Kleptománia (patologické kradnutie)

22.01.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Kleptománia je porucha duševného zdravia, ktorá zahŕňa opakovanú neschopnosť odolať nutkaniam ukradnúť veci, ktoré vo všeobecnosti človek nepotrebuje. Ukradnuté veci majú často malú hodnotu a vy by ste si ich mohli dovoliť kúpiť. Kleptománia je zriedkavá, ale môže to byť vážny stav. Ak sa nelieči, môže spôsobiť veľa emocionálnej bolesti – a dokonca aj právne problémy.

Kleptománia je typ poruchy kontroly impulzov — porucha, ktorá zahŕňa problémy s emocionálnou alebo behaviorálnou sebakontrolou. Ak máte poruchu kontroly impulzov, máte ťažkosti odolať pokušeniu alebo silnému nutkaniu vykonať čin, ktorý je pre vás alebo niekoho iného prehnaný alebo škodlivý.

Mnoho ľudí s kleptomániou žije život v tajnej hanbe, pretože sa bojí vyhľadať liečbu psychiatra. Hoci neexistuje žiadny liek na kleptomániu, liečba liekmi alebo terapia na budovanie zručností, ktorá sa zameriava na zvládanie nutkaní, môže pomôcť ukončiť cyklus nutkavého kradnutia. 

Prejavy 

Príznaky kleptománie môžu zahŕňať:

 • Neschopnosť odolať silnému nutkaniu ukradnúť veci, ktoré človek nepotrebuje.
 • Pocit zvýšeného napätia, úzkosti alebo vzrušenia vedúce ku krádeži.
 • Pocit rozkoše, úľavy alebo uspokojenia pri krádeži.
 • Pocit hroznej viny, výčitky svedomia, seba nenávisť, hanba alebo strach zo zatknutia po krádeži.
 • Návrat nutkaní a opakovanie cyklu kleptománie. 

Ľudia s kleptomániou majú zvyčajne tieto vlastnosti:

 • Na rozdiel od väčšiny krádeží v obchodoch ľudia s kleptomániou nekradnú nutkavo pre osobný zisk, z odvahy, z pomsty alebo zo vzbury. Kradnú jednoducho preto, že nutkanie je také silné, že mu nedokážu odolať.
 • Epizódy kleptománie sa vo všeobecnosti vyskytujú náhle, bez plánovania a bez pomoci inej osoby.
 • Väčšina ľudí s kleptomániou kradne na verejných miestach, ako sú obchody. Niektorí môžu kradnúť priateľom alebo známym, napríklad na párty.
 • Ukradnuté veci často nemajú pre človeka s kleptomániou žiadnu hodnotu a človek si ich môže dovoliť kúpiť.
 • Ukradnuté veci sú zvyčajne schované a nikdy sa nepoužijú. Položky môžu byť tiež darované, rozdané rodine alebo priateľom, alebo dokonca tajne vrátené na miesto, odkiaľ boli ukradnuté.
 • Nutkanie kradnúť môže prísť a odísť alebo sa môže objaviť s väčšou či menšou intenzitou v priebehu času.

Čo ak má kleptomániu moja blízka osoba?

Ak máte podozrenie, že blízky priateľ alebo člen rodiny môže mať kleptomániu, jemne sa s touto osobou porozprávajte o svojich obavách. Majte na pamäti, že kleptománia je porucha duševného zdravia, nie charakterová chyba, preto pristupujte k osobe bez súdenia alebo obviňovania. 

Príčiny 

Príčiny kleptománie nie sú známe. Niekoľko teórií naznačuje, že príčinou kleptománie môžu byť zmeny v mozgu a  naučené vzorce kradnutia predmetov časom problém posilňujú. Na lepšie pochopenie týchto možných príčin je potrebný ďalší výskum, ale kleptománia môže byť spojená s:

 • Problémy s prirodzene sa vyskytujúcou chemickou látkou v mozgu nazývanou serotonín. Serotonín, neurotransmiter, pomáha regulovať nálady a emócie. Nízke hladiny serotonínu sú bežné u ľudí náchylných na impulzívne správanie.
 • Návykové poruchy - krádež môže spôsobiť uvoľnenie dopamínu - ďalšieho neurotransmitera. Dopamín spôsobuje príjemné pocity a niektorí ľudia tento obohacujúci pocit vyhľadávajú znova a znova.
 • Opioidný systém mozgu - nutkanie reguluje opioidný systém mozgu. Nerovnováha v tomto systéme by mohla sťažiť odolanie nutkaniu.
 • Naučený zvyk - nutkanie je veľmi nepríjemné. Reakcia krádežou na tieto nutkania spôsobuje dočasné zníženie úzkosti a úľavu od týchto túžob. To vytvára silný zvyk, ktorý je ťažké prelomiť. 

Rizikové faktory 

Kleptománia nie je bežná a niektoré prípady kleptománie nemusia byť nikdy diagnostikované. Niektorí ľudia nikdy nevyhľadajú liečbu. Kleptománia často začína v období dospievania alebo v mladej dospelosti, ale môže začať aj neskôr. Asi dve tretiny ľudí so známou kleptomániou sú ženy.

