Ortostatická hypotenzia (posturálna hypotenzia)

18.01.2024

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Ortostatická hypotenzia – tiež nazývaná ako posturálna hypotenzia – je forma nízkeho krvného tlaku, ku ktorej môže dochádzať po náhlom postavení sa po sedení alebo ležaní. Ortostatická hypotenzia môže spôsobiť závraty alebo točenie hlavy a v niektorých prípadoch aj mdloby.

Ortostatická hypotenzia môže byť mierna. Epizódy môžu byť krátke. Dlhotrvajúca ortostatická hypotenzia však môže signalizovať vážnejšie problémy. Ak často pociťujete závraty keď vstávate, je dôležité navštíviť lekára.

Príležitostná ortostatická hypotenzia je zvyčajne spôsobená niečím zjavným, ako je dehydratácia alebo dlhý odpočinok na lôžku. Chronická ortostatická hypotenzia je zvyčajne znakom iného zdravotného problému, takže liečba závisí od príčiny.

Prejavy 

Najčastejším príznakom ortostatickej hypotenzie je točenie hlavy alebo závraty v stoji po sedení alebo ležaní. Symptómy zvyčajne trvajú menej ako niekoľko minút. Príznaky a symptómy ortostatickej hypotenzie zahŕňajú:

 • Točenie hlavy alebo závraty pri státí.
 • Rozmazané videnie.
 • Slabosť.
 • Mdloby (synkopa).
 • Zmätenosť.

Občasné závraty alebo točenie hlavy môžu byť mierne – vyvolané miernou dehydratáciou, nízkou hladinou cukru v krvi (hypoglykémiou) alebo prehriatím. Závraty alebo točenie hlavy môžu tiež vyplynúť z státia po dlhom sedení. Ak sa tieto príznaky vyskytujú iba príležitostne, pravdepodobne nie je dôvod na obavy. 

Príčiny 

Keď sa postavíte zo sediacej alebo ležiacej polohy, gravitácia spôsobuje hromadenie krvi v nohách a v bruchu. Krvný tlak klesá, pretože späť do srdca prúdi menej krvi. Špeciálne bunky, nazývané ako baroreceptory v blízkosti srdcových a krčných tepien majú za úlohu monitorovanie  krvného tlaku. Baroreceptory v prípade nižšieho tlaku vysielajú signály do mozgu. To hovorí srdcu, aby bilo rýchlejšie a pumpovalo viac krvi, čím sa vyrovnáva krvný tlak. Tieto bunky tiež zužujú cievy a zvyšujú krvný tlak.

Ortostatická hypotenzia nastáva, keď niečo preruší proces vyrovnávania sa tela s nízkym krvným tlakom. Mnoho stavov môže spôsobiť ortostatickú hypotenziu, medzi ktoré zaraďujeme:

 • Dehydratácia - horúčka, vracanie, nedostatočný príjem tekutín, silná hnačka a namáhavé cvičenie s veľkým potením, to všetko môže viesť k dehydratácii. Dehydratácia znižuje objem krvi. Mierna dehydratácia môže spôsobiť príznaky ortostatickej hypotenzie, ako je slabosť, závraty a únava. 
 • Problémy so srdcom - niektoré srdcové ochorenia, ktoré môžu viesť k nízkemu krvnému tlaku, zahŕňajú extrémne nízku srdcovú frekvenciu (bradykardiu), problémy so srdcovými chlopňami, srdcový infarkt a srdcové zlyhávanie. Tieto stavy bránia telu pri vstávaní rýchlo pumpovať viac krvi.
 • Endokrinné problémy - ochorenia štítnej žľazy, nedostatočnosť nadobličiek (Addisonova choroba) a nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia) môžu spôsobiť ortostatickú hypotenziu. Rovnako tak cukrovka, ktorá môže poškodiť nervy, ktoré pomáhajú vysielať signály, ktoré kontrolujú krvný tlak.
 • Poruchy nervového systému - niektoré poruchy nervového systému, ako je Parkinsonova choroba, atrofia viacerých systémov, demencia s Lewyho telieskami, čisté autonómne zlyhanie a amyloidóza môžu narušiť schopnosť tela kontrolovať krvný tlak.
 • Konzumácia jedla - niektorí ľudia majú nízky krvný tlak po jedle (postprandiálna hypotenzia). Tento stav je bežnejší u starších dospelých.

