Pomočovanie (enuréza)

16.02.2024

Garant MUDr. Linda Štefánek MUDr. Linda Štefánek

Pojem enuréza sa používa najmä v spojitosti s nočným pomočovaním u detí starších alebo rovných 5 rokov (enuresis nocturna). Od toho rozlišujeme pojem inkontinencia, ktorý je chápaný ako mimovoľný únik moču aj počas dňa, týka sa okrem detí aj dospelej populácie a to najmä žien. V tomto článku sa budeme venovať nočnému pomočovaniu.

Incidencia

Výskyt nočného pomočovania u detí je pomerne častý. Udáva sa, že v 6 rokoch sa pomočuje asi 10% detí, incidencia postupne klesá so stúpajúcim vekom, je dvakrát častejšia u chlapcov. Čím dlhšie ostáva enuréza neliečená, tým je menšia šanca, že sa stav spontánne upraví. 

Delenie

Enuresis nocturna delíme na monosymptomatickú a polymptomatickú. Monosymptomatické pomočovanie znamená, že nie sú prítomné iné symptómy ochorenia močových ciest. K týmto symptómom patria pomočovanie aj počas dňa, inkontinencia, bolesť v urogenitálnej oblasti, urgencia alebo naopak ťažkosti so začatím močenia, pocit nedokonalého vyprázdnenia, zápcha. Monosymptomatické ďalej delíme na primárne a sekundárne. Primárne znamená, že deti nikdy nemali epizódu bez nočného pomočovania, kdežto sekundárne predstavujú prípady kedy už bola takzvaná suchá pauza bez pomočovania. Toto sa často spája so stresovým vyvolávateľom. Polysymptomatické pomočovania sú častejšie spojené s organickými príčinami, neurologickými a urogenitálnymi poruchami a je nutné širšie vyšetrenie na odhalenie príčiny.

Patofyziológia a príčiny

Ovládanie močového mechúra a vyprázdňovania sa deje na niekoľkých nervových úrovniach. Je zapojený somatický aj vegetatívny nervový systém, ktorý sa dieťa postupne učí ovládať. Príčiny pomočovania bývajú multifaktoriálne. Medzi možné príčiny patria faktory ako oneskorený vývoj, genetická predispozícia, malá kapacita močového mechúra, nočná polyúria čiže zvýšená tvorba moču počas noci (môže súvisieť so zníženou sekréciou antidiuretického hormónu počas noci),  porucha budenia sa, hypereaktivita močového mechúra. Z organických príčin treba spomenúť

 • Infekcie močového traktu
 • Dysfunkcia močového mechúra (neurogénny močový mechúr)
 • Chronické ochorenie obličiek
 • Vrodenie urogenitálne anomálie
 • Konstipácia alebo zápcha
 • Kosáčikovitá  anémia
 • Diabetes mellitus
 • Diabetes insipidus
 • Myelomeningokéla, spina bifida
 • Primárna polydipsia
 • Parazity
 • Spánkové apnoe

Diagnostika

Základom diagnózy je poctivo odobraná anamnéza. Rodič alebo dieťa si vedie denník kde zaznamenáva časy, objemy a charakter pomočovania a močenia, zároveň aj denný príjem tekutín. Ďalej sa pri anamnéze zameriavame na ďalšie možné už spomínané symptómy, ktoré môžu značiť organické ochorenie. Dôležité je poznať aj rodinnú a psychosociálnu anamnézu. Pri fyzikálnom vyšetrení sa okrem iného zameriava na vonkajšie znaky vývojových chýb urogenitálu, lumbosakrálnej oblasti chrbtice. Pri každom pacientovi sa vyšetruje moč na chemickú a mikrobiologickú analýzu. Pri údaji denného pomočovania sa dopĺňa urologické vyšetrenie ako ultrazvuk močového traktu a urodynamické vyšetrenie. Ďalšie príznaky, ktoré môžu poukazovať na organickú príčinu pomočovania a pri ktorých je nutnosť širšej diagnostiky sú nadmerný smäd, nechutenstvo, neprospievanie, únava. 

Liečba

Terapia vychádza z príčiny pomočovania, musia byť vylúčené ochorenia, ktoré si vyžadujú kauzálnu terapiu (diabetes mellitus, spánkové apnoe, konstipácia,...). Monosymptomatická enuréza sa zo začiatku lieči režimovými a motivačnými opatreniami. Sem patrí okrem aktívneho zainteresovania dieťaťa do problému a podpory zo strany rodičov, opakovaná motivácia k močeniu v priebehu dňa a priamo pred spánkom, vynechanie sladkých a kofeínových nápojov najmä pred spánkom, reštrikcia tekutín počas večera a priamo pred spánkom, naopak príjem väčšieho množstva tekutín počas dňa. Pri neúspechu sa volí farmakoterapia desmopresínom. Táto liečba je založená na fakte, že u detí s enurézou je porušený cirkadiálny rytmus vylučovania antidiuretického hormónu. Tým pádom v noci vyprodukujú viac moču. Ďalšou možnosťou liečby je tzv. enuretický alarm. Ide o zariadenie, ktoré v prípade úniku moču dieťa prebudí a tým pádom ho donúti sa ísť vymočiť Táto liečba je vhodná pre spolupracujúce staršie deti, keďže vyžaduje motiváciu zo strany pacienta. 

Súvisiace videá

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".