Ovčie kiahne (Varicella)

08.01.2024

Garant MUDr. Linda Štefánek MUDr. Linda Štefánek

Ovčie kiahne sú vysoko infekčné ochorenie spôsobené herpesvírusom nazývaným Varicella zoster. Postihuje prevažne detskú populáciu, patrí medzi najčastejšie detské exantémové ochorenia. U detí prebehne infekcia väčšinou bez komplikácií, ohrození ťažším priebehom sú najmä imunokompromitovaní pacienti a neimunizovaná adolescentná a dospelá populácia, tak isto tehotné ženy. Pro primoinfekcii vírusom vzniká typická svrbivá vyrážka s celkovými príznakmi virémie. Prenáša sa kvapôčkovou cestou alebo priamym kontaktom s kožnou vyrážkou. 

Etiológia a patogenéza

Varicella - zoster je neurotropný vírus, spôsobuje dve klinicky odlišné ochorenia. Po prvotnej infekcii, ktorá sa klinicky prejavuje ochorením zvaným ovčie kiahne, prebýva inaktívna v senzorických nervových  gangliónoch a pri oslabenej imunite sa môže reaktivovať a spôsobiť ochorenie nazývané pásový opar. Vírus sa prenáša v aerosole zo sekrétu z nosohltanu nakazeného jedinca alebo priamym kontaktom s kožnými pľuzgiermi. Inkubačná doba trvá od 10 do 21 dní (v priemere 14-16 dní). Jedinec je infekčný 2 dni pred výskytom exantému, za neinfekčného sa považuje po vyhojení všetkých kožných lézií chrastou.

Klinická manifestácia 

Ochorenie postihne väčšinu populácie v detskom veku a má až na pár výnimiek nekomplikovaný priebeh. Po prvom stretnutí s infekciou nastáva inkubačná doba, tá je nasledovaná prodromálnou fázou s typickými prejavmi vírusovej infekcie ako horúčka, slabosť, bolesti hrdla, nechutenstvo. Asi po 24 hodinách vzniká charakteristická generalizovaná svrbivá vyrážka, ktorá má zo začiatku vzhľad makúl, postupne sa mení v papuly až vezikuly, neskôr pustuly s belavým sekrétom na červenom podklade (pľuzgiere), ktoré sa vyhoja chrastami.  Špecifickým znakom pre ochorenie je výskyt všetkých štádií vyrážok v jednej dobe, čiže vedľa seba nájdeme jak makuly, tak pustuly aj vezikuly. Sú prítomné aj na sliznici dutiny ústnej, spojovkách, viečkach, vo vlasatej časti hlavy. Približne po 6 dňoch sú všetky lézie pokryté chrastami, ktoré odpadnú do 2 týždňov, pod nimi ostávajú prechodne belavé ložiská. 

Diagnostika

Ohorenie má špecifický a jednoznačný klinický obraz o ktoré sa diagnóza opiera. Diagnóza sa môže potvrdiť sérologickými alebo virologickými vyšetreniami, dôkazom špecifických protilátok triedy IgM proti vírusu, alebo priamym dôkazom vírusu pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). 

Komplikácie

Medzi najčastejšie komplikácie patrí bakteriálna superinfekcia kožných lézií. Častým patogénom je baktéria nazývaná Streptokok skupiny A, eventuálne Stafylokok, ktorý sa zanesie do infikovaného ložiska nechtami. Spôsobuje hnisavý zápal mäkkých tkanív, abscesy až syndróm toxického šoku.  Ďalšími možnými komplikáciami sú:

  • zápal pľúc
  • encefalitídy                                                                                                    
  • Reyov syndróm (vzácna forma encefalopatie so zlyhaním pečene pri súbežnom užívaní salicylátov)
  • hepatitída
  • trombocytopénie s krvácavými prejavmi

Týmito komplikáciami sú ohrození najmä neimunizovaní dospelí a adolescentní pacienti, detskí pacienti s koexistujúcimi chronickým ochoreniami, tehotné ženy, imunokompromitovaní pacienti.

Liečba

Vo väčšine prípadov postačí symptomatická terapia, dostatočná hygiena rúk a kože, môžu sa použiť antihistaminika na tlmenie svrbivých prejavov. Pri horúčke sa môžu podávať voľne predajné antipyretika, tu však treba spomenúť kontraindikovaný Acylpyrín, ktorý patrí do skupiny salicylátov. Súbežné užívanie daného lieku pri vírusovej infekcii môže spôsobiť už spomínaný Reyov syndróm.             

Pri komplikovaných stavoch a rizikových pacientoch sa používajú špecifické antivírusové lieky zvané virostatika (Acyclovír, Valacyclovir, Famciclovir). Táto liečba je indikovaná pacientom, ktorí sú vo vyššom riziku vzniku závažnej komplikácie. Sem patria neočkované deti nad 12 rokov a dospelí, event. menšie deti s chronickým pľúcnym alebo kožných ochorením, deti liečené kortikosteroidmi inhalačnými alebo orálnymi a samozrejme deti a dospelí s poruchou imunitného systému. Liečba je najúčinnejšia pri aplikácii do 24 hodín od vzniku výsevu. Nie je  indikovaná u zdravých a nerizikových jedincov, zdravých detí pod 12 rokov, u ktorých je predpoklad priebehu infekcie bez komplikácií. Samozrejme, každý pacient je individuálny, treba zvážiť riziká a benefity liečby.

Očkovanie

Odporúča sa očkovať deti nad 12 rokov a dospelých ktorí neprekonali Varicellu. Očkovacia látka je však dostupná pre všetky vekové kategórie. Profitovať by z nej mali ľudia pracujúci v zdravotníctve, učitelia a ďalšie profesie pracujúce s kolektívom ľudí, ďalej dievčatá a ženy vo fertilnom veku kvôli prevencii nákaze v tehotenstve, imunokompromitovaní pacienti. Pre dostatočnú imunizáciu sa odporúča preočkovať 2 dávkami vakcíny.