Rizikové faktory 

Medzi rizikové faktory ortostatickej hypotenzie zaraďujeme:

 

 • Vek - ortostatická hypotenzia je bežná u ľudí vo veku 65 rokov a starších. Špeciálne bunky (baroreceptory) v blízkosti srdcových a krčných tepien, ktoré kontrolujú krvný tlak, sa môžu s pribúdajúcim vekom spomaliť. Pre starnúce srdce môže byť tiež ťažšie zrýchliť, aby nahradilo pokles krvného tlaku.
 • Lieky - patria sem lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo srdcových chorôb, ako sú diuretiká, alfablokátory, betablokátory, blokátory vápnikových kanálov, inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACEi) a nitráty. Ďalšie lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko ortostatickej hypotenzie, zahŕňajú lieky používané na liečbu Parkinsonovej choroby, niektoré antidepresíva, niektoré antipsychotiká, svalové relaxanciá, lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie a narkotiká.
 • Určité choroby - choroby, ktoré môžu zvýšiť riziko nízkeho krvného tlaku, zahŕňajú niektoré srdcové ochorenia, ako sú problémy so srdcovými chlopňami, srdcový infarkt a srdcové zlyhanie. Zahŕňajú aj niektoré poruchy nervového systému, ako je Parkinsonova choroba. A zahŕňajú choroby, ktoré spôsobujú poškodenie nervov (neuropatia), ako je cukrovka.
 • Vystavenie teplu - pobyt v horúcom prostredí môže spôsobiť silné potenie a možno aj dehydratáciu, čo môže znížiť krvný tlak a spustiť ortostatickú hypotenziu.
 • Pokoj na lôžku - dlhý pobyt v posteli z dôvodu choroby alebo zranenia môže spôsobiť slabosť. To môže viesť k ortostatickej hypotenzii.
 • Alkohol - pitie alkoholu môže zvýšiť riziko ortostatickej hypotenzie.

Komplikácie 

Pretrvávajúca ortostatická hypotenzia môže spôsobiť vážne komplikácie, najmä u starších dospelých. Medzi komplikácie zaraďujeme:

 • Časté pády - pád v dôsledku mdloby je častou komplikáciou u ľudí s ortostatickou hypotenziou.
 • Mŕtvica - výkyvy krvného tlaku zo státia a sedenia v dôsledku ortostatickej hypotenzie môžu byť rizikovým faktorom pre mozgovú príhodu v dôsledku zníženého zásobovania mozgu krvou.
 • Srdcovo-cievne ochorenia - ortostatická hypotenzia môže byť rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení a komplikácií, ako je bolesť na hrudníku, srdcové zlyhanie alebo problémy so srdcovým rytmom.

Diagnostika 

Cieľom pri hodnotení ortostatickej hypotenzie je nájsť príčinu a určiť liečbu. Príčina nie je vždy známa. Lekár musí v prvom rade dôkladne skontrolovať anamnézu, lieky a symptómy a vykonať fyzikálne vyšetrenie, aby dokázal správne diagnostikovať príčinu.  

