Amenorea

18.12.2023

Garant MUDr. Kristína Drugová MUDr. Kristína Drugová

Amenorea označuje chýbanie minimálne troch menštruačných cyklov v období pohlavnej zrelosti. V závislosti od toho, či žena už započala menštruáciu, teda či došlo k menarché (prvému menštruačnému krvácaniu), rozlišujeme amenoreu na primárnu a sekundárnu. Primárna potom označuje stav, kedy žena ešte vôbec nemenštruovala po dosiahnutí pätnásteho roku života a sekundárna, keď v minulosti menštruovala, ale prestala. Amenorea nemusí automaticky znamenať chorobný stav, fyziologicky sa s ňou stretávame v období detstva, tehotenstva, dojčenia a po menopauze.

Delenie a príčiny vzniku:

Primárna – označuje absenciu menštruácie po 15 roku života. Medzi príčiny patria genetické poruchy, hormonálne poruchy, anatomické abnormality (poruchy vývoja pohlavných orgánov, nevyvinutie pohlavných zárodočných buniek a iné), ale aj napríklad poruchy príjmu potravy, ako napríklad anorexia u dievčat, ktoré ešte nezačali menštruovať. 

Sekundárna – chýbanie menštruácie 3 mesiace za sebou, a to aj napriek tomu, že bol dovtedy menštruačný cyklus pravidelný, alebo chýbanie menštruácie po dobu 6 mesiacov v prípade, že bol menštruačný cyklus v predchádzajúcom období nepravidelný. Spektrum príčin sekundárnej amenorey je veľmi široké. Sekundárna amenorea často súvisí s emočným vypätím, ktoré vedie k pozastaveniu menštruačného cyklu, označujeme ju ako stresová amenorea. 

Chirurgické zákroky v oblasti maternice a vaječníkov môžu viesť k vzniku anatomických odchýlok od normy, čo následne vedie k poruche menštruačného cyklus. Chemoterapia a rádioterapia pôsobia vysokotoxicky na pohlavné žľazy a v mnohých prípadov vedú nie len k vymiznutiu menštruačného cyklu, ale aj k strate plodnosti. Podobne, ako bolo spomenuté pri primárnej amenorey, tak aj v prípade sekundárnej amenorey, môže zohrávať úlohu výživa. S výživou súvisia hmotnostné výkyvy. Nie len príliš prudký úbytok hmotnosti, ale aj obezita môžu narúšať menštruačný cyklus. Veľmi intenzívne cvičenie môže tiež narúšať menštruáciu a stretávame sa s ním najmä u vrcholových športovkýň. V prípade vrcholového športu nemožno opomenúť aj zneužívanie anabolických steroidov, ktoré rozvracajú celý hormonálny systém. 

Nepriaznivo môžu pôsobiť aj niektoré lieky. Medzi sekundárne príčiny patria aj mnohé závažné stavy, ide napríklad o poruchy na úrovni podmozgovej žľazy. Môže byť poškodená z rôznych príčin, ako je zakrvácanie, nádorové ochorenia, poškodenie v dôsledku nedostatku kyslíka a iné. Tieto stavy vedú k zníženiu vylučovania hormónov nazývaných gonadotropíny, ktoré regulujú vylučovanie pohlavných hormónov, a teda aj samotný menštruačný cyklus. V inom prípade môžu spôsobovať zvýšenú sekréciu  prolaktínu, čo je hormón, ktorý naopak tlmí sekréciu gonadotropínov, a teda menštruačný cyklus. Medzi príčiny na úrovni vaječníkov zaraďujeme nádory vaječníkov alebo primárnu ovariálnu insuficienciu.

Zvláštnou formou je takzvaná „post-pill amenorea“, ktorá vzniká po dlhodobom užívaní hormonálnej antikoncepcie. Po zastavení jej užívania telo potrebuje istý čas, počas ktorého, zjednodušene povedané, sa rozpamätáva na to, ako vylučovať hormóny, ktoré doteraz prichádzali z vonkajšieho prostredia. Takýto stav môže trvať aj 3 mesiace. V prípade akýchkoľvek pochybností je vhodné konzultovať svojho gynekológa.  

