Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH)

01.02.2024

Garant MUDr. Linda Štefánek MUDr. Linda Štefánek

Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH) je ochorenie sprevádzané zvýšeným vylučovaním antidiuretického hormónu, nazývaným aj vazopresín. Ide o hormón, ktorý je zodpovedný za hospodárenie s vodou v organizme. Je syntetizovaný v časti mozgu zvanom hypotalamus a jej sekrécia je závislá na osmolalite plazmy (koncentrácia osmoticky aktívnych látok v krvi). Za normálnych podmienok pri zvýšenej osmolalite krvi sa zvyšuje sekrécia antidiuretického hormónu a ten v obličkách reguluje spätné vstrebávanie vody aby sa zachovala homeostáza. Avšak pri danom ochorení je porušená regulácia vylučovania hormónu. Výsledkom zvýšenej sekrécie je jednoducho povedané nariedenie krvi. To následne vedie k poklesu koncentrácie nátria v krvi, čiže hyponatriémii. Náhly pokles koncentrácie sodíka v krvi môže viesť k život ohrozujúcim situáciám až k edému mozgu. Preto pri jej liečbe treba byť ostražitý a riadiť sa podľa osvedčených medicínskych postupov.

Patofyziológia

Pri nadmernej sekrécii antidiuretického hormónu (ADH) a poruche jeho regulácie sa zvyšuje objem telesnej vody. To následne vedie k zapojeniu iných regulačných mechanizmov ako napr. zvýšenej sekrécii atriálneho natriuretického peptidu (ANP), ten ďalej spôsobuje zvýšené vylučovanie sodíka do moču. Tým pádom dochádza k poklesu koncentrácie sodíka v sére a zvýšenej koncentrácii sodíka v moči. V laboratórnych parametroch pozorujeme hyponatriémiu, hypoosmolalitu séra a zvýšenú natriúrezu čiže odpad sodíka do moču. Ide o tzv. euvolemickú dilučnú hypontriémiu,  to znamená, že pacient nemá príznaky objemového preťaženia, čiže nemá opuchy vďaka zachovaným regulačným  mechanizmom v nadobličkách a obličkách.

Príčiny

 • Zvýšená sekrécia ADH môže byť spôsobená:
    • Poruchy na úrovni centrálnej nervovej sústavy (cievna mozgová príhoda, krvácanie do mozgu, zápaly mozgového tkaniva, úrazy, operácie mozgu)
    • Tumory – zvýšené vylučovanie ADH nádorovými bunkami (malobunkový karcinóm pľúc, nádory v oblasti hlavy a krku, neuroblastómy
    • Lieky - niektoré lieky zvyšujú vylučovanie ADH (karbamazepin, cyclofosfamid, niektoré antidepresíva ako fluoxetine, sertralin, ďalej valproát, indapamid, chlopropamid a ďalšie
    • Ochorenia pľúc - pneumónie, akútne respiračné zlyhanie, chronické obštrukčné ochorenia
    • HIV infekcia
    • Hormonálna liečba napr.
       • Vazopresín, ktorý sa používa pri gastrointesitnálnom krvácaní
       • Desmopresín, ktorý sa používa na liečbu hemofílie alebo enurézy
       • Oxytocín, ktorý sa používa pri vyvolávaní pôrodu

Klinický obraz a diagnostika

Symptomatológia vychádza z poklesu koncentrácie sodíka v krvi. To následne vedie k presunu vody do intracelulárneho priestoru čiže do buniek, kde spôsobuje edém alebo opuch tkanív. Pri pomalom poklese sodíka v krvi v priebehu dní alebo týždňov pacient môže byť asymptomatický event môže mať nešpecifické mierne príznaky ako nechutenstvo, vracanie, únava. Pri náhlom poklese môže hroziť až opuch mozgu s neurologickými príznakmi ako dezorientácia, kŕče až porucha vedomia a kóma.

Diagnostika sa opiera o laboratórny nález tzv. euvolemickej dilučnej hyponatrémii a hypoosmolality séra. V moči nachádzame naopak zvýšenú osmolalitu a zvýšené straty sodíka močom. Zároveň funkcia nadobličiek a štítnej žľazy je zachovaná. Pre potvrdenie diagnózy je možné vyšetriť koncentráciu ADH v sére aj v moči alebo stanovenie analógu Copeptínu.

Diferenciálna diagnostika

Pri uzatváraní diagnózy musíme odlíšiť aj iné príčiny hyponatriémie:      

 • Ochorenie nadobličiek, deficit glukokortikoidov
 • Ochorenie štítnej žľazy
 • Užívanie diuretík
 • Malnutrícia
 • Primárna polydypsia
 • Syndróm cerebrálne podmienenej straty soli

Terapia

Primárne liečime príčinu vzniku SIADH. Pri korekcii hyponatriémie musíme postupovať pomaly a opatrne pre hroziace závažné neurologické poruchy spôsobené rýchlou korekciou (potinná demyelinizácia). Pacienti majú naordinovanú reštrikciu tekutín na príjem menej ako 800 ml/deň. V akútnych prípadoch volíme intravenóznu infúziu hypertonickým roztokom 3 % NaCl, ďalej je možné použiť kľučkové diruetika, ten spätne vstrebáva sodík z moču. Ďalšou možnosťou liečby sú blokátory receptoru pre ADH ako tzv. vaptany, avšak táto liečba sa nesmie užívať dlhodobo. U asymptomatických pacientov volíme pomalú cestu korekcie sodíka v krvi a to liečbu reštrikciou tekutín, perorálnou terapiou tabletkami soli alebo ďalšou možnosťou je liečba perorálnou ureou.

Prognóza

Prognóza pacientov s SIADH záleží od príčiny liečby. Väčšina príčin je reverzibilná a liečiteľná. Dôležitým prognostickým faktorom je rýchlosť vzniku ochorenia a rýchlosť poklesu a následnej korekcie sodíka v krvi. Pri pomalom poklese sodíka sú závažné neurologické následky menej pravdepodobné.  

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".