Diabetes insipidus

17.11.2023

Diabetes insipidus je ochorenie, ktoré je spôsobené nedostatočnou tvorbou antidiuretického hormónu. V dôsledku toho, dochádza k poruche koncentrácie moču, čo sa prejaví nadmerným močením a stratou veľkých objemov tekutín. Následne dochádza aj k rozvoju nadmerného smädu, ktorý ale neutícha ani po napití sa. 

ANTIDURETICKÝ HORMÓN (ADH) – nazývaný aj ako vazopresín, je hormón, ktorý je produkovaný v hypotalame. Jeho hlavnou fyziologickou funkciou je resorbcia vody v obličkách, čo umožňuje zvýšený príjem tekutín a nárast krvného tlaku. 

Prejavy  

Príznaky diabetes insipidus u dospelých zahŕňajú:

 • nadmerný smäd (polydipsia)
 • tvorba veľkého množstva bledého moču (polyúria)
 • časté nočné močenie a pitie vody počas noci
 • dospelí zvyčajne vymočia v priemere 1 až 3 litre denne. Ľudia, ktorí majú diabetes insipidus a pijú veľa tekutín, môžu vyprodukovať až 20 litrov moču denne.

Dieťa, ktoré má diabetes insipidus, môže mať tieto príznaky:

 • veľké množstvo bledého moču, ktoré má za následok ťažké, mokré plienky
 • nočné pomočovanie
 • nadmerný smäd (polydipsia) 
 • chudnutie
 • spomalený rast 
 • vracanie 
 • podráždenosť
 • horúčka
 • zápcha
 • bolesť hlavy
 • problémy so spánkom
 • problémy so zrakom

Príčiny         

Pri diabetes insipidus telo nedokáže správne vyrovnať hladiny tekutín. Príčina nerovnováhy tekutín závisí od typu diabetes insipidus.

 1. Centrálny diabetes insipidus poškodenie hypofýzy alebo hypotalamu v dôsledku operácie, nádoru, poranenia hlavy alebo choroby môže spôsobiť centrálny diabetes insipidus. Toto poškodenie ovplyvňuje produkciu, skladovanie a uvoľňovanie ADH. Tento stav môže spôsobiť aj dedičná porucha. Môže to byť aj výsledok autoimunitnej reakcie, ktorá spôsobí, že imunitný systém tela poškodí bunky, ktoré tvoria ADH.
 2. Nefrogénny diabetes insipidus - nastáva vtedy, keď je problém s obličkami, kvôli ktorému nie sú schopné správne reagovať na ADH. Tento problém môže spôsobovať:
 • dedičné ochorenie 
 • niektoré lieky vrátane lítia a antivírusových liekov
 • nízke hladiny draslíka v krvi
 • vysoká hladina vápnika v krvi
 • upchatý močový trakt alebo infekcia močových ciest
 • chronické ochorenie obličiek
 1. Gestačný diabetes insipidus - táto zriedkavá forma diabetes insipidus sa vyskytuje iba počas tehotenstva. Vyvíja sa, keď enzýmy vytvorené placentou ničia ADH počas tehotenstva. 
 2. Primárna polydipsia - tento stav sa tiež nazýva dipsogénny diabetes insipidus. Ľudia s touto poruchou neustále pociťujú smäd a pijú veľa tekutín. Môže to byť spôsobené poškodením mechanizmu regulácie smädu v hypotalame. Súvisí to aj s duševnými chorobami, ako je schizofrénia.

Niekedy nie je možné nájsť jasnú príčinu diabetes insipidus. V takom prípade je dôležité vykonávať aj opakované vyšetrenia. 

