Tendinitída (zápal šliach)

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová
Tendinitída je zápal šľachy a vedie k jej opuchu, čo spôsobuje bolestivosť. Šľachy sú tuhé väzivové štruktúry, ktoré vytvárajú spojenie medzi svalom a kosťou. Sprostredkujú prenos sily zo svalov na časti ľudského tela a umožňujú ich pohyb. Tendinitída sa zvyčajne vyskytuje po opakovanom zaťažovaní alebo zranení z nadmerného používania. Najčastejšie vzniká v oblasti ramena, lakťa, zápästia, kolena. Zápal šliach spôsobuje bolesť v okolí postihnutého kĺbu, zvyčajne blízko miesta, kde sa šľacha pripája ku kosti. Tendinitída môže byť akútna (krátkodobá) alebo chronická (dlhodobá).

Prejavy 

Tendinitída je sprevádzaná bolestivosťou v oblasti šľachy v mieste, kde sa spája s kosťou. Bolesť sa popisuje ako tupá a zvýrazňuje sa pri pohybe, čím zmenšuje jeho rozsah. V niektorých prípadoch sa môže objaviť opuch a začervenanie v mieste postihnutia. Najčastejšie sú postihnuté šľachy, ktoré sú obzvlášť namáhané, konkrétne ide o ramená, lakte, zápästie, kolená, oblasť Achillovej šľachy.

Príčiny

Na vzniku tendinitídy sa podieľa najmä nadmerné preťažovanie šliach opakovanými stereotypnými pohybmi. Inou príčinou sú zranenia, ktoré môžu vzniknúť pri športe alebo namáhavej práci. Okrem spomenutých príčin sa môže tendinitída objaviť pri reumatoidnej artritíde, osteoartritíde alebo dne. Rizikové faktory

 • Nadmerné preťažovanie šliach.
 • Stereotypné pohyby.
 • Práca s ťažkými bremenami.
 • Intenzívna športová aktivita.
 • Vek (vo vyššom veku sa znižuje flexibilita šliach, a teda sa zvyšuje riziko ich poškodenia).

Komplikácie

 • Chronická tendinitída (konštantná tupá bolesť v oblasti postihnutej šľachy).
 • Obmedzenie hybnosti.
 • Pretrhnutie šľachy.
 • Zníženie svalovej sily.

Diagnostika

V diagnostickom procese sa uplatňuje anamnéza, kde sa zameriavame na údaj naznačujúci možné preťaženie postihnutej šľachy v dôsledku vykonávanej činnosti. Pri fyzikálnom vyšetrení sa zisťuje pohyblivosť a rozsah pohybu v mieste postihnutia. Vždy je dôležité vylúčiť sprievodné postihnutie kostí a svalstva. Na vyšetrenie mäkkých štruktúr v priľahlej oblasti sa používa ultrasonografia a pre podrobnejšie zobrazenie magnetická rezonancia.

Liečba

Keďže hlavnou príčinou tendinitídy je preťaženie šľachy, tak najdôležitejšou zložkou terapie je pokoj. Je nevyhnutné nechať šľachu zregenerovať, čím zároveň predchádzame rozvoju komplikácií. Na podporu regenerácie sa okrem pokojové režimu využívaj aj chladenie šľachy a voľno predajné nesteroidné antiflogistiká. Ak prejavy tendinitídy neustúpia približne do troch týždňov, potom je možné postihnutú oblasť imobilizovať pomocou dlahy. Metódy fyzioterapie slúžia na obnovu mobility, zlepšenie funkcie a redukciu zápalu. Medzi invazívnejšie metódy patria injekcie kortikosteroidov do okolia šľachy, čo vedie k redukcii zápalu a opuchu, a tým úľave od symptómov. Poslednou možnosťou je chirurgická terapia, ktorá môže mať rôzny charakter. Napríklad sa môže jednať o odstránenie časti kosti, ktorá spôsobuje iritáciu šľachy nadmerným trením. V inom prípade môže ísť o zmenu pozície šľachy v mieste jej spojenia s kosťou, čím sa zmení mechanizmus jej zaťažovania.

Prevencia

 • Vyhýbanie sa preťažovaniu šliach.
 • Strečing. 
 • Rozcvičenie sa pred fyzickou aktivitou.