Chagasova choroba

30.12.2023

Garant MUDr. Adriana Gondová MUDr. Adriana Gondová

Chagasova choroba, známa aj ako americká trypanosomóza, je ochorenie vyvolané parazitom Trypanosoma cruzi. Tento parazit sa prenáša na ľudí prostredníctvom trusu infikovaného hmyzu, ktorý sa najčastejšie vyskytuje v stenách a strechách domov postavených z blata a slamy, hlavne v latinskoamerickej oblasti. Prenos na človeka nastane tým, že hmyz uhryzne svoju obeť a v blízkosti miesta uhryznutia vylúči trus. V truse je prítomný parazit, ktorý následne cez miesto uhryznutia vniká do tela. Ďalšie možnosti prenosu sú prenos krvnou transfúziou, materským mliekom, transplantovaným orgánom, kontaminovaným jedlom alebo vodou. 

Výskyt:

Chagasova choroba je považovaná za závažný problém v niektorých oblastiach Latinskej Ameriky, hlavne vo vidieckej oblasti a v slamoch so zlými  hygienickými podmienkami. V Európe nie je toto ochorenie časté. Prípady Chagasovej choroby zaznamenané v Európe sú obvykle importované z oblastí, kde je ochorenie endemické, hlavne z Latinskej Ameriky.

Rizikové faktory:

 • život v endemických oblastiach
 • prítomnosť hmyzu, ktorý môže prenášať parazita Trypanosoma cruzi
 • slabé hygienické podmienky
 • konzumácia kontaminovaných potravín a nápojov
 • podstúpenie transfúzie krvi alebo transplantácie orgánov
 • oslabený imunitný systém
 • cestovanie do rizikových oblastí, najmä Latinskej Ameriky

Priebeh ochorenia:

Chagasova choroba prebieha v dvoch fázach: akútnej a chronickej.

I. Akútna fáza:

 • V akútnej fáze nemusia byť prítomné žiadne príznaky alebo sú prítomné nešpecifické mierne príznaky, ako napríklad horúčka, únava, slabosť, bolesti svalov, nevoľnosť a vracanie.
 • Na mieste uhryznutia hmyzom môže byť začervenanie, opuch a bolestivosť.
 • Po akútnej fáze môže dôjsť k vyliečeniu alebo prechodu do latentnej fázy, kedy sa parazit presúva do telesných tkanív. Latentná fáza trvá niekoľko rokov

II. Chronická fáza:

 • 20 až 30 % prípadov prechádza do chronickej formy ochorenia.
 • Táto fáza môže trvať 5 až 20 rokov a typické je pre ňu poškodenie srdca, tráviaceho systému a iných orgánov.
 • Medzi príznaky patria poruchy srdcového rytmu, tráviace ťažkosti, bolesť brucha, zápcha či ťažkosti s prehĺtaním.

Diagnostika:

Kľúčovým prvkom v diagnostike je identifikácia samotného parazita Trypanosoma cruzi. Diagnóza by mala byť určená čo najskôr, aby sa mohla začať liečba a minimalizovali sa potenciálne komplikácie. Medzi hlavné diagnostické metódy patria:

 • Mikroskopické vyšetrenie: V akútnej fáze ochorenia možno parazity pozorovať priamym pohľadom pod mikroskopom v kvapke krvi pacienta.
 • Metódy založené na vyšetrení séra: Testy imunofluorescencie (IFA) a enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) sa často používajú na detekciu protilátok proti Trypanosoma cruzi v krvi pacienta. Tieto testy poskytnú informácie o expozícii parazita, ale nemusia jednoznačne určiť aktuálnu infekciu.
 • Polymerázová reťazová reakcia (PCR): PCR testy možno použiť na detekciu genetického materiálu Trypanosoma cruzi v krvi alebo iných telesných tekutinách. Táto metóda je citlivejšia na detekciu parazita najmä v raných štádiách ochorenia.
 • Western blot: Možno vykonať na potvrdenie výsledkov skríningových testov, najmä ak sú tieto výsledky nejednoznačné.
 • Odber vzorky z tkaniva alebo orgánu: V niektorých prípadoch sa vykonáva odber vzorky z postihnutého tkaniva (napríklad svalov alebo srdcového svalu) na identifikáciu parazita. 

Terapia:

Liečba Chagasovej choroby je možná, ale účinnosť liečby závisí od štádia a dĺžky trvania ochorenia. Dva hlavné lieky používané na liečbu Chagasovej choroby sú benznidazol a nifurtimox. Oba lieky majú schválenie na používanie v niektorých krajinách, ale nie sú vo všetkých dostupné.

 • Benznidazol: Je považovaný za liek prvej voľby na liečbu Chagasovej choroby. Pôsobí tak, že znižuje množstvo parazitov v tele a bráni tak ďalšiemu šíreniu infekcie.
 • Nifurtimox: Je liekom druhej voľby. Podobne ako benznidazol má antiparazitický účinok a pomáha eliminovať parazity z tela.

Liečba by mala byť zahájená čo najskôr po stanovení diagnózy, aby sa minimalizovali potenciálne komplikácie, najmä v akútnej fáze ochorenia. Používané lieky majú početné vedľajšie účinky, a preto je dôležité, aby liečbu sledoval kvalifikovaný lekár. V niektorých prípadoch je potrebná kombinovaná liečba a pravidelné sledovanie pacienta. Lekár by mal posúdiť individuálny stav každého pacienta a rozhodnúť o najvhodnejšom liečebnom pláne.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".