Rizikové faktory 

Každý môže dostať diabetes insipidus. Ale medzi ľudí s vyšším rizikom patria ľudia, ktorí:

 • majú pozitívnu rodinnú anamnézu ochorenia
 • užívajú určité lieky, ako sú diuretiká, ktoré môžu viesť k problémom s obličkami
 • majú vysoké hladiny vápnika alebo nízke hladiny draslíka v krvi
 • mali vážne poranenie hlavy alebo operáciu mozgu

Komplikácie 

 1. Dehydratácia

Diabetes insipidus môže viesť k dehydratácii. To sa stane, keď telo stratí príliš veľa tekutín. Dehydratácia môže spôsobiť suché ústa a sliznice, smäd, extrémnu únavu, závraty, točenie hlavy, mdloby alebo nevoľnosť. 

 1. Nerovnováha elektrolytov

Diabetes insipidus môže zmeniť hladiny minerálov v krvi, ktoré udržujú rovnováhu tekutín v tele. Tieto minerály, nazývané elektrolyty, zahŕňajú sodík a draslík. Príznaky nerovnováhy elektrolytov môžu zahŕňať slabosť, nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo alebo zhoršenú orientáciu. 

Diagnostika 

Ochorenie spadá do problematiky endokrinológie. Vyšetrenia používané na diagnostiku diabetes insipidus zahŕňajú 24 hodinový zber moču na stanovenie objemu moču. Okrem toho by mal lekár merať sérové hladiny elektrolytov a glukózy, špecifickú hmotnosť moču, osmolalitu plazmy a moču a hladiny antidiuretického hormónu v plazme. Odporúča sa vykonať test s pacientom v stave maximálnej dehydratácie, ktorú organizmus toleruje. 

Testovanie nedostatku vody môže byť užitočné v situáciách, pri ktorých je diagnóza neistá. Špecifická hmotnosť moču 1,005 alebo menej a osmolalita moču menšia ako 200 mOsm/kg sú charakteristickými diagnostickými znakmi ochorenia. 

Zo zobrazovacích metód sa využíva magnetická rezonancia mozgu. Možné je v niektorých prípadoch indikovať aj genetické vyšetrenie.  

Liečba 

Ak máte mierny diabetes insipidus, možno budete musieť piť viac vody, aby ste sa vyhli dehydratácii. V iných prípadoch je liečba typicky založená na type diabetes insipidus.

 1. Centrálny diabetes insipidus - ak ide o centrálny diabetes insipidus spôsobený poruchou hypofýzy alebo hypotalamu, ako je napríklad nádor, táto porucha sa musí liečiť ako prvá. Keď je potrebná ďalšia liečba, používa sa syntetický hormón nazývaný ako  desmopresín. Tento liek nahrádza chýbajúci antidiuretický hormón (ADH) a znižuje množstvo moču, ktoré telo vytvára. Desmopresín je dostupný ako pilulka, ako nosový sprej a ako injekcia. Ak máte centrálny diabetes insipidus, je pravdepodobné, že telo stále vytvára nejaké množstvo ADH. Jeho hodnota sa ale môže meniť zo dňa na deň. To znamená, že množstvo desmopresínu, ktoré potrebujete, sa tiež môže zmeniť. Užívanie väčšieho množstva desmopresínu, ako potrebujete, môže spôsobiť zadržiavanie vody. V niektorých prípadoch môže spôsobiť potenciálne vážne nízke hladiny sodíka v krvi. 
 1. Nefrogénny diabetes insipidus - pretože obličky správne nereagujú na ADH pri tejto forme diabetes insipidus, desmopresín nepomôže. Namiesto toho sa odporúča diéta s nízkym obsahom soli, aby ste znížili množstvo moču, ktoré tvoria obličky. Liečba hydrochlorotiazidom môže zmierniť  príznaky ochorenia. Hoci hydrochlorotiazid je diuretikum – typ lieku, ktorý spôsobuje, že telo produkuje viac moču – môže znížiť produkciu moču u niektorých ľudí s nefrogénnym diabetes insipidus.
 1. Gestačný diabetes insipidus - liečba gestačného diabetes insipidus zahŕňa užívanie desmopresínu.