Prejavy

Amenoreu okrem samotného chýbania menštruácie môžu sprevádzať aj iné príznaky, ktoré sa odvíjajú aj od základnej príčiny jej vzniku. Môžu medzi nich patriť:

 • Návaly tepla
 • Suchosť vaginálnej sliznice
 • Bolesti hlavy
 • Akné 
 • Hirzutizmus- zarastanie na miestach, ktoré sú typické pre mužov (tvár, hrudník...)
 • Vypadávanie vlasov
 • Bolesť v oblasti panvy

Rizikové faktory

 • Rodinný výskyt amenorey, včasnej menopauzy 
 • Genetické a chromozomálne ochorenia, ktoré postihujú pohlavné orgány
 • Obezita alebo príliš nízka hmotnosť
 • Poruchy príjmu potravy
 • Nadmerné cvičenie
 • Zlé stravovacie návyky
 • Stres
 • Chronické ochorenia

Komplikácie 

Infertilita a ťažkosti s otehotneným 

Pri chýbaní menštruácie nedochádza ani k ovulácii, teda k uvoľneniu vajíčka do vajcovodov, ktoré by mohlo byť potencionálne oplodnené spermiou. V dôsledku toho môže viesť k problémom s počatím. Ak je príčinou amenorey hormonálna porucha, môže dochádzať k spontánnym potratom, alebo iným komplikáciám v priebehu tehotenstva. 

Psychické problémy

Chýbanie menštruácie môže byť pre ženu značne stresujúce a môže spôsobovať psychické problémy. Tomu môžu čeliť najmä mladé dievčatá, ktoré sa cítia pod tlakom z toho, že ešte nemenštruovali, zatiaľ čo ich rovesníčky už áno. 

Bolesť v oblasti panvy 

Anatomické príčiny amenorey môžu byť nezriedka sprevádzané pocitom bolesti alebo tlaku v panve.

Osteoporóza 

Hormonálne poruchy sa môžu prejaviť vznikom amenorey a môžu byť sprevádzané zníženou hladinou estrogénu, čo vedie k včasnému rozvoju osteoporózy.

Diagnostika 

Vzhľadom na rozsiahle spektrum príčin amenorey je diagnostika mnohokrát naročná a vyžaduje si spoluprácu gynekológa s ďalšími špecialistami. Na začiatku diagnostického procesu je dôležité vylúčiť tehotenstvo. To je možné buď pomocou tehotenského testu, alebo ultrasonograficky. Ak sa tehotenstvo nepotvrdí, pátrame po iných príčinách. Vždy je potrebné najprv zvážiť bežnejšie menej závažné diagnózy, ktoré sa často dajú pomerne ľahko odstrániť, ako napríklad nadmerný stres, nedostatočná, alebo nadmerná výživa. Stanovanie takýchto príčin môže vychádzať z anamnézy, základného telesného vyšetrenie, spolu s krvným obrazom. Na vylúčenie anatomických abnormalít sa využíva ultrasonografické vyšetrenie. V prípade, že takéto zobrazenie nie je dostatočné, môže byť nutné využiť magnetickú rezonanciu alebo aj hysteroskopiu. Hormonálne poruchy si, samozrejme, vyžadujú komplexné vyšetrenie hormonálneho profilu, a to nie len hormónov podieľajúcich sa na riadení menštruačného cyklu, ale aj hormónov štítnej žľazy. Hypofunkcia štítnej žľazy môže spôsobovať nepravidelný menštruačný cyklus, alebo až jeho úplné vymiznutie. Poruchy na úrovni podmozgovej žľazy si vyžadujú okrem hormonálneho vyšetrenia aj magnetickú rezonanciu, aby bolo možné vylúčiť nádorové ochorenie, ktoré je vyvolávajúcou príčinou.  

Liečba

Liečba amenorey sa odvíja od vyvolávajúcej príčiny. V niektorých prípadoch je dostačujúca zmena životného štýlu, stravovacích návykov, dostatočná psychohygiéna. Ak si to situácia vyžaduje, tak môže pomôcť spolupráca so psychológom. Ak ide o amenoreu vyvolanú liekmi, treba túto terapiu prehodnotiť a prípadne aj zmeniť. K chirurgickému zákroku môže byť indikovaná pacientka s odstrániteľnými anatomickými odchýlkami. Rovnako tak aj v prípade nádorových ochorení podmozgovej žľazy, ak to ich lokalizácia, šírenie do okolitých štruktúr a celkový obraz ochorenia dovoľujú. Hormonálne ochorenia, ktoré nevznikajú na nádorovom podklade je zvyčajne možno riešiť náhradnou hormonálnou terapiou. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".