Febrilné kŕče

22.01.2024

Garant MUDr. Linda Štefánek MUDr. Linda Štefánek

Febrilné kŕče sú najčastejšou neurologickou poruchou v detskom veku. Sú definované ako záchvaty vyvolané horúčkou a zároveň je vylúčená neuroinfekcia a metabolická príčina kŕčov. Vyskytujú sa u detí medzi 6.mesiacom a 5. rokom života s maximom vo vekovom rozmedzí 12.-18. mesiac života. Incidencia sa udáva približne 2-4 %. Príčinou je nezrelosť detského nervového systému a vyššia dráždivosť mozgu. Horúčka je teda vyvolávajúci faktor záchvatovej aktivity, horúčky sú väčšinou vírusového pôvodu. Najčastejšie sú zapríčinené herpesvírusmi alebo vírusom influenzy, ktoré sú sprevádzané vysokými horúčkami.

Delenie

Febrilné kŕče sa rozdeľujú na jednoduché a komplikované od čoho sa odvíja následný manažment. 

Jednoduché trvajú menej ako 15 minút a neopakujú sa v priebehu 24 hodín, sú symetrické. 

Komplikované alebo aj komplexné febrilné kŕče sú definované ako fokálne, kde záchvat je pozorovaný len na časti tela, alebo lateralizované čiže s prevahou jednej strany tela, záchvaty trvajúce viac než 15 minút alebo opakujúce sa počas 24 hodín. 

Toto delenie je dôležité, keďže jedinci s komplikovanými febrilnými záchvatmi majú väčšiu pravdepodobnosť a predpoklad opakovania febrilných kŕčov a vzniku nefebrilných, epileptogénnych kŕčov v budúcnosti. 

Klinická manifestácia

Záchvat sa zvyčajne prejavuje v prvý deň ochorenia a zároveň v prvý deň horúčok, dokonca môže byť úplne prvým príznakom ochorenia. Vo väčšine prípadov sa nameria horúčka vyššia ako 39°C, no v niektorých prípadoch stačí nad 38°C. Jednoduché febrilné kŕče sú generealizované tonicko-klonické, postihujú celé telo symetricky trvajú zväčša do 3 minút (maximálne do 15 minút). Komplexné kŕče trvajú viac než 15 minút, sú fokálne, tzn. pozorované len na časti tela a sú asymetrické. Následná obnubilácia čiže porucha vedomia môže trvať dlhšie v prípade komplikovaných kŕčov a môže nastať dokonca prechodné ochabnutie danej strany tela.

Diagnóza

Dôležité je dôkladné odobranie anamnézy od svedka a to opis kŕčov, ich priebeh a trvanie. Následne pri fyzikálnom vyšetrení sa sústreďujeme na neurologický status, stav vedomia, meningeálne príznaky, neurologický deficit. Strata vedomia po jednoduchých febrilných kŕčoch by nemala trvať dlhšie ako 5-10 minút. Pri jednoduchých febilných kŕčoch a fyziologickom klinickom náleze nie je nutná ďalšia diagnostika. Pri podozrení na neuroinfekciu (meningitída je približne v 25% sprevádzaná kŕčmi) je nutné realizovať lumbálnu punkciu. Zobrazovacie metódy mozgu ako CT alebo MR vyšetrenia dopĺňame v prípade prejavov intrakraniálnej hypertenzie (vracanie, vyklenutá fontanela, pretrvávajúca porucha vedomia), alebo pri inom abnormálnom neurologickom náleze. Pri komplikovaných febrilných kŕčoch je na mieste doplniť EEG vyšetrenie mozgu na vylúčenie epilepsie. 

Diferenciálna diagnóza

Triaška pri horúčke (pacient nestráca vedomie)

Infekcie centrálneho nervového systému (meningitída, encefalitída)

Epilepsia

Kŕče spôsobené metabolickým rozvratom (hyponatrémia pri dehydratácii)

Dravetovej syndróm (genetické ochorenie s opakovanými atakmi epileptických záchvatov sprevádzané aj horúčkami)

Liečba

Domáca liečba spočíva v podávaní liekov proti horúčke. Preventívna liečba pri stúpajúcej horúčke benzodiazepínmi v domácom prostredí (napr. Diazepam) sa už viac neodporúča pre vyššie riziko nežiadúcich účinkov ako benefitu liečby. Jednoduché febrilné kŕče nevyžadujú liečbu ani hospitalizáciu, spontánne odznejú do pár minút. Event. ak kŕče trvajú viac než 5 minút a dieťa v minulosti malo febrilné kŕče, rodič je zvyčajne poučený o podaní rektálneho Diazepamu.

Pri komplikovaných kŕčoch pacienta hospitalizujeme a dopĺňame potrebné vyšetrenia. Je nutné zaistiť vitálne funkcie, zaistiť dýchacie cesty,  pri kŕčoch sa podávajú benzodiazepíny najlepšie do krvného riečiska čiže intravenózne, event. je možné podať intramuskulárne, rektálne alebo bukálne vtrieť do sliznice dutiny ústnej. 

Prognóza

Približne u 30-35 % pacientov sa kŕče zopakujú v priebehu detstva. Väčšia pravdepodobnosť je u detí, ktoré:

majú rodinných príslušníkov s pozitívnou anamnézou výskytu kŕčov (súrodenci, rodičia)

mladý vek prvého výskytu kŕčov (dojčenský vek)

rýchly výskyt kŕčov v nadväznosti na výstup horúčky

mali kŕče pri horúčke pod 39°C

Výskyt epilepsie je vyšší u detí, ktoré mali v minulosti febrilné kŕče, avšak u jednoduchých febrilných kŕčov je riziko minimálne, vyššie je u komplikovaných.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".