Varixy pažeráka

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Varixy pažeráka sú patologické rozšírenia žíl v pažeráku, čo je časť tráviaceho systému medzi hltanom a žalúdkom. Príčinou rozšírenia pažerákových žíl je zvýšený tlak v portálnej žile, ktorý je často spojený s ochoreniami pečene, napríklad cirhózou. Varixy pažeráka sú potencionálne nebezpečné, pretože môžu prasknúť a spôsobiť krvácanie z tráviaceho traktu.

Etiológia:

Varixy pažeráka vznikajú v dôsledku zvýšeného tlaku v portálnej žile, ktorá je hlavnou žilou odvádzajúcou krv z tráviaceho systému do pečene. Zvýšenie tlaku v portálnej žile môžu spôsobiť:

 • Cirhóza pečene: Ide o chronické ochorenie, pri ktorom dochádza k rozsiahlemu a trvalému poškodeniu pečeňového tkaniva. Cirhóza vedie k zúženiu portálnej žily a následnému zvýšeniu tlaku.
 • Krvné zrazeniny (trombózy)
 • Nádory pečene
 • Alkoholizmus: Chronický nadmerný príjem alkoholu vedie k cirhóze pečene a následne k vzniku varixov pažeráka.
 • Infekčné ochorenia pečene
 • Splenomegália (zväčšená slezina)

Klinický obraz:

Varixy pažeráka samy o sebe môžu byť asymptomatické, čo znamená, že nemusia vykazovať žiadne viditeľné príznaky. Klinické prejavy sa objavia pri rozvoji komplikácií, napríklad  krvácania z pažerákových varixov. 

 • Krvácanie z hornej časti tráviaceho traktu: Krvácanie z varixov pažeráka je vážnou komplikáciou a prejavuje sa čiernou, dechtovitou stolicou (melénou) alebo vracaním krvi (hematemézou).
 • Pocit tlaku alebo bolesti v hornej časti brucha
 • Nadmerná únava a slabosť
 • Nevoľnosť a vracanie: Môžu byť prítomné, najmä v prípade akútneho krvácania.
 • Strata hmotnosti: Opakované epizódy krvácania vedú k postupnej strate hmotnosti. 

Diagnostika:

Diagnóza varixov pažeráka sa stanoví pomocou nasledujúcich diagnostických postupov:

 • Ezofagogastroskopia: Je kľúčová metóda pri určení diagnózy varixov ezofágu. Lekár vkladá tenký, flexibilný endoskop (hadičkovitý prístroj s kamerou) do pažeráka pacienta. Týmto spôsobom priamo vizuálne preskúma vnútorné steny pažeráka a žalúdka. Endoskop môže odhaliť príznaky varixov, ako sú vyčnievajúce žily.
 • Gastrointestinálna endosonografia: Táto metóda využíva ultrazvukové vlny, ktoré sú emitované z konca endoskopu, na vizualizáciu hlbších vrstiev stien pažeráka a žalúdka. Je užitočná na hodnotenie rozsahu varixov a prípadných komplikácií.
 • Zobrazovacie vyšetrenia: Röntgenové vyšetrenia s kontrastným médiom alebo magnetická rezonancia sa využívajú na hodnotenie stavu portálnej vény a identifikáciu varixov.
 • Manometria: Toto vyšetrenie poskytuje informácie o tlaku v pažeráku a svalovej koordinácii, ktoré sú dôležité pri hodnotení stavu cirkulácie krvi.
 • Krvné testy: V krvi sa merajú hladiny pečeňových enzýmov či koagulačné parametre.

Terapia:

Liečba varixov pažeráka sa zameriava na dve hlavné oblasti: prevenciu krvácania a riadenie komplikácií. 

 • Farmakoterapia: Beta-blokátory znižujú tlak v portálnej žile a prispievajú k prevencii krvácania. Lieky na zvýšenie zrážanlivosti krvi zabraňujú nadmernému krvácaniu.
 • Endoskopická terapia:

Ligácia varixov: Lekár používa endoskop na pripevnenie gumových obručiek na varixy, čím sa uzatvoria a minimalizuje sa riziko krvácania.

Injekcia sklerotizujúcich látok: Látka sa injekčne vpichuje priamo do varixu s cieľom znížiť jeho veľkosť a riziko krvácania.

 • Transjugulárna intrahepatálna portosystémová anastomóza (TIPS): TIPS je invazívny výkon, pri ktorom sa vytvorí umelý priechod medzi portálnou žilou a dolnou dutou žilou, čo vedie k zmenšeniu tlaku v portálnej žile a zníženiu rizika krvácania.
 • Chirurgický zákrok: V niektorých prípadoch je nevyhnutný chirurgický zákrok na odstránenie varixov alebo vytvorenie priechodu (shuntu).

Prevencia:

 • Zmeny životného štýlu: Obmedzenie alebo úplná abstinencia od alkoholu, pretože nadmerný alkoholický príjem prispieva k cirhóze pečene. Stravovanie s nízkym obsahom sodíka, aby sa minimalizovalo zadržiavanie tekutín a tlak v portálnej žile. Obmedzenie množstva konzumovaného jedla naraz a uprednostnenie častejších menších porcií, aby sa minimalizoval tlak v tráviacom systéme.

 • Liečba základnej príčiny: Po identifikácii základnej príčiny je dôležitá jej liečba, čo zahŕňa lieky, diétu a ďalšie metódy, ktoré pomáhajú udržiavať funkciu pečene a minimalizovať jej poškodenie.

 • Monitorovanie zdravotného stavu: Pacienti s cirhózou by mali byť pod pravidelným lekárskym dohľadom.

 • Abstinenčné programy pre alkoholikov: Pre jednotlivcov s alkoholovou cirhózou je dôležité získať podporu a účasť v programoch na liečbu alkoholizmu.

 • Genetické testy a očkovanie: Pre pacientov s genetickou predispozíciou k ochoreniam pečene je užitočné podstúpiť genetické testy. Očkovanie proti hepatitíde taktiež pomáha minimalizovať riziko ochorení heparu.