Rizikové faktory kleptománie môžu zahŕňať:

 • Rodinná história - ak máte pokrvného príbuzného, ako je rodič alebo súrodenec, s kleptomániou alebo návykovými poruchami môže zvýšiť riziko kleptománie.
 • Prítomnosť inej duševnej choroby - ľudia s kleptomániou majú často inú poruchu duševného zdravia, ako je úzkosť, depresia alebo porucha užívania návykových látok.

Komplikácie 

Ak sa kleptománia nelieči, môže mať za následok vážne emocionálne, rodinné, pracovné, právne a finančné problémy. Napríklad viete, že kradnutie je nesprávne, ale cítite sa bezmocní odolať impulzu.  

Ďalšie komplikácie a stavy spojené s kleptomániou môžu zahŕňať:

 • Iné poruchy kontroly impulzov, ako je nutkavé hranie automatov alebo nakupovanie.
 • Zneužívanie alkoholu alebo iných návykových látok.
 • Poruchy osobnosti.
 • Poruchy príjmu potravy.
 • Depresia.
 • Bipolárna porucha.
 • Poruchy úzkosti.
 • Samovražedné myšlienky a správanie.

Prevencia 

Pretože príčiny kleptománie nie sú jasné, zatiaľ nie je známe, ako jej s istotou predchádzať. Liečba hneď po začatí kompulzívneho kradnutia môže pomôcť zabrániť zhoršeniu kleptománie a zabrániť niektorým negatívnym následkom.

Diagnostika 

Kleptománia je diagnostikovaná na základe príznakov. Keď sa človek s príznakmi rozhodne vyhľadať liečbu symptómov možnej kleptománie, môžete podstúpiť fyzikálne vyšetrenie aj psychologické vyšetrenie. Fyzikálne vyšetrenie môže určiť, či existujú nejaké iné potencionálne zdravotné príčiny spúšťajúce príznaky kleptománie. 

Pretože kleptománia je typ poruchy kontroly impulzov, diagnostikou aj samotnou liečbou sa zaoberá psychiater. Pre lepšiu diagnostiku pomáhajú rôzne dotazníky a diagnostické škály, ktoré pacient vypĺňa, v spolupráci s lekárom. Neexistuje žiadne konkrétne vyšetrenie, ktoré jednoznačne odhalí kleptomániu. Najdôležitejšie je dôkladné vyšetrenie psychiatrom a podrobná anamnéza. Vyšetrenie a rozhovor s lekárom môže trvať aj hodinu. 

Liečba 

Hoci strach, poníženie alebo rozpaky môžu sťažiť liečbu kleptománie, je dôležité získať pomoc. Kleptomániu je ťažké prekonať osamote. Bez liečby bude kleptománia pravdepodobne pretrvávajúcim a dlhodobým stavom.

Liečba kleptománie zvyčajne zahŕňa lieky a psychoterapiu alebo oboje, niekedy spolu so svojpomocnými skupinami. Neexistuje však žiadna štandardná liečba kleptománie a výskumníci sa stále snažia pochopiť, čo môže fungovať najlepšie. 

Lieky

Existuje len málo vedeckého výskumu o používaní psychiatrických liekov na liečbu kleptománie a neexistuje žiadny liek na kleptomániu, ktorý je oficiálne schválený. Niektoré lieky však môžu pomôcť v závislosti od situácie a od toho, či sú prítomné iné poruchy duševného zdravia, ako je depresia alebo zneužívanie návykových látok. Lieky, ktoré sa pri kleptománii využívajú, sú:

 • Lieky na liečbu závislosti nazývaný ako naltrexón, ktorý môže znížiť nutkanie a potešenie spojené s krádežou.
 • Antidepresívum – konkrétne selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Využívajú sa aj kombinácie. 

Psychoterapia

Forma psychoterapie nazývaná ako kognitívna behaviorálna terapia pomáha identifikovať nezdravé, negatívne presvedčenia a správanie a nahradiť ich zdravými, ktoré možno v prípade potreby použiť v rôznych situáciách. Kognitívno-behaviorálna terapia môže zahŕňať tieto techniky budovania zručností, ktoré vám pomôžu kontrolovať nutkanie na kleptomániu:

 • Systematická desenzibilizácia a kondicionovanie, pri ktorých sa precvičujú relaxačné techniky a iné stratégie a zároveň sa spúšťajú situácie pre naučenie sa, ako zdravým spôsobom znížiť nutkanie na kradnutie.

 • Skrytá senzibilizácia, pri ktorej si predstavujete, ako kradnete a potom čelíte negatívnym následkom, ako je napríklad prichytenie pri krádeži. 

 • Averzná terapia, pri ktorej praktizujete mierne bolestivé techniky, ako je zadržiavanie dychu, kým sa necítite nepohodlne, keď dostanete nutkanie kradnúť

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".