien.
 • Elektromyografia (EMG) a nervové konduktívne testy: Tieto testy sa používajú na vyhodnotenie funkcie nervových štruktúr a svalov v oblasti krku, ramien a rúk. EMG môže odhaliť príznaky nervovej kompresie alebo iných porúch nervového systému.
 • Injekčné testy: V niektorých prípadoch sa použijú injekčné testy, ako je blokáda nervových koreňov, na potvrdenie diagnózy tým, že sa do postihnutých oblastí aplikuje lokálne anestetikum.

Terapia:

Podobne ako pri akomkoľvek inom bolestivom syndróme, je nutné dodržať pokojový režim a nenamáhať postihnutú oblasť polohou hlavy alebo pohybmi, ktoré bolesť zhoršujú. Zároveň je dobré čím skôr začať s uvoľňovacími technikami, polohami a cvikmi, ktoré danú oblasť šetrne zaťažia, prekrvia a uvoľnia. Farmakologická liečba môže dočasne uľaviť od symptómov, no len samotné lieky daný problém nevyriešia. Odporúča sa lieky kombinovať s rehabilitáciou či odborným manuálnym uvoľnením. Medzi najčastejšie používané lieky patria analgetiká, nesteroidné antiflogistiká a lieky na uvoľnenie svalov.  

Po odznení akútneho štádia sú prospešné fyzioterapeutické cvičenia na posilnenie svalov, zlepšenie flexibility a korekciu držania tela. Rôzne techniky fyzioterapie, ako sú manuálna terapia, terapia cvičenia a elektroterapia, sa používajú na zmiernenie symptómov CB syndrómu a obnovenie funkcie. V prípade, že konzervatívna liečba neprináša dostatočný efekt alebo je prítomný závažný mechanický problém, môže byť potrebný chirurgický zákrok. Chirurgická terapia sa zameriava na odstránenie častí medzistavcových platničiek, dekompresiu nervových koreňov a stabilizáciu chrbtice.