Varixy pažeráka

07.01.2024

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Varixy pažeráka sú patologické rozšírenia žíl v pažeráku, čo je časť tráviaceho systému medzi hltanom a žalúdkom. Príčinou rozšírenia pažerákových žíl je zvýšený tlak v portálnej žile, ktorý je často spojený s ochoreniami pečene, napríklad cirhózou. Varixy pažeráka sú potencionálne nebezpečné, pretože môžu prasknúť a spôsobiť krvácanie z tráviaceho traktu.

Etiológia:

Varixy pažeráka vznikajú v dôsledku zvýšeného tlaku v portálnej žile, ktorá je hlavnou žilou odvádzajúcou krv z tráviaceho systému do pečene. Zvýšenie tlaku v portálnej žile môžu spôsobiť:

 • Cirhóza pečene: Ide o chronické ochorenie, pri ktorom dochádza k rozsiahlemu a trvalému poškodeniu pečeňového tkaniva. Cirhóza vedie k zúženiu portálnej žily a následnému zvýšeniu tlaku.
 • Krvné zrazeniny (trombózy)
 • Nádory pečene
 • Alkoholizmus: Chronický nadmerný príjem alkoholu vedie k cirhóze pečene a následne k vzniku varixov pažeráka.
 • Infekčné ochorenia pečene
 • Splenomegália (zväčšená slezina)

Klinický obraz:

Varixy pažeráka samy o sebe môžu byť asymptomatické, čo znamená, že nemusia vykazovať žiadne viditeľné príznaky. Klinické prejavy sa objavia pri rozvoji komplikácií, napríklad  krvácania z pažerákových varixov. 

 • Krvácanie z hornej časti tráviaceho traktu: Krvácanie z varixov pažeráka je vážnou komplikáciou a prejavuje sa čiernou, dechtovitou stolicou (melénou) alebo vracaním krvi (hematemézou).
 • Pocit tlaku alebo bolesti v hornej časti brucha
 • Nadmerná únava a slabosť
 • Nevoľnosť a vracanie: Môžu byť prítomné, najmä v prípade akútneho krvácania.
 • Strata hmotnosti: Opakované epizódy krvácania vedú k postupnej strate hmotnosti. 

Diagnostika:

Diagnóza varixov pažeráka sa stanoví pomocou nasledujúcich diagnostických postupov:

 • Ezofagogastroskopia: Je kľúčová metóda pri určení diagnózy varixov ezofágu. Lekár vkladá tenký, flexibilný endoskop (hadičkovitý prístroj s kamerou) do pažeráka pacienta. Týmto spôsobom priamo vizuálne preskúma vnútorné steny pažeráka a žalúdka. Endoskop môže odhaliť príznaky varixov, ako sú vyčnievajúce žily.
 • Gastrointestinálna endosonografia: Táto metóda využíva ultrazvukové vlny, ktoré sú emitované z konca endoskopu, na vizualizáciu hlbších vrstiev stien pažeráka a žalúdka. Je užitočná na hodnotenie rozsahu varixov a prípadných komplikácií.
 • Zobrazovacie vyšetrenia: Röntgenové vyšetrenia s kontrastným médiom alebo magnetická rezonancia sa využívajú na hodnotenie stavu portálnej vény a identifikáciu varixov.
 • Manometria: Toto vyšetrenie poskytuje informácie o tlaku v pažeráku a svalovej koordinácii, ktoré sú dôležité pri hodnotení stavu cirkulácie krvi.
 • Krvné testy: V krvi sa merajú hladiny pečeňových enzýmov či koagulačné parametre.

Terapia:

Liečba varixov pažeráka sa zameriava na dve hlavné oblasti: prevenciu krvácania a riadenie komplikácií. 

 • Farmakoterapia: Beta-blokátory znižujú tlak v portálnej žile a prispievajú k prevencii krvácania. Lieky na zvýšenie zrážanlivosti krvi zabraňujú nadmernému krvácaniu.
 • Endoskopická terapia:

Ligácia varixov: Lekár používa endoskop na pripevnenie gumových obručiek na varixy, čím sa uzatvoria a minimalizuje sa riziko krvácania.

Injekcia sklerotizujúcich látok: Látka sa injekčne vpichuje priamo do varixu s cieľom znížiť jeho veľkosť a riziko krvácania.

 • Transjugulárna intrahepatálna portosystémová anastomóza (TIPS): TIPS je invazívny výkon, pri ktorom sa vytvorí umelý priechod medzi portálnou žilou a dolnou dutou žilou, čo vedie k zmenšeniu tlaku v portálnej žile a zníženiu rizika krvácania.
 • Chirurgický zákrok: V niektorých prípadoch je nevyhnutný chirurgický zákrok na odstránenie varixov alebo vytvorenie priechodu (shuntu).

Prevencia:

 • Zmeny životného štýlu: Obmedzenie alebo úplná abstinencia od alkoholu, pretože nadmerný alkoholický príjem prispieva k cirhóze pečene. Stravovanie s nízkym obsahom sodíka, aby sa minimalizovalo zadržiavanie tekutín a tlak v portálnej žile. Obmedzenie množstva konzumovaného jedla naraz a uprednostnenie častejších menších porcií, aby sa minimalizoval tlak v tráviacom systéme.

 • Liečba základnej príčiny: Po identifikácii základnej príčiny je dôležitá jej liečba, čo zahŕňa lieky, diétu a ďalšie metódy, ktoré pomáhajú udržiavať funkciu pečene a minimalizovať jej poškodenie.

 • Monitorovanie zdravotného stavu: Pacienti s cirhózou by mali byť pod pravidelným lekárskym dohľadom.

 • Abstinenčné programy pre alkoholikov: Pre jednotlivcov s alkoholovou cirhózou je dôležité získať podporu a účasť v programoch na liečbu alkoholizmu.

 • Genetické testy a očkovanie: Pre pacientov s genetickou predispozíciou k ochoreniam pečene je užitočné podstúpiť genetické testy. Očkovanie proti hepatitíde taktiež pomáha minimalizovať riziko ochorení heparu.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".