Medzi možné indikované vyšetrenia zaraďujeme:

 • Monitorovanie krvného tlaku - ide o meranie krvného tlaku v ľahu, v sede a v stoji. Pokles o 20 milimetrov ortuti (mmHg) v hornom čísle (systolický krvný tlak) v priebehu 2 až 5 minút státia je znakom ortostatickej hypotenzie. Pokles o 10 mmHg v dolnom čísle (diastolický krvný tlak) v priebehu 2 až 5 minút státia tiež naznačuje ortostatickú hypotenziu.
 • Krvné vyšetrenie – poskytuje informácie o celkovom zdraví, vrátane nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémia) alebo nízkej hladiny červených krviniek (anémia). Oboje môže spôsobiť nízky krvný tlak
 • Elektrokardiogram (EKG) - tento rýchly a bezbolestný test meria elektrickú aktivitu srdca. Počas elektrokardiogramu (EKG) sú senzory (elektródy) pripevnené k hrudníku a k pažiam a nohám. Káble sa pripájajú k stroju, ktorý tlačí alebo zobrazuje výsledky. Môže vykazovať zmeny srdcového rytmu alebo štruktúry srdca a problémy s prívodom krvi a kyslíka do srdcového svalu.
 • Holter vyšetrenie - prenosné zariadenie, nazývané Holterov monitor, možno nosiť jeden alebo viac dní na zaznamenávanie srdcovej aktivity počas každodenných činností.
 • Echokardiogram - zvukové vlny sa používajú na vytváranie obrázkov srdca v pohybe. Echokardiogram môže ukázať prietok krvi cez srdce a srdcové chlopne. Vyšetrenie môže pomôcť identifikovať štrukturálne ochorenie srdca.
 • Náporový test - záťažový test sa robí počas cvičenia, ako je chôdza na bežiacom páse. Ľuďom, ktorí nemôžu cvičiť, môžu byť podané lieky, aby srdce pracovalo ťažšie. Srdce sa potom monitoruje elektrokardiografiou, echokardiografiou alebo inými testami.
 • Test naklonenia stola - test nakloneného stola ukazuje, ako telo reaguje na zmeny polohy. Zahŕňa ležanie na rovnom stole, ktorý sa nakláňa, aby sa zdvihla horná časť tela. Zmeny polohy napodobňujú pohyb z ľahu do stoja. Pri nakláňaní stola sa často meria krvný tlak. Vyšetrenie sa vykonáva v rámci ORL ambulancií (krčno-nosno-ušný lekár). 
 • Valsalvov manéver - tento neinvazívny test určuje, ako dobre funguje autonómny nervový systém. Vyžaduje si to zhlboka sa nadýchnuť a vytlačiť vzduch cez striekačku, ako keby ste sa pokúšali nafúknuť tuhý balón. Počas testu sa kontroluje srdcová frekvencia a krvný tlak.

Liečba 

Liečba ortostatickej hypotenzie je zameraná skôr na príčinu než na samotný nízky krvný tlak. Napríklad, ak dehydratácia spôsobuje ortostatickú hypotenziu, lekár navrhne zmeny životného štýlu, ako je pitie väčšieho množstva vody. Ak liek spôsobuje nízky krvný tlak v stoji, liečba môže zahŕňať zmenu dávky alebo vysadenie lieku.

Pri miernej ortostatickej hypotenzii je jedným z najjednoduchších spôsobov liečby sadnúť si alebo ľahnúť si späť ihneď po tom, ako sa vám pri státí točí hlava. Často príznaky zmiznú. Niekedy sú potrebné lieky na liečbu ortostatickej hypotenzie. Aby sa predchádzalo vzniku posturálnej hypotenzie, vhodné je sa pomaly stavať na nohy, ideálne tak, že ak ste ležali, najskôr si pomaly sadnete, pár sekúnd si predýchate a až následne sa postavíte na nohy.  

Ak sa ortostatická hypotenzia nezlepší zmenami životného štýlu, môžu byť potrebné užívať lieky na zvýšenie krvného tlaku alebo objemu krvi. Typ lieku závisí od typu ortostatickej hypotenzie. Lieky, ktoré možno použiť na liečbu ortostatickej hypotenzie, zahŕňajú midodrín, droxidopa, fludrokortizón alebo pyridostigmín.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".