Námesačnosť (somnambulizmus)

08.02.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Námesačnosť, známa aj ako somnambulizmus, je porucha spánku, počas ktorej človek vykonáva rôzne činnosti, ako je chôdza, hovorenie alebo dokonca komplexné správanie, zatiaľ čo je stále v hlbokom spánku. Osoba trpiaca námesačnosťou môže mať počas spánku otvorené oči, ale nie je si úplne vedomá svojho okolia a často si neskôr nepamätá svoje nočné aktivity. Toto správanie môže byť nebezpečné, pretože môže napríklad vstať z postele a blúdiť po dome alebo dokonca opustiť dom bez toho, aby si to uvedomovala. Námesačnosť vzniká z rôznych dôvodov, vrátane genetických faktorov, stresu a únavy.

Rizikové faktory:

 • Genetická predispozícia: Existuje genetická zložka zvyšujúca riziko rozvoja somnambulizmu. Ak jeden alebo obaja rodičia trpia námesačnosťou, ich deti majú zvýšené riziko vzniku tejto poruchy spánku.
 • Stres a úzkosť: Silný stres alebo úzkosť môžu byť spúšťačmi námesačnosti. Emocionálne napätie významne vplýva na kvalitu spánku a vyvoláva nezvyčajné spánkové správanie.
 • Nedostatok spánku: Nedostatok spánku alebo nepravidelný spánkový režim tiež zvyšuje riziko vzniku námesačnosti. 
 • Konzumácia alkoholu a drog
 • Zmeny životného štýlu: Veľké zmeny v časovej zóne alebo nezvyčajné pracovné hodiny, napríklad nočné služby, narúšajú normálny spánkový vzorec a zvyšujú riziko námesačnosti.
 • Psychické poruchy: Napríklad posttraumatická stresová porucha (PTSD) alebo depresia môžu viesť k námesačnosti.
 • Súčasné spánkové poruchy: Poruchy spánku, ako je napríklad spánkové apnoe a nočné mory, prispievajú k výskytu somnambulizmu.

Príznaky:

Príznaky somnambulizmu sa líšia v závislosti od závažnosti poruchy. Najčastejšie príznaky zahŕňajú:

 • Chôdza počas spánku: Osoba trpiaca námesačnosťou počas spánku chodí alebo blúdi v priestore.
 • Hovorenie a mumlanie: Ďalším príznakom je hovorenie alebo mumlanie počas námesačného stavu.
 • Neusporiadané správanie: Počas spánku môžu byť vykonávané rôzne činnosti, ako napríklad konzumácia jedla, obliekanie sa alebo dokonca zložitejšie aktivity, ako je cestovanie a riadenie auta.
 • Nezvyčajné spánkové pozície: Osoby trpiace námesačnosťou sa môžu nachádzať v nezvyčajných a nepohodlných spánkových pozíciách.
 • Menšia citlivosť na vonkajšie podnety: Počas námesačného stavu je jedinec menej citlivý na vonkajšie podnety, ako sú zvuky a dotyky.
 • Nedokáže si pamätať udalosti: Po prebudení sa človek, ktorý trpel námesačnosťou, väčšinou nepamätá na svoje nočné aktivity.

Preventívne opatrenia pri somnambulizme:

Pre ľudí trpiacich námesačnosťou je dôležité prijať niektoré preventívne opatrenia, aby sa minimalizovalo riziko možných nebezpečných situácií spojených s ich námesačnými epizódami. 

