Potrombotický syndróm

08.12.2023

Potrombotický syndróm (PTS) je súbor príznakov, ktoré vznikajú ako chronická komplikácia hlbokej žilovej trombózy (HŽT). Najčastejšími prejavmi syndrómu sú bolesť, opuch a kožné zmeny na postihnutej končatine. Tento stav môže vyústiť až do rozvoja žilového Bércovho vredu. Potrombotický syndróm sa objavuje zvyčajne už počas prvého roku po HŽT a celkovo postihuje až 70 % pacientov po prekonanej HŽT. Je závažným a nákladným ochorením, ktoré znižuje kvalitu života pacientov. 

Patofyziológia: 

Patomechanizmus vzniku potrombotického syndrómu súvisí so vznikom hlbokej žilovej trombózy a zahŕňa nasledujúce kroky: 

 • Tvorba trombózy: Trombóza vzniká, keď dochádza k poruche rovnováhy medzi faktormi, ktoré podporujú zrážanie krvi a faktormi, ktoré zabraňujú tvorbe zrazenín. 
 • Zápalová reakcia: Tvorba krvnej zrazeniny spúšťa zápalovú reakciu v okolitých tkanivách. Zápalová odpoveď zhoršuje poškodenie stien krvných ciev a prispieva k tvorbe chronických zmien. 
 • Obštrukcia žily: Krvné zrazeniny môžu narásť do väčšej veľkosti a obštruovať prirodzený prietok krvi v postihnutej žile. To vedie k zvýšenému tlaku v žile a k narušeniu normálneho toku krvi späť k srdcu. 
 • Porušenie žilových chlopní: Za normálnych okolností žilové chlopne zabraňujú spätnému toku krvi v žilách. Krvná zrazenina a zápalová reakcia môžu spôsobiť poškodenie žilových chlopní a poruchu ich funkcie. 
 • Stagnácia krvi: Vzniknutá obštrukcia a poruchy žilových chlopní môžu spôsobiť stagnáciu krvi v postihnutej oblasti. Stagnujúca krv spôsobuje ďalšie zápalové reakcie a tkanivové poškodenie. 
 • Chronické zmeny v žilovom systéme: Postupom času dochádza k trvalým zmenám v žilovom systéme, vrátane fibrotizácie (tvorbe fibróznych tkanív), dilatácie (rozšíreniu) žíl a k tvorbe malých ciev v okolitých tkanivách. 
 • Vznik potrombotického syndrómu: Výsledkom týchto procesov je vznik potrombotického syndrómu, ktorý zahŕňa príznaky, ako napríklad opuch, bolesť, svalové kŕče a trofické zmeny kože. 

Rizikové faktory: 

 • recidivujúca HŽT: Recidíva HŽT zvyšuje riziko potrombotického syndrómu 8-násobne. 
 • ileofemorálna HŽT 
 • zvýšený D-dimér po ukončení antikoagulačnej liečby 
 • nadváha a obezita  
 • ženské pohlavie 
 • varixy (kŕčové žily) 
 • vyšší vek: Starší ľudia majú väčšie riziko vzniku trombózy a potrombotického syndrómu. 

Klinický obraz: 

 1.  Hlavné klinické príznaky: 
 • bolesť 
 • opuch (edém) 
 • trofické zmeny kože a podkožia na postihnutej končatine až vznik Bércovho vredu 
 • zhoršenie ťažkostí pri dlhom státí, sedení alebo v teplom prostredí 
 • zmiernenie ťažkostí v ľahu, počas odpočinku a pri zdvihnutej postihnutej končatine 
 1.  Vedľajšie klinické príznaky:
 • pálenie 
 • svrbenie 
 • kŕče 
 • mravčenie 

Diagnostika: 

Diagnostika PTS zahŕňa kombináciu klinických hodnotení, zobrazovacích vyšetrení a laboratórnych testov.  

 • Anamnéza a fyzikálny vyšetrenie: Lekár zhromažďuje informácie o symptómoch pacienta a jeho anamnéze. Fyzikálne vyšetrenie odhaľuje príznaky, ako sú opuch, bolesť, zmeny v pokožke a iné symptómy spojené s PTS. 
 • Dopplerov ultrazvuk: USG vyšetrenie sa často používa na sledovanie prietoku krvi v žilách. Môže odhaliť prítomnosť krvnej zrazeniny a poskytnúť informácie o stavbe a funkcii žilového systému. 
 • CT angiografia alebo MR angiografia: Tieto zobrazovacie metódy sa používajú na detailnejšie zobrazenie krvných ciev a identifikáciu prípadných obštrukcií alebo iných anomálií. 
 • Venografia: Je procedúra, ktorá sa v súčasnosti používa zriedkavejšie. Zahŕňa vstreknutie kontrastnej látky do žíl a následné RTG snímky, ktoré zobrazujú prietok krvi v žilách. 
 • Vyšetrenie D-diméru: Zvýšené hladiny D-diméru môžu naznačovať prítomnosť krvnej zrazeniny, ale tento test nie je špecifický pre PTS. 

Terapia: 

Liečba potrombotického syndrómu je primárne zameraná na zmiernenie príznakov a zlepšenie kvality života postihnutých jednotlivcov. Je dôležité si uvedomiť, že PTS je chronický stav, a preto je liečba väčšinou zameraná na dlhodobé riadenie symptómov.  

 • Kompresné pančuchy: Nosenie kompresných pančúch pomáha zmierniť opuch, bolesť a iné symptómy spojené s PTS. Tlak, ktorý poskytujú kompresné pančuchy, zlepšuje prietok krvi a zabráni stagnácii krvi. 
 • Analgetiká: Na liečbu bolesti môžu byť predpísané analgetiká alebo nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). 
 • Antikoagulanciá: V prípade, že je prítomná aktívna trombóza alebo existuje vysoké riziko opakovanej trombózy, je potrebná liečba antikoagulanciami na prevenciu tvorby ďalších krvných zrazenín. 
 • Pravidelná fyzická aktivita: Pravidelné cvičenie môže pomôcť zlepšiť prietok krvi a posilniť svaly. 
 • Fyzioterapia: Fyzioterapeutické postupy sú účinné pri zvyšovaní svalovej sily a zlepšovaní pohyblivosti postihnutej oblasti. 
 • Kontrola a manažment rizikových faktorov 
 • Intervenčné postupy: V niektorých prípadoch je potrebný chirurgický zákrok alebo iné intervenčné postupy na obnovenie normálneho prietoku krvi v postihnutej oblasti. 

Prevencia PTS: 

 • Primárna tromboprofylaxia, teda predchádzanie vzniku HŽT, u rizikových pacientov podľa platných mezinárodných doporučení. 

 • Dostatočne intenzívna liečba primárnej HŽT. 

 • Včasné odstránenie žilovej trombózy.  

 • U osôb, ktoré už HŽT prekonali, je dôležitá účinná prevencia recidívy, čo sa označuje ako sekundárna tromboprofylaxia. 

 • Normalizácia hemodynamických pomerov na DK po trombóze pomocou pravidelného nosenia kompresných pančúch, režimových opatrení, redukcie telesnej hmotnosti a užívaní venofarmák. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".