 • Zabezpečenie bezpečné prostredie: Uistite sa, že spálňa a okolie sú bezpečné a nenachádzajú sa tam nebezpečné predmety, ako napríklad lieky, nože a iné ostré predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
 • Zníženie rizika pádu: Môžete zvážiť umiestnenie zábrany na schodoch alebo iných miestach, ktoré by mohli predstavovať riziko pádu.
 • Zabezpečenie dvier a okien: Uistite sa, že dvere a okná sú zabezpečené, aby sa minimalizovalo riziko opustenia domu či bytu počas námesačných epizód.
 • Informovanie spolubývajúcich: Ak žijete so spolubývajúcimi, informujte ich o svojej námesačnosti a o opatreniach, ktoré by mali prijať v prípade námesačnej epizódy.
 • Vyhýbanie sa alkoholu a drogám: Alkohol a drogy zhoršujú námesačnosť a zvyšujú frekvenciu námesačných epizód.
 • Zlepšovanie spánkového prostredia: Udržiavajte pravidelný spánkový režim, minimalizujte stres a zvýšte pohodlie svojho spánkového prostredia, aby ste minimalizovali riziko námesačných epizód.

Postup pri epizóde námesačnosti:

Keď spozorujete, že váš spolubývajúci má námesačnú epizódu, je dôležité zostať pokojný a prijať kroky na zabezpečenie bezpečnosti pre obe strany. 

 • Nevyvolávajte paniku: Pokúste sa zostať pokojní, vyvolanie paniky môže situáciu ešte viac zhoršiť.
 • Uistite sa, že je v bezpečnom prostredí: Ak je to možné, pomaly a opatrne usmernite námesačnú osobu späť do postele alebo bezpečného miesta, aby sa minimalizovalo riziko zranenia.
 • Nebráňte námesačnej osobe v pohybe: Snažte sa minimalizovať fyzický kontakt s osobou, ktorá má námesačnú epizódu, ale nebráňte mu v pohybe, pokiaľ to nie je nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti.
 • Neprerušujte spánok: Nesnažte sa námesačnú osobu zobudiť, pretože to môže viesť k dezorientovaniu a agitácii.
 • Zabezpečte bezpečné prostredie: Uistite sa, že miestnosť je bezpečná a bez nebezpečných predmetov, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
 • Kontaktujte odborníka na zdravotnú starostlivosť: Ak sú námesačné epizódy časté, je dôležité konzultovať situáciu s odborníkom na spánkové poruchy.
 • Dokumentujte príznaky: Ak sa opakujú námesačné epizódy,  zaznamenajte si ich príznaky, aby ste mali podrobnejšie informácie pri konzultácii s odborníkom. 

Diagnostika:

Diagnostika námesačnosti zahŕňa zhromažďovanie podrobných informácií o spánkových návykoch a epizódach somnambulizmu, nasleduje fyzikálne vyšetrenie a  ďalšie testy, ako sú polysomnografické štúdie, ktoré monitorujú spánkovú aktivitu počas noci. Na základe týchto údajov môže lekár stanoviť diagnózu somnambulizmu a navrhnúť vhodný terapeutický plán na riadenie poruchy spánku.

Terapia:

Somnambulizmus sa lieči rôznymi terapeutickými metódami. Účinnosť liečby závisí od závažnosti stavu a príčin námesačnosti. 

 • Zlepšenie spánkových návykov: Zdravé spánkové návyky, ako je pravidelný spánkový režim, vyhýbanie sa stresu a úzkosti pred spaním a vytvorenie pohodlného spánkového prostredia, minimalizujú námesačné epizódy.

 • Ovládanie stresu a úzkosti: Ak je námesačnosť spojená so stresom alebo úzkosťou, pozitívne pôsobia techniky na zvládanie stresu, relaxačné cvičenia a terapia zameraná na zvládanie úzkosti.

 • Hypnoterapia: Pod dohľadom odborníka môže byť hypnoterapia použitá na identifikáciu a zmeny vzorcov spánkového správania.

 • Farmakoterapia: V niektorých prípadoch je predpísaná farmakoterapia na liečbu námesačnosti, najmä ak je spojená s inými poruchami spánku alebo psychickými problémami.

 • Kognitívno-behaviorálna terapia: Táto forma terapie pomáha osobám trpiacim námesačnosťou identifikovať a zmeniť vzorce myslenia a správania, ktoré prispievajú k výskytu námesačných epizód.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".